Information Request Form

Note: This page is available only in Turkish.


Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usulleri Düzenleyen Yönetmelik

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince aşağıdaki form aracılığıyla Bilgi Edinme başvurusunda bulunabilirsiniz. "Ad Soyad", "Açık Adres" ve "T.C. Kimlik No" alanlarının eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir. Aksi halde yapmış olduğunuz Bilgi Edinme başvurusu dikkate alınmayacaktır!

Kurumumuz tarafından daha önce "internet, ilan, broşür ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi ve belgeler" bilgi edinme başvurularına konu olamaz.

Cevapları internet sitemizde ( www.ieu.edu.tr ) ve ilgili birimlerin sitelerinde bulunan sorulara (kayıt tarihleri ne zaman?, başvuru şartları nedir?, transkript almak istiyorum, diplomamı nasıl alırım?, yaz okulu hakkındaki sorular, vb) cevap verilmeyecektir.

E-posta adresini doğru (gerçek) olarak girmeyen başvuru sahiplerine, başvuru cevapları ulaşamayacağından dolayı lütfen e-posta adresinizi dikkatli giriniz. Hatalı e-posta adresi girilmesi durumunda ulaşmayan cevaplardan İzmir Ekonomi Üniversitesi sorumlu değildir.

Bu form ile başvuru yapan kişiler yukarıda yazılı olan şartları kabul etmiş sayılırlar.

27 Nisan 2004 gün ve 25445 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 31/10/2005 tarih ve 2005/9585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 22 nci maddesinde “Kurum ve kuruluşlarca uygulanacak bilgiye erişim ücret tarifesi Maliye Bakanlığınca belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hükme göre Üniversitemiz erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir.

Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapacağınız şahsi başvurularınızı İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Öğrenci Faaliyetleri Müdürlüğü Sakarya Cad. No.156 Balçova İzmir adresine müracaat ederek yapabilirsiniz.

E-Posta yoluyla başvurularınız için: bilgiedinme@ieu.edu.tr
Tel: 0 232 488 84 20
Faks: 0 232 488 84 30

Izmir University of Economics
is an establishment of
izto logo
Izmir Chamber of Commerce Health and Education Foundation.
ieu logo

Sakarya Street No:156
35330 Balçova - İzmir / Turkey

kampus izmir

Follow Us

İEU © All rights reserved.