EKOEĞİTİM (Öğretme ve Öğrenme Merkezi)

Hoşgeldiniz!

 

Öğretme ve Öğrenme Merkezi

İzmir Ekonomi Üniversitesi, öğretme ve öğrenme etkinliklerinin sürekli değişim içerisinde olduğunun bilinci ile “eğitimde mükemmellik” anlayışını benimsemiştir. Bu anlayışla, İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki öğretme ve öğrenme faaliyetlerini desteklemek ve gelişmesini sağlamak amacıyla 2015 yılında Öğretme ve Öğrenme Merkezi (Ekoeğitim) – TLC kurulmuştur.

TLC;

  • üniversitemizde kullanılan yenilikçi eğitim teknolojileri ile öğretim üyeleri ve öğrencilerimizin aktif öğrenme ve öğretme faaliyetlerine destek sağlamayı,
  • bireysel destek sunarak ve seminer programları düzenleyerek, öğrencilerimizin hem öğrenme becerilerini hem de ihtiyaç duydukları akademik becerileri geliştirmelerine yardımcı olmayı,
  • öğretim üyelerimiz için eğitimde yeni pedagojik yaklaşımlar konusunda seminerler düzenleyerek, öğretim etkinliklerini planlamalarına destek olmayı,
  • eğitimde mükemmellik ve sürekli gelişme anlayışı çerçevesinde, öğretim faaliyetleri hakkında bilgi ve veri toplayarak müfredat ve öğrenme ortamlarının geliştirilmesine katkıda bulunmayı,
  • öğretim süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla akademik araştırma faaliyetlerinde bulunmayı amaçlamaktadır.

Hizmetlerimiz:


 

Smart Campus Support For Students

Burada, öğrenci olarak akademik kariyerinizi geliştirmeye yardımcı olmak için her türlü yardımı ve gerekli araçları bulabilirsiniz.

Öğrenciler İçin
Smart Campus Support For Faculty

Öğretme ve Öğrenme Merkezi, fakülte üyelerini yaratıcı öğretim teknikleri geliştirmeye ve uygulamaya teşvik eder ve rehberlik sağlar.

Akademisyenler İçin
Smart Campus Support

İEÜ'de eğitimde mükemmellik hedefimiz doğrultusunda sınıflarımızda çeşitli teknolojik araçlar kullanmaktayız. Burada bu araçlar için kılavuzlara kolayca ulaşabilirsiniz.

Akıllı Kampüs Destek

SOSYAL MEDYA