EKOEĞİTİM (Öğretme ve Öğrenme Merkezi)

Hoşgeldiniz!


Öğretme ve Öğrenme Merkezi

İzmir Ekonomi Üniversitesi, öğrencilerin sosyal olarak sorumlu vatandaş olmaya ve tatmin edici bir kariyere sahip olmaya teşvik eden bilgi ve beceriler kazandığı bir öğrenme ortamı oluşturarak "Eğitimde Mükemmellik" taahhüt eder. Öğretme ve Öğrenme Merkezi - TLC bu amaç doğrultusunda kurulmuş olup, hem öğrencilere hem de öğretim üyelerine IEÜ'deki öğretim kalitesini arttırmak için eğitim ve destek hizmetleri sağlamaktadır.

  • öğrencilerimizin hayat boyu öğrenen bireyler olmalarına ve eleştirel düşünce yapısını içselleştirmelerine yardımcı olacak yenilikçi ve teknolojik öğrenme tekniklerini yaygınlaştırmaya çalışır.

  • öğretim elemanlarımıza, öğretme süreçlerinde duydukları ihtiyaçları dikkate alarak yenilikçi eğitim ve öğretim teknolojilerine erişme ve bunları uygulamaya geçirme konusunda yardımcı olur.

  • pedagoji ve öğrenme süreçlerinden, eğitim amaçlı video çekimi ve kurgulanmasına kadar geniş bir yelpazeye sahip bir uzmanlık platformudur.

Hizmetlerimiz:

Burada, öğrenci olarak akademik kariyerinizi geliştirmeye yardımcı olmak için her türlü yardımı ve gerekli araçları bulabilirsiniz. Öğrenciler için ->

Öğretme ve Öğrenme Merkezi, fakülte üyelerini yaratıcı öğretim teknikleri geliştirmeye ve uygulamaya teşvik eder ve rehberlik sağlar. Akademisyenler için ->

İEÜ'de eğitimde mükemmellik hedefimiz doğrultusunda sınıflarımızda çeşitli teknolojik araçlar kullanmaktayız. Burada bu araçlar için kılavuzlara kolayca ulaşabilirsiniz. Akıllı Kampüs Destek ->

 


HABERLER