Bizi takip edin
|
EN

DERSLERDE DİJİTAL EĞİTİM DESTEĞİNE İLİŞKİN YÖNERGE


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönerge’nin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde yürütülmekte olan önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrencilere verilecek dijital eğitim desteğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde yürütülmekte olan önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrencilere verilecek dijital eğitim desteğine ilişkin olarak derse canlı bağlanma, dersin kayıt altına alınıp öğrencilerin yararlanmasına sunulması, ders materyallerinin sisteme yüklenmesi ve öğrencilerin kullanımına sunulması, ödev ve küçük sınavların sistem üzerinden yapılması ve telif hakları gibi uygulama esaslarını kapsar.

 

Tanımlar

Madde 3- (a) Üniversite: İzmir Ekonomi Üniversitesi

(b) Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS): İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde yürütülmekte olan önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrencilere verilecek dijital eğitim desteğine ilişkin olarak derse canlı bağlanma, dersin kayıt altına alınıp öğrencilerin yararlanmasına sunulması, ders materyallerinin sisteme yüklenmesi ve öğrencilerin kullanımına sunulması, ödev ve küçük sınavların sistem üzerinden yapılmasını sağlayan sistemdir.

(c) Dijital destekli eğitim: Ders materyallerinin öğrenme yönetim sistemi üzerinden sunulması ve öğrencilerin kullanımına sunulması, dersin kayıt altına alınması, derse canlı bağlanma, küçük sınav ve ödevlerin öğrenme yönetim sistemi üzerinden verilmesi, öğrenme sürecinin izlenerek öğrencilerin yönlendirilmesini kapsayan eğitimdir.

d) Öğrenme Yönetim Sistemine Kaydedilen Ders Materyalleri: Ders videoları, ders kitabı, ders notu, yardımcı eserler, slayt sunumları, sınav soruları gibi materyallerdir.

e) Yer sağlayıcı: Üniversite veya üniversitenin hizmet satın aldığı hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişilerdir.

(f)  İçerik sağlayıcı: Öğrenme yönetim sistemi üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi ve veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişidir.

 

Devam zorunluluğu

Madde 4-  Derslere canlı bağlanılması İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine sunulan bir destek hizmetidir. Öğrencilere sunulan bu hizmet, Üniversitenin derslere devam zorunluluğu açısından kabul ettiği kurallarda bir değişiklik meydana getirmez.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Dijital Eğitim Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar

 

Ders Materyallerinin Öğrenme Yönetim Sistemine Kaydedilmesi ve Erişim

Madde 5- (1) Dersin kayıt altına alındığına dair bir bilgilendirme yazısı, ilgili sınıfta görülebilecek bir yere asılır.

(2) Öğretim Yönetim Sistemindeki ders materyallerine erişim öğrenciler tarafından şifre girilerek gerçekleştirilir; ancak kaydedilemez. İnternet ortamı dahil hiçbir şekilde paylaşılamaz. Öğrenciler, Öğretim Yönetim Sistemindeki ders materyallerini çoğaltamaz ve ders dışı amaçlarla kullanamazlar. Öğrenciler, Üniversiteye ilk kayıt sırasında bu konuda bir etik belgesi onaylayarak şifrelerini alırlar. Bu etik belgesine aykırı davranan öğrenciler, hukuken sorumlu olurlar.

(3) Öğretim Yönetim Sistemindeki ders materyallerine öğrenciler tarafından erişim her dönem, bütünleme sınavlarının ardından kapatılır ve tüm kayıtlar silinir.

(4) Öğrenciler, etik belgesini imzalayarak ders videolarının öğrencilerin erişimine açık olduğu süre içerisinde tanıtım amacıyla kullanılabileceğini kabul ederler.

(5) Öğretim elemanları, ders videolarının öğrencilerin erişimine açık olduğu süre içerisinde tanıtım amacıyla kullanılabileceğini kabul ederler.

(6) Ders başladığında ders video kayıtlarını başlatma görevi öğretim elemanına aittir.

 

 

Sorumluluk

Madde 6- (1) Üniversite, Öğretim Yönetim Sistemindeki ders materyalleri kapsamında öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından ifade edilen görüşlerle bağlı değildir.

(2) Öğretim elemanları dersler esnasında fikri mülkiyet haklarına ilişkin mevzuata aykırı davranmamakla yükümlüdürler.

(3)  İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde tam zamanlı ya da yarı zamanlı çalışan öğretim elemanlarının Öğretim Yönetim Sistemindeki ders materyalleri üzerindeki telif hakları ve buna ilişkin sorumluluk bu materyallerin yayınlandığı süre içinde İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne aittir.

(4) Yer sağlayıcı ve içerik sağlayıcının sorumlulukları 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri ile diğer ilgili mevzuata tabidir.

(5) Şifresini kaybeden öğrencinin durumu derhal Üniversiteye bildirmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumluluk öğrenciye ait olacaktır.

 

Erişime ilişkin teknik sorunlar ve sorumluluk

Madde 7-  İzmir Ekonomi Üniversitesi, öğrencilerin Öğretim Yönetim Sistemindeki ders materyallerine eşit olarak erişimini sağlamakla yükümlüdür.

 

Yürürlük
Madde 8 –
Bu yönerge, üniversite senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 9 –
Bu Yönergeyi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

EK-1

 

Öğrenci Etik Belgesi

Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sisteminde yer alan bilgilerimin ve Dijital Eğitim Desteği kapsamındaki ders videolarımın Öğretim Yönetim Sistemine kaydedilmesini kabul ederim. Öğretim Yönetim Sistemindeki ders materyallerini internet ortamı dahil hiçbir şekilde paylaşmayacağımı, çoğaltmayacağımı, ders dışı amaçlarla kullanmayacağımı ve ilgili mevzuata aykırı davranmayacağımı taahhüt ederim. Aksi takdirde tüm sorumluluk bana aittir.

 

 

Bu yönerge 19.08.2015  tarih ve 254-A4 sayılı Senato kararı ve 02.09.2015 tarih ve 10 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girmiştir.

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.