Bizi takip edin
|
EN

İdari Birimler

Genel Sekreterlik

İzmir Ekonomi Üniversitesi Genel Sekreteri, idari yapının düzenli, verimli ve koordineli çalışmasını sağlamakla yükümlü, Rektörlük Makamı’na bağlı, en üst düzey idari yetkilisidir.


Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı

Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı; bünyesinde üç birimi barındırmaktadır.

Sistem ve Operasyon Müdürlüğü

Sistem ve Operasyon Müdürlüğü; üniversitemiz bünyesinde ihtiyaç duyulan ve geleceğe yönelik bilişim altyapısını belirleyip; yenilikçi, yol gösterici ve süreklilik ilkesine dayalı, yüksek memnuniyet ile kaliteli hizmet sunma ilkesi olan bir birimdir. Aynı zamanda; kampüs içi ve uzaktan eğitim faaliyetleri ile birlikte akademik ve idari faaliyetlerin sürdürülebilmesini sağlayarak, tüm kullanıcılara özverili teknik desteği sağlamaktadır.

Web Teknolojileri Müdürlüğü

Web Teknolojileri Müdürlüğü  Akademik birimlerin web sayfalarında yer alan ders programları, ders bilgileri, akademik kadro gibi içeriklerin yönetimini sağlayan web yönetim sistemini geliştirmiştir. Hala Web Yönetim Sistemi, Mezun Bilgi Sistemi, Akademik Personel Bilgi Sistemi sistemlerini geliştirmekte ve yönetimini yapmakta olan Web Teknolojileri Müdürlüğü, üniversitemizin oluşan Web Teknolojileri ihtiyaçlarında en iyi çözümleri sunmak için çalışmalarına devam etmektedir.

Yazılım ve Otomasyon Müdürlüğü

Yazılım ve Otomasyon Müdürlüğü; üniversite bünyesinde ihtiyaç duyulan yazılımın geliştirilmesini sağlayan, öğrencilerin üniversiteyi girişlerinden mezuniyet sonrasına kadar olan tüm akademik süreçleri takip edebileceği yazılımı sağlayan birimdir. Üniversitemizde bulunan tüm  öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari personelimizin kullandığı Oasis ve Mezun Bilgi Sistemi yazılımın geliştirilmesinde ve iyileştirilmesini sağlamaktadır, aynı zamanda bu sistemlere entegre olarak çalışan Blackboard, Yöksis, Akademik Personel Bilgi Sistemi gibi sistemlerini web servis hizmetinde bulunmaktadır.


İdari İşler Müdürlüğü

İdari İşler Müdürlüğü, Üniversitenin ana kapısından başlayan ve bütün yerleşke yaşamında kişisel güvenlik, teknik güvenlik, sağlıklı ve sağlığa uygun ortamlar yaratmaya çalışan, Akademik, İdari mekanizmaların çalışmalarını kolaylaştıracak gereken tüm destekleri sağlamakla görevli bir birimdir.


İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde görevlendirilecek tam ve yarı zamanlı öğretim elemanları ile idari, teknik ve destek personel ile ilgili her türlü özlük işlerini mevcut kanun, ilgili tüzük, yönetmelik ve uygulama esasları doğrultusunda yürütmek, takip etmek, çalışanların hizmetiçi eğitimini sağlamaktır.


Kurumsal Veri Yönetimi ve Akreditasyon Birimi

Kurumsal Veri Yönetimi ve Akreditasyon Birimi; Üniversite verilerinin hazırlanması ve raporlanması, resmi raporların hazırlanması ve yürütülmesi işlerini sürdürmektedir.


Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı

Üniversitemizin kurumsal itibarının yönetilmesi ve marka değerinin güçlendirilerek sürdürülmesi için; kurumiçi iletişim, paydaşlarla ilişkiler, halkla ilişkiler, medya ile ilişkiler alanlarında ihtiyaç duyulan strateji ve taktiklerin oluşturulması, içerik ve tanıtım materyallerinin üretilmesi, medya planlaması ve satınalınması, kurumsal iletişim mecralarının oluşturulması ve işletilmesi işlerini yürütür.


Kütüphane Müdürlüğü

Kütüphanemiz 2002 yılı içinde Üniversitemizin kuruluşuna paralel olarak akademik personelin, öğrencilerin ve araştırmacıların bilgi ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim ve araştırma hayatına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.


Mali İşler Müdürlüğü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mali İşler Müdürlüğü, akademisyenlere, araştırmacılara ve idari personele mali mevzuat, finansal, vergisel ve muhasebesel bilgileri sağlar.


Öğrenci İşleri Müdürlüğü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü, siz öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili her türlü işlemlerini yürütmek ve sorunlarınıza çözüm getirmek üzere görev yapmaktadır.


Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü

Öğrencilik hayatında akademik başarı kadar kişisel, sosyal, sportif ve kültürel değerlerin de önemli olduğuna inanıyoruz. Bu inançtan yola çıkarak öğrencilerimize İzmir Ekonomi Üniversiteli olmanın ayrıcalığıyla; sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılıklarını geliştirmek; topluma ve kendilerine değer kazandıran bireyler olarak olumlu gelişim yaratacak beceriler kazandırabilmek; girişimci, öncü ve aranan bireyler olmalarını sağlayacak ortamı yaratmak için Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü ekibi ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.


Satın Alma Müdürlüğü

Üniversitemizin faaliyetlerini yürütebilmesi için ihtiyaç duyduğu tüm ürün ve hizmetlerin, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine bağlı olarak, en kısa sürede ve en uygun şartlarda temin edilmesini sağlar. Temin edilen malların depolanmasını ve birimlere teslim edilmesini sağlar.


Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü (UİM) İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin uluslararası akademik ilişkilerindeki hızlı gelişme ve yoğunlaşmaya cevap vermek, uluslararası seçkin kurum ve kuruluşlarla  işbirliği içerisine girerek hem İEÜ’ye hem de İzmir’e uluslararası platformda saygın bir yer kazandırmak amacıyla 2003 yılında kurulmuştur.


Tanıtım Daire Başkanlığı

Tanıtım Daire Başkanlığı, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin akademik programlarının, olanaklarının ve değerlerinin her koşulda doğru temsil edilmesini sağlayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitemizi en etkin şekilde tanıtmayı, bilinirliğini arttırmayı hedeflemektedir.


Yapı İşleri ve Teknik Hizmetler Müdürlüğü

Müdürlüğümüz, Üniversitemizin kuruluşu ile birlikte Proje ve İnşaat Koordinatörlüğü adıyla göreve başlamış, 2010 yılında Proje ve İnşaat Müdürlüğü olarak çalışmalarına devam etmiştir. 2019 yılı Ocak ayı itibariyle Teknik ve İdari İşler Müdürlüğü bünyesindeki teknik ekip, Proje ve İnşaat Müdürlüğü’ne bağlanmış olup, bu tarihten sonra Müdürlük ismi Yapı İşleri ve Teknik Hizmetler Müdürlüğü olarak Üniversitedeki bütün inşaat işleri ve teknik konuların takibi ve çözümünden sorumlu hale gelmiştir.


Yurt Müdürlüğü

Yurt binalarımız Üniversite kampüsü içerisinde 8 katlı, 2 ayrı blok, toplam 471 öğrenci kapasitelidir. Kız yurdumuzun 280, erkek yurdumuzun ise 191 kontenjanı bulunmaktadır. Yurt binaları giriş turnikeleri kartlı sistem ile çalışmaktadır. Yurt girişi ve ortak kullanım alanları kamera sistemi ile sürekli izlenmektedir.

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.