Rektörlük

Rektörlük

Rektör

Prof. Dr. Murat AŞKAR
0 (232) 488 81 07 - 08

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Çiğdem Kentmen ÇİN
0(232) 488 83 82

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Levent EREN
0(232) 488 98 82

Senato

Başkan

Prof. Dr. Murat AŞKAR
Rektör

Üye

Prof. Dr. Çiğdem Kentmen ÇİN
Rektör Yardımcısı / Hukuk Fakültesi Dekan V.

Üye

Prof. Dr. Levent EREN
Rektör Yardımcısı

Üye

Prof. Dr. Burcu GÜNERİ ÇANGARLI
İşletme Fakültesi Dekanı

Üye

Prof. Dr. İsmihan BAYRAMOĞLU
Fen - Edebiyat Fakültesi Dekanı

Üye

Prof. Dr. Ender Yazgan BULGUN
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Üye

Prof. Dr. Yaşar Güneri ŞAHİN
Mühendislik Fakültesi Dekan

Üye

Prof. Dr. Y. Hakan ABACIOĞLU
Tıp Fakültesi Dekanı

Üye

Prof. Dr. Ebru UZUNOĞLU
İletişim Fakültesi Dekanı

Üye

Prof. Dr. U. Filiz Öğce
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Üye

Prof. Dr. Neslihan YETKİNER
Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi

Üye

Prof. Dr. Hakkı ESKİCİOĞLU
Mühendislik Fakültesi Temsilcisi

Üye

Prof. Dr. Tülay YAVAN
Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Mine TURHAN
Hukuk Fakültesi Temsilcisi

Üye

Doç. Dr. Muhittin Hakan DEMİR
İşletme Fakültesi Temsilcisi

Üye

Prof. Dr. V.Sevinç İnan
Tıp Fakültesi Temsilcisi

Üye

Doç. Dr. Sema MİŞÇİ KİP
İletişim Fakültesi Temsilcisi

Üye

Doç. Dr. Arzu VURUŞKAN
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi

Üye

Prof. Dr. M. İlgi ŞEMİN
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

Üye

Öğr. Gör. Burçin ÖNDER
Meslek Yüksekokulu Müdürü

Üye

Prof. Dr. M. Efe BİRESSELİOĞLU
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Md.

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Betül ÖZTÜRK
Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Müdürü

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Donald Francis STAUB
Yabancı Diller Yüksek Okul Müdürü

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Cem ÖZCAN
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü

Raportör

Çağdaş Yıldırım

Üniversite Yönetim Kurulu

Başkan

Prof. Dr. Murat AŞKAR

Üye

Prof. Dr. Çiğdem Kentmen ÇİN

Üye

Prof. Dr. Levent EREN

Üye

Prof. Dr. Burcu GÜNERİ ÇANGARLI

Üye

Prof. Dr. Yaşar Güneri ŞAHİN

Üye

Prof. Dr. İsmihan BAYRAMOĞLU

Üye

Prof. Dr. Ender Yazgan BULGUN

Üye

Prof. Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU

Üye

Prof. Dr. Ebru UZUNOĞLU

Üye

Prof. Dr. Süleyman TETİK

Üye

Prof. Dr. Hakkı ESKİCİOĞLU

Üye

Prof. Dr. M. İlgi ŞEMİN

Üye

Prof. Dr. U. Filiz Öğce

Raportör

Çağdaş Yıldırım

Üst Yönetim Sekreteryası

Özel Kalem

Melike DEMİRTAŞ
(232) 488-8107
melike.demirtas@ieu.edu.tr