Rektörlük

Prof. Dr. Murat AŞKAR

Rektör

Prof. Dr. Çiğdem KENTMEN ÇİN

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Levent EREN

Rektör Yardımcısı

Senato

*Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder.

Üniversite Yönetim Kurulu

Başkan

Prof. Dr. Murat AŞKAR

Rektör

Gözlemci *

Prof. Dr. Çiğdem Kentmen ÇİN

Rektör Yardımcısı

Gözlemci *

Prof. Dr. Levent EREN

Rektör Yardımcısı

Üye

Prof. Dr. Burcu GÜNERİ ÇANGARLI

İşletme Fakültesi Dekanı

Üye

Prof. Dr. Yaşar Güneri ŞAHİN

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Üye

Prof. Dr. İsmihan BAYRAMOĞLU

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Üye

Prof. Dr. Ender Yazgan BULGUN

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Üye

Prof. Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU

Tıp Fakültesi Dekanı

Üye

Prof. Dr. Ebru UZUNOĞLU

İletişim Fakültesi Dekanı

Üye

Prof. Dr. U. Filiz ÖĞCE

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Üye

Prof. Dr. Ayşe Melda SUR

Hukuk Fakültesi Dekanı

Üye

Prof. Dr. Süleyman TETİK

Profesör Üye

Üye

Prof. Dr. Hakkı ESKİCİOĞLU

Profesör Üye

Üye

Prof. Dr. M. İlgi ŞEMİN

Profesör Üye

Raportör

Kaya ARSLAN

Genel Sekreter

Üst Yönetim Sekreteryası

Özel Kalem

Melike DEMİRTAŞ
(232) 488-8107
melike.demirtas@ieu.edu.tr

*Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.

*(Rektör Yardımcıları oy hakkı olmaksızın gözlemci olarak Yönetim kurulu toplantılarına katılabilir.)

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.