Araştırma Merkezleri

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi

EKOAB’nin temel amacı, Avrupa Birliği hakkındaki bilgileri İzmir Ekonomi Üniversitesi içinde ve dışında yaygınlaştırmaktır. Merkezimiz, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine özel ilgi göstermektedir. Araştırma projeleri ekonomi, politika ve hukuk alanlarını içermektedir. EKOAB düzenli olarak seminerler ve çalıştaylar düzenleyerek uzmanları bir araya getirmekte, AB ile ilgili konularda fikir alışverişlerine ve ulusal ve uluslararası araştırma merkezleri, kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve devlet kurumları ile kurulacak ilişkilere ortam hazırlamaktadır.


Öğretme ve Öğrenme Merkezi

EKOEĞİTİM, Kasım 2014 tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde eğitimde mükemmellik stratejik amacına katkıda bulunmak üzere kurulmuştur. Merkezin yönetim kurulu öğrenme süreçlerini çeşitli boyutları ile inceleyen ve yenilikçi eğitim tekniklerini tanıma konusunda hevesli öğretime elemanlarımızdan oluşmaktadır.


IEU-KREA Yaratıcı Ekonomi Araştırmaları Merkezi

IEU-KREA, yaratıcı ekonomiler kapsamında mevcut durum ve potansiyelin analizi, disiplinler arası etkileşimin artırılması, yaratıcı ekonomi alanında ulusal ve uluslararası markaların gelişimine destek olmak yolu ile yerel ve ulusal ekonomiye katkı sunmayı hedeflemektedir.


Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

14 Ekim 2009 tarihinde kurulan merkezin amacı toplumsal cinsiyet konularıyla ilgili bilinç düzeyini artıracak ulusal ve uluslar arası boyutlarda eğitim, araştırma ve iletişime yönelik etkinliklerde bulunmaktır.


Bölgesel Kalkınma, Kent ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi

İEÜ çeşitli konularda proje ve çalışmalar yürüten birçok teorik ve uygulamalı araştırma merkezine sahiptir. EKOKENT – (Bölgesel Kalkınma, Kent ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi) de bu merkezlerden biri olarak Yüksek Öğretim Kurulu tarafından resmen onaylanmıştır ve kar amacı gütmeyen bir üniversite araştırma merkezidir.


Sürekli Eğitim Merkezi

EKOSEM’in amacı genellikle üniversitemizin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, akademik programlar dışında sürekli olarak verilecek eğitim programları ve sosyal etkinlikler düzenleyerek ve ilan ederek bu programlar aracılığıyla üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.


Yaratıcı Girişimcilik Araştırma Ve Uygulama Merkezi

Merkezin amacı; girişimcilik alanında, akademik çalışma ve uygulama arasında ilişki kuracak disiplinler arası ve yenilik odaklı araştırmalar yapmak ve bu konulardaki eğitim programlarını desteklemektir.


Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde 2005 yılında kurulan Tasarım Araştırma ve Uygulama merkezinin amacı, tasarım bilgisi, kuramı, tarihi, felsefesi, eğitimi ve uygulaması alanlarında araştırmalar yapmak, birikim oluşturmak, bilgi üretmek, yaymak ve uygulamalı eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.


Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı, klinik psikoloji alanında lisansüstü eğitim alan öğrencilere süpervizyon altında uygulama yapma imkanı sunmaktır. Merkezin bir diğer amacı ise, Psikoloji Bölümü lisans/yüksek lisans öğrencilerine ve akademisyenlere klinik psikoloji alanında araştırma ve eğitim olanağı sağlamaktır.


Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yapılandırma çalışmaları devam etmekte olan Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOSAUM) ile öğrencilerin bilgi ve becerilerinin arttırılması, nitelikli hekim ve sağlık personeli yetiştirilmesi, çağdaş bir eğitim-öğretim ortamı oluşturulması konularına katkı sağlanması hedeflenmektedir.