Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz

Liderlik vasıflarıyla donanmış, girişimci ve eleştirel düşünebilen, öğrendiğiyle yetinmeyip sürekli sorgulayan, yenilikçi ve nitelikli bireyler yetiştirmek, özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Evrensel düzeyde, kaliteli eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalarla topluma öncülük eden, seçkin bir yükseköğretim kurumu olmaktır.

Kurumun Temel Değerleri

Katılımcılık; evrensel, esnek, çoğulcu, işbirliğine açık ve şeffaf bir akademik çevre yaratmak,
Yenilikçilik; etkili, yaratıcı ve bilimin üst sınırında disiplinlerarası araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin içinde yer almak,
Toplumsal sorumluluk; toplumsal kaynakların etkin yönetiminden sorumlu olmak ve içinde bulunduğu çevre ve toplumla birlikte hareket ederek evrensel bilgi üretmek, bu bilgiyi yaymak ve uygulamak,
Mükemmeliyetçilik; Ülkemizin ve şehrimizin gelişmesi, öğrencilerin kendini en iyi şekilde geleceğe hazırlaması, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nesilleri yetiştirmek amacıyla yapılan tüm çalışmalarda en iyiyi aramak.