Bizi takip edin
|
EN

SEYAHAT VE SEYAHAT AVANS YÖNERGESİ


 

 

Amaç

Madde 1-Bu yönerge İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde çalışanlara, yurt içine ve yurt dışına yapacakları iş ve görev seyahatleri için ödenecek avansları ve harcama kriterlerini düzenler.

 

Tanımlar

Madde 2-Bu yönergede geçen;

İş Seyahati: İşle ilgili bir görevi yerine getirmek üzere yapılan seyahati,

 

Akademik Amaçlı Seyahat: yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen her türlü bilimsel etkinlikte görev almak üzere Akademik Amaçlı Seyahat Yönergesi kapsamında yurt içi ve yurt dışına yapılacak seyahatleri,

 

Seyahat ödemesi: İş ve akademik amaçlı seyahatlerde, personelin bu görevlere ilişkin giderlerini karşılamak üzere yapılan ödemeleri, ifade eder.

 

Kapsam

Madde 3-Bu yönerge aşağıdaki seyahat ödeme grupları içinde yer alan tüm personeli kapsar.

 

Seyahat İzni

Madde 4- Görevli konumda seyahate çıkacak personel, seyahat görev evrakını ilgili yönerge kapsamında onaylatmak suretiyle seyahate çıkabilir.

 

Görevlendirme onayı olmayan personel seyahate çıkamaz,  kendisine avans verilmez ve seyahat ödemeleri karşılanmaz.

 

Seyahat Araçları

Madde 5- Seyahat araçları, işin gereği ve aciliyetine göre belirlenir. Yurtiçi ve Yurtdışı seyahatlerde ekonomik mevki bilet alınır.

 

Seyahatle ilgili Ödemeler ve Limitleri

Madde 6-Yurt içi ve yurt dışındaki seyahatlerde uygulanacak günlük seyahat ödemeleri ve otel limitleri, seyahat gruplarına göre her yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

 

Seyahat ödeme tahakkukunda,  akademik toplantı günü veya görev süresi ve gidilen mesafeye göre en fazla 1 gün fazlası dikkate alınır.

 

Seyahate giden personelin, seyahatle ilgili yapmış olduğu giderler, belirlenen limitler içinde Üniversite tarafından karşılanır. 

 

Seyahat Ödeme Grupları

Madde 7-Seyahat ödemeleri aşağıda belirtilen gruplara göre uygulanır.

 

 

Mütevelli Heyeti Başkanı ve Üyeleri

Rektör

Rektör Yardımcıları

Genel Sekreter

Genel Sekreter Yrd.

Profesör Unvanlı Öğretim Üyeleri

1.GRUP

Mütevelli Heyet Danışmanları

Rektör Danışmanları

Akademik ve İdari Birim Yöneticileri

Diğer Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları

Diğer İdari Personel

2.GRUP

(Ek: 03.04.2012/20 MH) Birden fazla kişinin aynı iş seyahatine çıkması halinde, grupta en üst harcirah grubuna dahil kişi için geçerli olan harcirah miktarı diğerlerine de uygulanır.

 

Yurtiçi ve Yurt Dışı Seyahatleri Giderleri

Madde 8- Seyahat eden personelin  konaklama, şehirlerarası yol, haberleşme, görev yerindeki şehir içi ulaşımı, misafir ağırlama ve benzeri temsil giderleri, seyahat ödeme grupları ve gidilen yer itibariyle belirlenen sınırları aşmamak kaydıyla, üniversite adına düzenlenen belgelere dayanarak karşılanır.

 

Görevlendirmesi kesinleşen personele, giderlerini karşılamak üzere avans verilebilir.

 

Seyahat için verilen avanslar, seyahat bitiminden 7 iş günü içinde belge karşılığında kapatılır. Vize bedelleri gider olarak kabul edilir.

 

Yürürlük
Madde 9-
Bu yönerge Mütevelli Heyet tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme
Madde 10-
Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

 

 

 

 

 

 

GÜNLÜK SEYAHAT HARCAMA LİMİTLERİ

 

YURTDIŞI HARCAMA LİMİTLERİ(Otel Dahil) (Değişik: 03.04.2012/20 MH)

 

 

 

 

2011 ve 2012 Yılı için

1. Grup Ülkeler

Japonya, ABD, Kuveyt, Avustralya, İsviçre ve Avrupa Topluluğu Ülkeleri

1. Grup

$300/gün

2. Grup

$250/gün

2. Grup Ülkeler

Diğer Ülkeler

1. Grup

$275/gün

2. Grup

$250/gün

 

 

 

 

YURTİÇİ HARCAMA LİMİTLERİ(Otel Dahil)(Değişik: 03.04.2012/20 MH)

 

 

2011 ve

 2012 Yılı için

1.Grup

375 TL /gün

2.Grup

300  TL /gün

 

 

 

 


 

Bu yönerge 21/10/2010 tarih ve 160-A/8 sayılı Senato kararı ve 07/12/2010 tarih ve 01/13 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.