Bizi takip edin
|
EN

ÖĞRENCİ SAĞLIK İŞLERİ VE SAĞLIK RAPORLARI YÖNERGESİ


 

 

Amaç
Madde 1-Bu yönergenin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini vermek üzere gerekli önlemleri almak ve uygulamaktır.

Kapsam
Madde 2-İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde öğrenim gören hazırlık, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin tümünü kapsar.

Müracaat Şekli
Madde 3-Öğrenciler, sağlık ve psikolojik sorunları ile ilgili olarak acil haller dışında öncelikle Üniversitenin "Sağlık ve Rehberlik Merkezi"ne veya Üniversitenin belirlediği sağlık kuruluşuna başvururlar.

 

Sağlık ve Rehberlik Merkezi"ne veya Üniversitenin belirlediği sağlık kuruluşuna başvuran öğrencilerin muayenesi yapılır. Gerekli görüldüğünde öğrenci ilgili hastaneye sevk edilir.

 

Hastanelere Başvuru
Madde 4-
Öğrenciler acil durumlarda ve tatil günlerinde İzmir içindeki resmi sağlık kuruluşlarına başvurabilirler.

 

İzmir Dışındaki Hastaneler
Madde 5-
Öğrenciler, yarıyıl ve yaz tatillerinde bulundukları yere en yakın resmi hastanelere başvurabilirler. Üniversitenin eğitim-öğretime açık olduğu süreler içinde, İzmir dışındaki hastanelerden alınan raporların işleme konulabilmesi için öğrencinin önceden üniversiteden izin almış olması gerekir.

Raporların Geçerliliği
Madde 6-
Sağlık ve Rehberlik Merkezi veya Üniversitenin belirlediği sağlık kuruluşu hekimlerinin düzenlediği raporlar ile 4. ve 5. madde hükümlerine göre başvurulan hastanelerden alınan raporlar geçerlidir.

 

Raporlar verildiği tarih ve saatten itibaren geçerli olarak kabul edilir ve öğrenciler aldıkları raporları en geç raporun bitiminden sonra 3 gün içinde Rektörlüğe teslim ederler. Aksi halde rapor geçerliliğini kaybeder.


Özel hekim ve özel kurum raporları geçerli değildir.

Raporlar Üzerine Yapılacak İşlemler
Madde 7-
Yukarıdaki maddelerde belirtilen koşullara uygun olarak alınmış raporların birer kopyası öğrencinin öğrenim gördüğü Bölüm Başkanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü'ne gönderilir.

Geçerli raporlara dayanılarak aşağıdaki işlemler yapılır.

a) (Mülga: SK-11/07/2003–24/A-17/MH-04/08/2003-30-B8)

 

b) (Mülga: SK-11/07/2003–24/A-17/MH-04/08/2003-30-B8)

 

c) Dönem içinde raporlu olan öğrenciler derslerde devamsız sayılır. Geçerli raporu olan öğrencinin yarıyıl sonu/dönem sonu sınavına girememesi halinde (I) notu ile ilgili kurallar uygulanır. Bunun için öğrencinin ilgili dersten sınava girme hakkını kazanmış olması şarttır.

d) Bir yarıyılda beş haftadan fazla süreli rapor alan öğrenciler o yarıyıl izinli sayılır.

e) Sağlık Kurulu tarafından verilen ve uzun süreli geçerli raporu olan öğrencinin 1-4 yarıyıl süre ile izinli sayılmaları ilgili yönetmelikteki usuller çerçevesinde mümkündür.

Sağlık Giderleri
Madde 8-
Öğrencilere Üniversite ve ilgili sağlık kuruluşları tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin bedeli anlaşmalı olması halinde tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşları, anlaşmalı olmaması durumunda kendileri tarafından karşılanır.

Rapor Hakkında Görüş Alınması
Madde 9-
Öğrenciler tarafından sunulan raporların niteliğinin tam olarak belli olmaması, istirahat sürelerinin kesin olarak belirlenmemesi ve raporun geriye dönük olması halinde Rektörlük ilgili sağlık kuruluşundan/kuruluşlarından tıbbi görüş isteyebilir.

Yürürlük
Madde 10-
Bu yönerge Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 11-
Bu yönerge hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

Bu yönerge 28/08/2001 tarih ve 19 sayılı İcra Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.