Bizi takip edin
|
EN

2020-2021 ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN İLK KEZ 1. SINIFA BAŞLAYACAK İNGİLİZCE MÜTERCIM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ VE MÜTERCİM TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ’NDE UYGULANACAK ZORUNLU İKİNCİ YABANCI DİL DERSLERİ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME ESASLARI


 

  1. İKİNCİ YABANCI DİL SEÇİMİ VE ÖĞRETİMİ

 

1-Bu bölümlerde öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 4 yıl boyunca verilen zorunlu Fransızca veya İtalyanca derslerini almakla yükümlüdürler.

 

2-Bu bölümlerde zorunlu olarak alınan ikinci yabancı dil, birinci sınıfın sonunda, sadece bir defaya mahsus olmak üzere dersten başarılı-başarısızlık olunması durumuna ve genel not ortalamasına bakılmaksızın diğer zorunlu dili almak üzere değiştirilebilir. Öğrenciler bu değişikliği yaptıklarında öğrenim sürelerinin uzayacağını kabul etmiş olmaktadırlar.

 

3-Alınan zorunlu yabancı dillerde, bir önceki dönemin zorunlu ikinci yabancı dil dersi bir sonraki dönemin zorunlu ikinci yabancı dil dersinin ön koşuludur. Zorunlu ikinci yabancı dil derslerine kayıtlanabilmek için bir önceki döneme ait İYD dersinden en az DD notunun alınması gereklidir.

 

4-Öğrenciler, zorunlu olarak alacakları ikinci bir yabancı dile ek olarak, üçüncü sınıftan itibaren Yabancı Diller Yüksekokulunun sunduğu diğer diller arasından üçüncü bir yabancı dili seçmeli olarak 4 dönem boyunca alabilirler.

 

 

 

  1. MUAFİYET KOŞULLARI

 

1-Bu bölümler için açılan zorunlu ikinci yabancı dil dersleri, YDYO tarafından açılan ikinci yabancı dil dersleri ile eşdeğer değildir.

 

2-Her dönem başında sadece aşağıda belirtilen kriterlere sahip olan öğrencilere hiç almadıkları zorunlu İYD dersleri için muafiyet sınavı verilir.

  1. Seçtiği zorunlu ikinci yabancı dilin konuşulduğu ülkenin vatandaşı olmak ya da o ülkede doğmuş olmak.
  2. Seçtiği zorunlu ikinci yabancı dilin konuşulduğu ülkenin lise diplomasına sahip olmak.
  3. Seçtiği zorunlu ikinci yabancı dilde eğitim ve öğretim yapan bir liseden mezun olmak.

 

3-Zorunlu İYD derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler, her dönem başında (yaz dönemi hariç), ilgili döneme ait tek bir muafiyet sınavına girebilir.

 

4-Muafiyet sınavlarına, bu dersi daha önce alıp başarısız olmuş olan öğrenciler giremez.

 

5-Muafiyet sınavı üç aşamadan oluşur:


a) Yazılı Sınav: Yazılı sınavdan en az 70 alan öğrenciler Yazılı Çeviri Sınavı ve Sözlü Sınav’a girmeye hak kazanır.

b) Yazılı Çeviri Sınavı

c) Sözlü Sınav

 

Muafiyet sınavının sonucu, yazılı sınavın %50’si, yazılı çeviri sınavının %25’, ve sözlü sınavın %25’i alınarak hesaplanır. Zorunlu İYD programı muafiyet sınavı başarı notu en az 80 (BB)’dir.

 

Muafiyet sınavından başarılı olabilmek için sınavın tüm aşamalarına girmek zorunludur.

 

6-Öğrenciler, B1 ve üstü sertifikalarını ibraz ettiklerinde, transkriptlerine “AA” notu işlenerek almakla yükümlü oldukları zorunlu ikinci yabancı dil derslerinden muaf tutulurlar.

 

7-Muafiyet için geçerli sayılabilecek B1 ve üstü seviyesinde olan ALTE sınavlarının ve eşdeğer sınavların adları aşağıda belirtilmiştir. Bu liste dışındaki sınavlar dikkate alınmaz.

 

İkinci Yabancı Dil

İlgili sınav

Fransızca

DELF-TCF B1 ve üstü

İtalyanca

CELI 2-B1 ve üstü

 

 

Bu esaslar 10.09.2020  tarih ve 410-A/7 sayılı Senato kararı ve 29.09.2020 tarihli 44 sayılı Mütevelli Heyet kararıyla yürürlüğe girmiştir.

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.