Bizi takip edin
|
EN

2020-2021 ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN İLK KEZ 1. SINIFA BAŞLAYACAK İNGİLİZCE MÜTERCIM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ VE MÜTERCİM TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ’NDE UYGULANACAK ZORUNLU İKİNCİ YABANCI DİL DERSLERİ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME ESASLARI


I-ZORUNLU İKİNCİ YABANCI DİL SEÇİMİ VE ÖĞRETİMİ  (Başlık değişik SK-26.07.2023-507-2023-21-C/1-MH-10.08.2023-82)

 

1-Bu bölümlerde öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 4 yıl boyunca verilen zorunlu Fransızca veya İtalyanca derslerini almakla yükümlüdürler.

 

2-Bu bölümlerde zorunlu olarak alınan ikinci yabancı dil, birinci sınıfın sonunda, sadece bir defaya mahsus olmak üzere dersten başarılı-başarısızlık olunması durumuna ve genel not ortalamasına bakılmaksızın diğer zorunlu dili almak üzere değiştirilebilir. Öğrenciler bu değişikliği yaptıklarında öğrenim sürelerinin uzayacağını kabul etmiş olmaktadırlar.

 

3-(Değişik SK-26.07.2023-507-2023-21-C/1-MH-10.08.2023-82) Bu bölümlerde uygulanacak zorunlu yabancı dil dersleri alma koşulları aşağıdaki gibidir:

 

a-(Ek SK-26.07.2023-507-2023-21-C/1-MH-10.08.2023-82) Öğrenciler, birbirini takip eden zorunlu ikinci yabancı dil dersini daha önce hiç almamaları ve/ya aldıkları derste başarısız olmaları halinde takip eden dönemde açılan sadece bir üst zorunlu ikinci yabancı dil dersini alabileceklerdir.

 

b-(Ek SK-26.07.2023-507-2023-21-C/1-MH-10.08.2023-82) Öğrenciler, birbirini takip eden zorunlu ikinci yabancı dil dersini daha önce hiç almamaları ve/ya aldıkları derste başarısız olmaları durumunda dönem başlarında yapılan muafiyet sınavlarına girebileceklerdir. Ancak bu öğrencilerden ikinci yabancı dil dersinin dönem başında yapılan muafiyet sınavında başarısız olanlar, öncelikle ilgili dersi almakla yükümlüdürler.

 

4-(Değişik SK-26.07.2023-507-2023-21-C/1-MH-10.08.2023-82) Öğrenciler, zorunlu olarak alacakları ikinci bir yabancı dile ek olarak, Yabancı Diller Yüksekokulunun sunduğu diğer diller arasından üçüncü bir yabancı dili seçmeli olarak 4 dönem boyunca alabilirler.

II-MUAFİYET KOŞULLARI


1- Bu bölümler için açılan zorunlu ikinci yabancı dil dersleri, YDYO tarafından açılan ikinci yabancı dil dersleri ile eşdeğer değildir.

 

2- (Değişik SK-26.07.2023-507-2023-21-C/1-MH-10.08.2023-82) Bu bölümler için açılan zorunlu ikinci yabancı dil derslerinde her dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde bir muafiyet sınavı yapılır. Uluslararası Değişim Programlarından kaynaklanan gecikmeler dışında Muafiyet sınavlarının telafisi yapılmaz. Zorunlu İkinci Yabancı Dil Muafiyet sınavına girmek isteyen öğrenciler, ilan edilen adres üzerinden başvurularını yaparlar.

 

3- (Değişik SK-26.07.2023-507-2023-21-C/1-MH-10.08.2023-82) Zorunlu ikinci yabancı dil derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler, her dönem başında (yaz dönemi hariç), sadece o dönem içinde açılacak olan dersler için yapılan muafiyet sınavlarına girebilirler.

 

4-(Değişik SK-26.07.2023-507-2023-21-C/1-MH-10.08.2023-82) Muafiyet sınavlarına, bu dersi daha önce alıp başarısız olmuş olan öğrenciler de girebilir.

5- (Ek SK-26.07.2023-507-2023-21-C/1-MH-10.08.2023-82) Zorunlu ikinci yabancı dil dersleri muafiyet sınavı başarı notu en az 70 (CC)’dir.

 

6-(Ek SK-26.07.2023-507-2023-21-C/1-MH-10.08.2023-82) Not yükseltmek için Zorunlu ikinci yabancı dil muafiyet sınavına girilmez. Not yükseltmek isteyen öğrencilerin bu dersleri tekrar almaları gerekmektedir.

 

7-(Ek SK-26.07.2023-507-2023-21-C/1-MH-10.08.2023-82) Muafiyet sınavı birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda iki aşamadan oluşur:


a) Yazılı sınav: Yazılı sınavdan en az 60 alan öğrenciler sözlü sınava girmeye hak kazanır.
b) Sözlü sınav

c) Muafiyet sınavının sonucu, yazılı sınavın %75’i ve sözlü sınavın %25’i alınarak hesaplanır.

 

Muafiyet sınavından başarılı olabilmek için sınavın tüm aşamalarına girmek zorunludur.


8-(Değişik SK-26.07.2023-507-2023-21-C/1-MH-10.08.2023-82) Muafiyet sınavı dördüncü sınıflarda üç aşamadan oluşur:

a) (DeğişikSK-26.07.2023-507-2023-21-C/1-MH-10.08.2023-82) Yazılı Sınav: Yazılı sınavdan en az 60 alan öğrenciler Yazılı Çeviri Sınavı ve Sözlü Sınav’a girmeye hak kazanır.

 

b) Yazılı Çeviri Sınavı

 

c) Sözlü Sınav

 

(Değişik SK-26.07.2023-507-2023-21-C/1-MH-10.08.2023-82) Muafiyet sınavının sonucu, yazılı sınavın %50’si, yazılı çeviri sınavının %25’i, ve sözlü sınavın %25’i alınarak hesaplanır. Zorunlu İYD programı muafiyet sınavı başarı notu en az 70 (CC)’dir.

 

Muafiyet sınavından başarılı olabilmek için sınavın tüm aşamalarına girmek zorunludur.

 

9-(Ek SK-26.07.2023-507-2023-21-C/1-MH-10.08.2023-82) Muafiyet sınav notunu yeterli bulmayan öğrenciler dilekçe ile başvurarak muafiyet hakkından vazgeçebilir ve söz konusu dersi alabilirler. Bu durumda öğrenci, aldığı dersin koşullarına uymak zorundadır.

 

10-(Ek SK-26.07.2023-507-2023-21-C/1-MH-10.08.2023-82) Muafiyet sınavı sonucunda muaf olduğu halde, notunu yeterli bulmayan ve dersi tekrar alan öğrenci, dönem sonunda muafiyet notundan daha düşük bir not alması durumunda derste aldığı son not geçerlidir.

 

III-SERTİFİKA SINAVLARI İLE MUAFİYET KOŞULLARI (Ek SK-26.07.2023-507-2023-21-C/1-MH-10.08.2023-82)

 

11-(Ek SK-26.07.2023-507-2023-21-C/1-MH-10.08.2023-82)  A2 / B1 / B2 ve üstü seviyesinde ilgili dilde sertifika sahibi olan öğrenciler aşağıdaki koşullarda zorunlu ikinci yabancı dil derslerinden muaf olmaktadırlar.

A2

Almakla yükümlü oldukları birinci ve ikinci sınıf derslerinden muaf tutulurlar, transkriptlerine “EX” notu işlenir

B1

Almakla yükümlü oldukları birinci ve ikinci sınıf derslerinden muaf tutulurlar, transkriptlerine “AA” notu işlenir. Üçüncü ve dördüncü sınıf dersleri için transkriptlerine “EX” notu işlenir.

B2

Almakla yükümlü oldukları zorunlu ikinci yabancı dil derslerinden muaf tutulurlar. Transkriptlerine “AA” notu işlenir.

12-(Değişik SK-26.07.2023-507-2023-21-C/1-MH-10.08.2023-82) Muafiyet için geçerli sayılabilecek A2, B1, B2 ve üstü seviyesinde olan ALTE sınavlarının ve eşdeğer sınavların adları aşağıda belirtilmiştir. Bu liste dışındaki sınavlar dikkate alınmaz.

İkinci Yabancı Dil

İlgili sınav

Fransızca

DELF/TCF – A2, B1, B2 ve üstü

İtalyanca

CELI 2 – A2, B1, B2 ve üstü

 

IV- ESAS DEĞİŞİKLİKLERİ (Ek SK-26.07.2023-507-2023-21-C/1-MH-10.08.2023-82)

13- Bu esaslarda İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu kararıyla değişiklik yapılabilir.

Bu esaslar 10.09.2020  tarih ve 410-A/7 sayılı Senato kararı ve 29.09.2020 tarihli 44 sayılı Mütevelli Heyet kararıyla yürürlüğe girmiştir.

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.