Bizi takip edin
|
EN

ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI BURS ve İNDİRİM YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç
MADDE 1-
(1) Bu yönergenin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne başarılı öğrencilerin yerleşmesini sağlamak; Üniversite'ye alınan öğrencileri daha fazla çalışmaya teşvik etmek ve başarılı öğrencileri ödüllendirmek üzere verilecek burslar ile öğretim ücreti indirimlerine ilişkin uygulamaların düzenli bir biçimde yürütülmesidir.

 

Kapsam
MADDE 2 -
(1) Bu yönerge, Yabancı Dil Hazırlık Programı dâhil Üniversite'nin ön lisans ve lisans öğrencilerine sağlanacak burslar ve ücret indirimleriyle ilgili düzenlemeleri kapsar.

 

Dayanak
MADDE 3-
(1) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Bu yönerge, “Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının 2547 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Ücretsiz Öğrenci Okutulmasına Yönelik Usul ve Esaslar”, 2547 ve 4633 sayılı kanunlara dayanılarak çıkarılmış bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin, Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre düzenlenmiştir.

 

Tanımlar
MADDE 4
– (1) Bu yönergede geçen;

    a) Mütevelli Heyet: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

    b) Akademik birim: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını,

    c) (Değişik SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15) Lisans programı: En az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,

    ç) (Değişik SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15) Ön lisans programı: En az dört yarıyıllık bir yükseköğretim programını,

    d) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,

    e) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,

    f) Yönetim Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

    g) Üniversite/İEÜ: İzmir Ekonomi Üniversitesini,

    ğ) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Burslar

 

ÖSYS Bursu
MADDE 5 -
(1) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Burslu (%100) öğrenci kontenjanları ile özel yetenek sınavı sonuçlarına göre burs verilecek öğrenci kontenjanları, her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilir.

(2) (Değişik SK 30.01.2019-357- A/10-MHK 12.02.2019-16) (Değişik SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15) Lisans programlarındaki öğrencilere sağlanan burs; yazokulu hariç yıllık öğretim ücretini ve yerleştirme başarı sırası SÖZ ve DİL puan türünde ilk 2.500, EA ve SAY puan türünde ilk 10.000 içinde olanlardan ailesiyle birlikte şehir dışında ikamet edenler ile İzmir ili içinde olmakla beraber genel ulaşım araçlarıyla gün içinde Üniversiteye ulaşımı mümkün olmayanların (karayolu ile 50 kilometreden daha uzak yerlerden gelenler), Üniversite tarafından belirlenen ilçelerde ikamet etmekte olan öğrencilerden isteyenlerin Üniversitenin sağladığı yurtta ücretsiz kalma olanağını kapsar. Burslu lisans öğrencilerinin yurtlardan yararlanma süresi; Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 4 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 6 yıldır.

(3) Ön lisans programlarında öğrencilere sağlanan burs yazokulu hariç yıllık öğretim ücretini kapsar, yurt ücretini kapsamaz.

(4) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) (Değişik SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15)  Burslardan yararlanma süresi, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen azami süreler kadardır. (Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; ön lisans programlarında 4 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 9 yıldır.) Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler bursluluk süresine ilave edilir.

 

Yurt Dışı Kontenjan Bursu (Başlık Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56)
MADDE 6 - (1) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Yurt dışından öğrenci alınacak programlara ilişkin öğrenci kontenjanları, ücretleri ile burslu (%100) öğrenci kontenjanlarına kabul koşulları her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(2) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Yurt dışı kontenjanı kapsamında burslu olarak kayıtlanan lisans öğrencilerine sağlanan burs; yaz okulu hariç öğretim ücretini kapsar, yurt ücretini kapsamaz.

(3) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) (Değişik SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15) Burslardan yararlanma süresi Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen azami süreler kadardır. (Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; ön lisans programlarında 4 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 9 yıldır.) Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler bursluluk süresine ilave edilir.

 

ÖSYS Dikey Geçiş Bursu (Başlık Değişik SK 27.02.2019-358-A/16- MHK 11.04.2019-19)
MADDE 7- (1) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Burslu (%100) öğrenci kontenjanları her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilir.

(2) Dikey geçiş sınavı ile burslu kontenjandan yerleşen lisans öğrencilerine sağlanan burs yaz okulu hariç öğretim ücretini kapsar, yurt ücretini kapsamaz.

(3) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) (Değişik SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15) Burslardan yararlanma süresi Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen azami süreler kadardır. (Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıldır. ) Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler bursluluk süresine ilave edilir.

 

Uluslararası Öğrenci Bursu
MADDE 8-
(1) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) (Değişik SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15) Üniversitenin uluslararasılaşma misyonu kapsamında, belirlenen ülke kontenjanları dahilinde lisans programlarında öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilere verilmek üzere Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından uluslararası öğrenci bursu verilebilir. Uluslararası öğrenci bursunun kontenjanları, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Burslardan yararlanma süresi Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen azami süreler kadardır. (Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; ön lisans programlarında 4 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 9 yıldır.) Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler bursluluk süresine ilave edilir.

(2) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) (Değişik SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15) Uluslararası öğrenci burslarının kapsamı ve hangi yıllar verileceği Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

 

Derece Bursu  (Madde yeri değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) (Ek Madde 17A -29.07.2020 SK 404-A/9 MH 18.08.2020-42)
MADDE 8/A- (1) (Madde No ile Birlikte Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56)  Eş dereceler de dahil; Üniversitemiz birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olan lisans mezunlarından Üniversitemizin yüksek lisans ve/veya doktora programlarına kayıtlananlara; bölüm birincisi olan lisans mezunlarından Üniversitemizin yüksek lisans programlarına kayıtlananlara; meslek yüksekokulu birincisi olan önlisans mezunlarından Üniversitemizin lisans programlarına Dikey Geçiş Sınavı ile kayıtlananlara; kayıtlanacakları bölümlerin/programların öğretim ücretleri üzerinden %100 oranında burs uygulanır.

(2) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56)  Derece bursu, yaz okulunu ve yurt ücretlerini kapsamaz.

(3) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Derece bursundan yararlanma süresi Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen azami süreler kadardır. (Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 9 yıl, lisansüstü bilimsel hazırlık programında 2 yarıyıl, tezli yüksek lisans programlarında 6 yarıyıl, tezsiz yüksek lisans programlarında 3 yarıyıl, tezli yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilenler için 12 yarıyıl, lisans derecesi ile doktora programına kabul edilenler için 14 yarıyıldır. )  Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreleri burs süresine ilave edilir.

 

Tahsisli Burslar
MADDE 9-
(1) Üniversite ve üniversite kurucu vakfı dışındaki gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından burs verilmek üzere Üniversitenin kullanımına tahsis edilecek fonlar ya da Üniversitenin kişi ve kuruluşlar adına oluşturacağı fonlardan çeşitli burslar verilebilir.

(2) (Değişik SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15)  Bursun kontenjanları, dağıtımı, süresi ve uygulamasına ilişkin esaslar, bağış yapan ile Üniversite arasında imzalanan protokol doğrultusunda Senato ve Mütevelli Heyet tarafından karara bağlanır.

(3) Bağış şartında bursiyerler ile ilgili koşul/yükümlülük belirtilmemişse, bu yönergedeki tüm hükümler şartlı bağışlardan sağlanacak burslar için de geçerlidir.

(4) Tahsisli burslar, yaz okulunu ve yurt ücretini kapsamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İndirimler

 

ÖSYS İndirimleri
MADDE 10 -
(1) (Madde No Değişik SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15) %75, %50 veya %25 indirimli öğrenci kontenjanları ile özel yetenek sınavı sonuçlarına göre indirim verilecek öğrenci kontenjanları, her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilir.

(2) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) ÖSYS indirimi, öğrencinin yerleştiği ve kayıtlandığı orandaki öğretim ücreti indirimi kapsar, yaz okulu ve yurt ücretlerini kapsamaz.

(3) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) (Değişik SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15) İndirimlerden yararlanma süresi Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen azami süreler kadardır. (Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; ön lisans programlarında 4 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 9 yıldır.) İndirimler, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreleri indirim süresine ilave edilir.

 

Temel Bilimler Tercih İndirimi (Ek Madde SK 18.06.2020-399-A/11- MHK 22.06.2020-39)
MADDE 10/A-  (1) (Madde No ile Birlikte Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Temel Bilimler Tercih İndirimi, her yıl temel bilim alanlarını desteklemek için verilir. Temel Bilimler Tercih İndiriminin uygulanacağı programlar ile indirim koşul ve oranı her yıl Senatonun önerisi ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir.

(2) (Değişik SK 22.07.2020 403/A25-MHK 27.07.2020-41)Temel Bilimler Tercih İndirimi, yaz okulunu ve yurt ücretini kapsamaz.

(3) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) (Değişik SK 22.07.2020 403/A25-MHK 27.07.2020-41) İndirimden yararlanma süresi Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen azami süreler kadardır. (Bu süre, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; Tıp Fakültesi hariç lisans programlarında 7 yıldır. ) İndirim, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreleri indirim süresine ilave edilir.

 

YKS Başarı İndirimi (Başlık Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) (Ek Madde SK 22.07.2020 403/A25-MHK 27.07.2020-41)
MADDE 10/B-(1) (Madde No ile Birlikte Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56)  YKS Başarı İndirimi, Senatonun önerisi ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenen bölümlerde öğrenim görmek isteyen başarılı öğrencileri desteklemek amacıyla verilir. YKS Başarı İndiriminin uygulanacağı bölümler ile indirim koşul ve oranı her yıl Senatonun önerisi ve Mütevelli Heyet onayı ile karara bağlanır. 

(2) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) YKS Başarı İndirimi, yaz okulunu ve yurt ücretini kapsamaz.

(3) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) İndirimden yararlanma süresi Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen azami süreler kadardır. (Bu süre, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; Tıp Fakültesi hariç lisans programlarında 7 yıldır.)  İndirim, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreleri indirim süresine ilave edilir.

 

ÖSYS Dikey Geçiş Sınavı İndirimleri (Madde No Değişik SK 22.07.2020 403/A25-MHK 27.07.2020-41) (Madde No Değişik SK 18.06.2020-399-A/11- MHK 22.06.2020-39) (Ek SK 27.02.2019-358-A/16- MHK 11.04.2019-19) 
MADDE 10/C - (Madde No Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) (1) %75, %50 veya %25 indirimli öğrenci kontenjanlarına göre indirim verilecek öğrenci kontenjanları, her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilir.

(2) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) ÖSYS Dikey Geçiş Sınavı indirimi, öğrencinin yerleştiği ve kayıtlandığı orandaki öğretim ücreti indirimi kapsar, yaz okulu ve yurt ücretlerini kapsamaz.

(3) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) İndirimlerden yararlanma süresi Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen azami süreler kadardır. (Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; Tıp Fakültesi hariç 4 yıllık lisans programlarında 7 yıldır.) İndirimler, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreleri indirim süresine ilave edilir.

 

Yurtdışı Kontenjan İndirimi (Ek Madde SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) 
MADDE 10/Ç - (1) Yurtdışı Kontenjan İndiriminin öğretim ücretleri üzerinden uygulanacak indirim oranları ile kontenjanları Üniversite bütçesi ve olanakları göz önüne alınarak Senato’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından kararlaştırılır.

(2) Yurtdışı Kontenjan İndirimi, yaz okulunu ve yurt ücretlerini kapsamaz.

(3) İndirimlerden yararlanma süresi Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen azami süreler kadardır. (Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıldır.) İndirimler, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreleri indirim süresine ilave edilir.

 

Önlisans ve Lisans Programları Akademik Başarı İndirimi  (Başlık Değişik SK 7.11.2018-351-A/11-MHK 26.11.2018-12)
MADDE 11- (1) (Mülga SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) 

(2) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) (Değişik SK 7.11.2018-351-A/11-MHK 26.11.2018-12) Önlisans ve Lisans Programlarında Yabancı Dil Hazırlık Programı dışında, kayıtlı olduğu ve öğrenim gördüğü lisans/ön lisans bölümünde/programında, bulunduğu öğretim yılının güz ve bahar yarıyıllarında üstün başarı gösteren öğrencilerden aşağıda belirtilen koşulları sağlayarak Hukuk Fakültesinde sınıfında ilk 4’te, diğer bölümlerde/programlarda sınıfında ilk 3’te yer alanlara %50 oranında “Önlisans ve Lisans Programları Akademik Başarı İndirimi” verilir. İndirim almaya hak kazanan öğrencilerin tespitinde burslu (%100) ve %50 indirimli öğrenciler değerlendirmeye alınır. Burslu (%100) veya %50 indirimli öğrencilerin, Hukuk Fakültesinde sınıfında ilk 4’te, diğer bölümlerde/programlarda sınıfında ilk 3’te yer alması halinde birden fazla burs veya indirim almaya hak kazanan öğrenciler sadece kapsamı geniş ve tutarı yüksek olan burstan/indirimden yararlandırılabildiğinden, burslu (%100) öğrencilere sadece kitap ve yemek desteği, %50 indirimli öğrencilere sadece yemek desteği verilir.

         a)  Bulunduğu öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyıllarında kayıt yenilemek,

         b) 1. sınıfın sonunda en az 60 AKTS, 2. Sınıfın sonunda en az 120 AKTS, 3. Sınıfın sonunda en az 180 AKTS, 4. sınıfın sonunda en az 240 AKTS, 5. sınıfın sonunda en az 300 AKTS’lik ders almış olmak ve ilgili yılın AKTS toplamı en az 50 olmak,

         c) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Bulunduğu öğretim yılının güz ve bahar yarıyıllarında aldığı derslerin not ortalaması 3.50 veya daha yukarı olmak ve başarısız/devamsız dersi olmamak,

         ç) (Değişik SK 7.11.2018-351-A/11-MHK 26.11.2018-12) Önlisans ve Lisans Programları Akademik başarı indiriminde konu olan ilgili döneme/dönemlere işlenen staj notundan başarılı olmak.

         d) (Değişik SK 7.11.2018-351-A/11-MHK 26.11.2018-12) Önlisans ve Lisans Programları Akademik başarı indirimine konu olan ilgili dönemlerde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

(3) (Değişik SK 7.11.2018-351-A/11-MHK 26.11.2018-12) Önlisans ve Lisans Programları Akademik başarı indirimi, öğrencinin indirimi aldığı akademik yıl için geçerli olup süreklilik arz etmez ve yaz okulu ücretlerini kapsamaz.

(4) (Değişik SK 7.11.2018-351-A/11-MHK 26.11.2018-12) Öğrenci aranan koşulları sağlaması halinde birden fazla akademik yılda Önlisans ve Lisans Programları Akademik Başarı indirimi alabilir.

(5) (Değişik SK 7.11.2018-351-A/11-MHK 26.11.2018-12) 4 yıllık lisans programlarındaki dördüncü sınıf öğrencileri ile 6 yıllık lisans programlarındaki altıncı sınıf öğrencileri şartları sağlamaları halinde Lisansüstü Programları Akademik Başarı İndirimi’nden yararlanabilirler.

 

Yabancı Dil Hazırlık Programı İkinci Yıl İndirimi
MADDE 12 -
(1) İlk akademik yılın sonunda Yabancı Dil Hazırlık Programında başarılı olamayan öğrencilere, Yabancı Dil Hazırlık Programının ikinci yılında öğretim ücretleri üzerinden %50 oranında indirim uygulanır.

(2) Yabancı dil hazırlık programı ikinci yıl indirimi, yaz okulunu ve yurt ücretlerini kapsamaz.

 

Aile Bireyleri İndirimi (Başlık Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56)
MADDE 13 - (1) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Aynı süreler içinde anne (üvey dahil), baba (üvey dahil), çocuklar, kardeşler ve eşlerin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim görmeleri halinde öğretim ücretleri üzerinden öğrenim gören her bir aile bireyi için %10 oranında Aile Bireyleri İndirimi sağlanır.

(2) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Aile Bireyleri İndirimi, yaz okulunu ve yurt ücretlerini kapsamaz.

(3) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56)  Aile Bireyleri indirimden yararlananlardan herhangi birinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda diğer öğrencinin de izleyen yarıyıldan itibaren indirimi kesilir.

(4) (Ek fıkra SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Öğrencinin evraklarını akademik takvimde ilan edilen güz veya bahar dönemleri öğretim ücreti son ödeme gününe kadar Üniversiteye teslim etmesi gerekir.

(5) (Ek fıkra SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Güz döneminde öğretim ücreti son ödeme günü sonrasında yapılan başvurularda, güz dönemi için uygulanacak indirim tutarı ile bahar dönemi için uygulanacak indirim tutarı birlikte bahar dönemi öğretim ücretinden mahsup edilir. Öğrencinin güz dönemi sonunda mezun olması halinde güz dönemine ait indirim tutarı öğrenciye iade edilir.

(6) (Ek  fıkra SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Bahar döneminde öğretim ücreti son ödeme günü sonrasında yapılan başvurularda,

     a) (Ek bend SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Öğrenci bahar dönemine ait öğretim ücretini ödemiş ise güz dönemi için uygulanacak indirim tutarı ile bahar dönemi için uygulanacak indirim tutarı birlikte öğrenciye iade edilir.

     b) (Ek  bend SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Öğrenci bahar dönemine ait öğretim ücretini ödememiş ise güz dönemi için uygulanacak indirim tutarı ile bahar dönemi için uygulanacak indirim tutarı birlikte bahar dönemi öğretim ücretinden düşülerek mahsup edilir. 

(7) (Ek fıkra SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56)  Bu indirimler başvurulan öğretim yılı için geçerlidir,  geçmiş öğretim yılına ait ödenmiş olan ücretlere uygulanmaz.

 

Ticaret Odası Üyeleri İndirimi
MADDE 14 - 
(Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) (Değişik SK 29.08.2018/ 347-A7/ MHK 29.08.2018-5) (1) Üniversiteye ücretli kontenjandan kabul edilen öğrencilerden aşağıda yer alan şartların tümünü sağlayanlara, öğrencinin kendisinin, eşinin, annesinin veya babasının (üvey dahil) ortak olduğu şahıs ya da sermaye şirketleri üzerinden İzmir Ticaret Odası için %25, İzmir İlçe Ticaret Odaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı diğer il ve ilçe ticaret odaları için %15 oranında öğretim ücreti indirimi uygulanır.

      a) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) (Değişik SK 06.08.2019/369-A/9/ MHK 20.09.2019-24)  Başvuru yapılan şirketin, İlgili Ticaret Sicil Memurluğuna kayıtlı olup aynı zamanda İzmir Ticaret Odası ve İzmir İlçe Ticaret Odaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı diğer il ve ilçe ticaret odası üyesi olması,

     b) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) (Değişik SK 12.08.2020 406/11-MHK 18.08.2020 42) Öğrencinin kendisinin, eşinin, annesinin veya babasının (üvey dahil), ortak olduğu Ticaret Oda üyesi şahıs ya da sermaye şirketinde temsil ve ilzama yetkili olması,

    c) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Başvuru yapılan şirketin, başvuru tarihi itibariyle ilgili Ticaret odasına 1 yıllık üyeliği olması,

    ç) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Başvuru yapılan şirketin ortağının, başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıllık şirket ortaklığının olması,

    d) (Ek bend SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Başvuru yapılan şirketin, Ticaret Odası üyeliğinin askıda olmaması, faal olması,

     e) (Ek bend SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Başvuru yapılan şirketin, başvuru tarihi itibariyle son 3 yıl içerisinde en az 1 kez Gelir Vergisi Kanunu’nun 48/1 maddesindeki yazılı hadlerden aşağı olmamak üzere hasılat beyan etmiş olması,

(2) (Ek fıkra SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Ticaret Odası Üyeleri İndiriminden aynı şirket üzerinden sadece bir öğrenci yararlanabilir.

(3) (Ek fıkra SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Öğrencinin, birden fazla şirket üzerinden Ticaret Odası Üyeleri İndirimi almaya hak kazanması halinde öğrenci yalnızca bir şirket üzerinden indirim alabilir.

(4) (Ek fıkra SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Ticaret Odası Üyeleri İndirimi, öğrencinin indirim aldığı eğitim-öğretim yılı için geçerli olup, süreklilik arz etmez.

(5) (Ek fıkra SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Öğrencilerin indiriminden yararlanmaya devam edebilmesi için her eğitim-öğretim yılı başında, birinci fıkradaki a, b, c ve d koşulları sağlıyor olması ve e bendindeki koşulu sağladığını kanıtlamak üzere Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi beyannamelerini sunması gerekir.

(6) (Fıkra No ile Birlikte Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Bu indirimden yararlanmak üzere başvuru yapan öğrencilerin, aşağıda belirtilen evrakları akademik takvimde ilan edilen öğrenim ücreti son ödeme tarihinden 5 iş günü sonuna kadar eksiksiz olarak Üniversiteye teslim etmesi, onaylı gelir vergisi beyannamesi veya kurumlar vergisi beyannamesinin ise her eğitim-öğretim yılı başında Üniversiteye yeniden sunulması gerekir.

          a) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) (Değişik SK 12.08.2020 406/11-MHK 18.08.2020 42) Gerçek kişi olanların ilgili Ticaret Sicil Memurluğundan alacakları oda faaliyet belgesi aslı ile onaylı gelir vergisi beyannamesi

          b) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) (Değişik SK 12.08.2020 406/11-MHK 18.08.2020 42) Tüzel kişi olanların ilgili Ticaret Sicil Memurluğundan alacakları son 1 yıldan bu yana ortak olduklarını gösteren oda faaliyet belgesi aslı, ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınacak ortaklık pay durum (firma durum) belgesi aslı veya Üniversitemiz internet sitesinde yayınlanan ortaklık beyan formunun herhangi bir SMMM ya da YMM’den onaylı halinin aslı, onaylı kurumlar vergisi beyannamesi ile tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduklarını belirten imza sirküleri,

          c) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) İndirim hakkından yararlanacak öğrencinin onaylı vukuatlı nüfus örneği.

(7) (Ek fıkra SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Teslim edilen evrakların tarihinin, başvuru yapılan aya veya başvuru öncesindeki aya ait olması gerekir. Evrakların teslim tarihi, mali takvimde ilan edilen devam eden öğrencilerin öğretim ücreti son ödeme tarihinden 5 iş günü sonra sona erer. Güz döneminde bu süre sonrasında yapılan başvurular geçersiz olup bahar dönemi için mali takvimde ilan edilen devam eden öğrencilerin öğretim ücreti son ödeme tarihinden 5 iş günü sonuna kadar güncel evraklar ile yeniden başvurulması gerekir. Bahar döneminde bu süre sonrasında yapılan başvurular geçersiz olup bir sonraki akademik yıl güz dönemi için mali takvimde ilan edilen devam eden öğrencilerin öğretim ücreti son ödeme tarihinden 5 iş günü sonuna kadar güncel evraklar ile yeniden başvurulması gerekir.  

(8) (Ek fıkra SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Bu indirimler başvurulan dönem itibariyle geçerlidir,  geçmiş dönemlere ait ödenmiş olan ücretlere uygulanmaz.

(9) (Ek fıkra SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Ticaret Odası Üyeleri İndirimi, öğrencinin Üniversiteye kayıt olduğu ilk yıl başlangıç kabul edilerek uygulandığından; evrakların Üniversiteye kayıt olunan yıldan sonraki dönem veya yıllarda teslim edilmesi, bölümlerarası yatay geçiş yapılması, af kanunu ile Üniversiteye yeniden kayıt olunması gibi durumlarda, kalan süre kadar indirim uygulanır.

(10) (Ek fıkra SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56)  Birinci fıkradaki koşulları sağlayan, ikinci fıkrada belirtilen evrakları tamamlayan öğrencilerin başvuru öncesinde dönem öğretim ücretlerini ödemiş olmaları halinde, güz dönemine ilişkin indirim tutarları bahar dönemindeki öğretim ücretinden mahsup edilir, bahar dönemine ilişkin indirim tutarları ise iade edilir. Öğrencinin mezuniyet, kayıt silme, yatay geçiş yapma gibi nedenlerden dolayı Üniversiteden ayrılması halinde ise bu miktarın iadesi yapılır.  

(11) (Fıkra No ile Birlikte Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Ticaret Odası Üyeleri İndirimi, öğrencinin Üniversite’ye kayıt olduğu ilk yıldan itibaren başlamak üzere; Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 1 yıl, ön lisans programlarında 3 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 5 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 7 yıl için geçerlidir. Yaz okullarında, yurt ücretlerinde ve bu sürelerin aşılması halinde Ticaret Odası Üyeleri İndirimi uygulanmaz.

 

İEÜ (İzmir Ekonomi Üniversitesi), İZTO (İzmir Ticaret Odası) ve İZTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Mensupları İndirimi (Başlık Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56)
MADDE 15 - (1) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi kadrolu personeline, personelin eş ve çocuklarına, İZTO Eğitim ve Sağlık Vakfı üyelerine, vakıf üyelerinin eş ve çocukları ile vakıf personeline, %25 oranında öğretim ücreti indirimi uygulanır.

(2) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56)  Bu indirim, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 1 yıl, ön lisans programlarında 3 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 5 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 7 yıl geçerli olup yaz okulları ve yurt ücretleri ile uzayan öğrenim dönemlerini kapsamaz. Bu indirim, öğrencinin Üniversiteye kayıt olduğu ilk yıl başlangıç kabul edilerek uygulandığından; evrakların Üniversiteye kayıt olunan yıldan sonraki dönem veya yıllarda teslim edilmesi, bölümlerarası yatay geçiş yapılması, af kanunu ile Üniversiteye yeniden kayıt olunması gibi durumlarda, kalan süre kadar indirim uygulanır.

(3) İndirim alma hakkı verilen durumun ortadan kalkması halinde izleyen yarıyıldan itibaren öğrencinin indirimi kesilir.

 

Dikey Geçiş İEÜ Mezunu İndirimi (Başlık Değişik SK 27.02.2019-358-A/16- MHK 11.04.2019-19)
MADDE 16 -(1) Üniversitemiz önlisans programından mezun olarak Dikey Geçiş Sınavı ile Üniversitemiz lisans programlarına kayıtlanmaya hak kazananlara %25 oranında öğretim ücreti indirimi uygulanır.

(2) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) (Değişik SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15)  İndirimden yararlanma süresi Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen azami süreler kadardır. (Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıldır.) Dikey Geçiş Mezun İndirimi,  yaz okulları ve yurt ücretleri kapsamaz. İndirimler, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler indirim süresine ilave edilir.

 

Sporcu İndirimi (Ek Madde SK 19.06.2019 365/7-MH 09.07.2019 23)
MADDE 16/A – (1) (Değişik SK 21.06.2023-505-2023-19-C/4-MHK 06.07.2023-81) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Spor alanında üstün yetenekli öğrencileri İzmir Ekonomi Üniversitesine kazandırmak, Üniversite takımında yer alarak kendi branşında İzmir Ekonomi Üniversitesini temsil etmek üzere verilen Sporcu İndirimi, Üniversitenin web sayfasında ilan edilen tarihlerde başvurusu uygun olan öğrenciler arasından, Üniversite bütçesi ve olanakları göz önüne alınarak Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından yetkilendirilen  Burs/İndirim Komisyonunca değerlendirilir ve seçilir.

(2) (Değişik SK 21.06.2023-505-2023-19-C/4-MHK 06.07.2023-81) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Sporcu indirimi öğretim ücretini ve/veya yurt ücretlerini kapsar. Sporcu indirimi kontenjanı, öğretim ücretleri ve/veya yurt indirim oranları, Üniversite bütçesi ve olanakları göz önüne alınarak, Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından yetkilendirilen  Burs/İndirim Komisyonunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

(3) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Üniversitemize yeni kayıtlanacak öğrenciler, üniversitenin ilan ettiği başvuru tarihlerinde aşağıda yer alan belgeleri Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki Spor Koordinatörlüğü’ne teslim ederek Sporcu İndirimi başvurusu yapabilirler.

    a) (Ek bend SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Kişisel ve sportif bilgilerini içeren başvuru formu

    b) ( Değişik SK 24.08.2022-477-2022-21-C2- MHK 26.08.2022-70) (Ek bend SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Varsa son 1 yıl içerisinde sportif branşındaki başarısına ilişkin belge/belgeler,

        1) ( Mülga SK 24.08.2022-477-2022-21-C2- MHK 26.08.2022-70)

        2) ( Mülga SK 24.08.2022-477-2022-21-C2- MHK 26.08.2022-70)

        3) ( Mülga SK 24.08.2022-477-2022-21-C2- MHK 26.08.2022-70)

    c) (Ek bend SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Varsa lisans belge fotokopisi

    ç)( Değişik SK 24.08.2022-477-2022-21-C2- MHK 26.08.2022-70) (Ek bend SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Varsa, bireysel sporlarda son 2 yıla ait derecelerini gösteren belge,

    d) (Ek bend SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Takım sporcusu olanların, varsa takımının son 2 yıla ait maç ve istatistik listeleri,

    e) (Ek bend SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Referans Mektubu,

    f) (Ek bend SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Varsa diğer sportif belge ve bilgileri içeren ekler,

(4) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56)  İzmir Ekonomi Üniversitesinde öğrenimlerine devam eden öğrencilerin, sporcu indirimine başvurmak için aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir.

    a) Öğrenim sürecince herhangi bir disiplin cezası almamış olma,

    b) Üniversitenin kamuoyunda yanlış tanınmasına yol açabilecek filli hareketlerde bulunmamış olma,

    c) (Ek bend SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması,

    ç) (Ek bend SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Başarısız/devamsız dersinin bulunmaması,

    d) (Ek bend SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Bir önceki akademik yılda üniversite spor takımında yer alma ya da üniversiteyi bireysel olarak temsil etmiş olması,

(5) (Ek fıkra SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) İzmir Ekonomi Üniversitesinde öğrenimlerine devam eden öğrenciler, üniversitenin ilan ettiği başvuru tarihlerinde aşağıda yer alan belgeleri Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki Spor Koordinatörlüğü’ne teslim ederek Sporcu İndirimi başvurusu yapabilirler.

a) (Ek bend SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Kişisel ve sportif bilgilerini içeren başvuru formu

b) ( Değişik SK 24.08.2022-477-2022-21-C2- MHK 26.08.2022-70)  (Ek bend SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Varsa son 1 yıl içerisinde sportif branşındaki başarısına ilişkin belge/belgeler,

        1) ( Mülga SK 24.08.2022-477-2022-21-C2- MHK 26.08.2022-70)

        2) ( Mülga SK 24.08.2022-477-2022-21-C2- MHK 26.08.2022-70)

        3) ( Mülga SK 24.08.2022-477-2022-21-C2- MHK 26.08.2022-70)

    c) (Ek bend SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Varsa lisans belge fotokopisi

    ç)  ( Değişik SK 24.08.2022-477-2022-21-C2- MHK 26.08.2022-70) (Ek bend SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Varsa, bireysel sporlarda son 2 yıla ait derecelerini gösteren belge,

    d) (Ek bend SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Takım sporcusu olanların, varsa takımının son 2 yıla ait maç ve istatistik listeleri,

    e) (Ek bend SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Referans Mektubu,

    f) (Ek bend SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Varsa diğer sportif belge ve bilgileri içeren ekler

(6) (Fıkra No Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Sporcu İndirimi yaz okulu ücretlerini kapsamaz.

(7)  (Fıkra No Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Sporcu İndirimi, öğrencinin indirimi aldığı akademik yıl için geçerli olup süreklilik arz etmez. (Ek cümle SK 22.07.2020 403/A25-MHK 27.07.2020-41) Öğrencilere dönem öğretim ücretleri üzerinden uygulanacak toplam indirim/burs tutarı, mevcuttaki indirimleri/bursları üzerine sporcu indirimi eklenerek belirlenir.

(8) (Değişik SK 21.06.2023-505-2023-19-C/4-MHK 06.07.2023-81) (Fıkra No ile Birlikte Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Öğrenci, aranan koşulları sağlaması halinde birden fazla eğitim-öğretim yılında Sporcu indirimi alabilir. Öğrencinin Sporcu indiriminin devam edip etmeyeceği ve kapsamının ne olacağı Üniversite bütçesi ve olanakları göz önüne alınarak Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından yetkilendirilen  Burs/İndirim Komisyonunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

    a) (Ek bend SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması,

    b) ( MülgaSK 24.08.2022-477-2022-21-C2- MHK 26.08.2022-70)

    c) (Ek bend SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Öğrenim sürecince herhangi bir disiplin cezası almamış olma,

    ç) (Ek bend SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Üniversitenin kamuoyunda yanlış tanınmasına yol açabilecek filli hareketlerde bulunmamış olmaması,

    d) (Ek bend SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Takım sporları için, takım antrenmanlarının en az %75’ine katılım sağlamış olmak,

    e) (Ek bend SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Tüm resmi müsabakalarda, yarışmalarda veya organizasyonlarda bilfiil yer almış olmak,

    f) (Ek bend SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Gerekli gördüğü hallerde Üniversite tarafından çağırıldığı toplantıya katılmak,

(9) (Fıkra No ile Birlikte Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Sporcu İndirim almaya hak kazanan öğrencinin indirimi, indirimi alma hakkı verilen durumun veya indirimin devamına ilişkin durumun ortadan kalkması, öğrencinin takımdan kendi isteği ile ayrılması veya takımın idarecisi tarafından gerekçeli nedenlerle takımdan çıkarılması halinde izleyen yarıyıldan itibaren kesilir.

Kültür ve Sanat İndirimi (Ek Madde SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56)
MADDE 16/B- (1) (Değişik SK 21.06.2023-505-2023-19-C/4-MHK 06.07.2023-81) Öğrencilerin kültürel ve sanatsal gelişimini desteklemek, kültür sanat bilgi ve tecrübesini arttırmak amacıyla Kültür ve Sanat İndirimi verilir.  Üniversitenin web sayfasında ilan edilen tarihlerde yaptığı başvurusu uygun olan, ulusal ve/veya uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrenciler arasından, Üniversite bütçesi ve olanakları göz önüne alınarak Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından yetkilendirilen  Burs/İndirim Komisyonunca değerlendirilir ve seçilir. Hangi ulusal ve/veya uluslararası yarışmaların değerlendirmeye alınacağı, Rektörlük tarafından üniversite içinden ve/veya üniversite dışından görevlendirilen personel ile uzman kişilerden oluşturulan bir komisyon tarafından belirlenir ve Üniversite Yönetim Kurulu’na sunulur.

(2) (Değişik SK 21.06.2023-505-2023-19-C/4-MHK 06.07.2023-81) Kültür ve Sanat İndirimi, öğretim ücretini ve/veya yurt ücretlerini kapsar. Kültür ve Sanat İndirimi kontenjanı, öğretim ücretleri ve/veya yurt indirim oranları, Üniversite bütçesi ve olanakları göz önüne alınarak, Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından yetkilendirilen  Burs/İndirim Komisyonunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

(3) İzmir Ekonomi Üniversitesinde öğrenimlerine devam eden ulusal ve/veya uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin, Kültür ve Sanat İndirimi başvurmaları için aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir.

    a) Öğrenim sürecince herhangi bir disiplin cezası almamış olma,

    b) Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması,

    c) Başarısız/devamsız dersi bulunmaması,

    ç) Aktif olarak kültürel ve sanatsal faaliyetlerine devam ediyor olmak,

    d) Tüm resmi yarışmalarda veya organizasyonlarda bilfiil yer almış olmak,

    e) Gerekli gördüğü hallerde Üniversite tarafından çağırıldığı toplantıya katılmak,

    f) Bir önceki akademik yılda üniversitemizi başarı ile temsil etmiş olmak,

(4) Kültür ve Sanat İndirimi, yaz okulu ücretlerini kapsamaz.

(5) Kültür ve Sanat İndirimi, öğrencinin indirimi aldığı akademik yıl için geçerli olup süreklilik arz etmez. Öğrencilere dönem öğretim ücretleri üzerinden uygulanacak toplam indirim/burs tutarı, mevcuttaki indirimleri/bursları üzerine Kültür ve Sanat İndirimi eklenerek belirlenir.

(6) (Değişik SK 21.06.2023-505-2023-19-C/4-MHK 06.07.2023-81)  Ulusal ve/veya uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrenci, aranan koşulları sağlaması halinde birden fazla eğitim-öğretim yılında Kültür ve Sanat İndirimi alabilir. Öğrencinin Kültür ve Sanat İndiriminin devam edip etmeyeceği ve kapsamının ne olacağı Üniversite bütçesi ve olanakları göz önüne alınarak Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine  Mütevelli Heyeti tarafından yetkilendirilen  Burs/İndirim Komisyonunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

    a) Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması,

    b) Öğrenim sürecince herhangi bir disiplin cezası almamış olma,

    c) ( MülgaSK 24.08.2022-477-2022-21-C2- MHK 26.08.2022-70)

    ç) Üniversitenin kamuoyunda yanlış tanınmasına yol açabilecek filli hareketlerde bulunmamış olmaması,

    d) Aktif olarak kültürel ve sanatsal faaliyetlerine devam ediyor olmak,

    e) Tüm resmi yarışmalarda veya organizasyonlarda bilfiil yer almış olmak,

    f) Gerekli gördüğü hallerde Üniversite tarafından çağırıldığı toplantıya katılmak,

    g) Bir önceki akademik yılda üniversitemizi başarı ile temsil etmiş olmak,

(7) Kültür ve Sanat İndirimi almaya hak kazanan öğrencinin indirimi, indirimi alma hakkı verilen durumun veya indirimin devamına ilişkin durumun ortadan kalkması halinde, izleyen yarıyıldan itibaren kesilir.

 

Derece İndirimi (Madde No ile Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) (Ek Madde 29.07.2020 SK 404-A9-MHK18.08.2020-42) 
MADDE 17A

 

Lisansüstü Programları Akademik Başarı İndirimi (Başlık Değişik SK 7.11.2018-351-A/11-MHK 26.11.2018-12)
MADDE 17- (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) (Değişik SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15) Değişik SK 7.11.2018-351-A/11-MHK 26.11.2018-12) (1) Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan 4 yıllık lisans programlarındaki dördüncü sınıf öğrencileri ve 6 yıllık lisans programlarındaki altıncı sınıf öğrencileri %50 oranındaki "Lisansüstü Programları Akademik Başarı İndirimi" almaya hak kazanırlar ve bu indirimler İEÜ’de kabul edilecekleri lisansüstü programlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen azami öğrenim süresi kadardır. Her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler indirim süresine ilave edilir.

         a) 4 yıllık lisans programlarında dördüncü sınıfa devam ettiği, 6 yıllık lisans programlarında beşinci sınıfa devam ettiği güz ve bahar dönemlerinde, kayıtlı olduğu 4 yıllık lisans programında dördüncü sınıfta (7 ve 8. yarıyıllarda), 6 yıllık lisans programında beşinci sınıfta (9 ve 10. yarıyıllarda)  aldığı derslerin genel not ortalaması 3.50 veya daha yukarı olmak.

         b) (Değişik SK 7.11.2018-351-A/11-MHK 26.11.2018-12) Önlisans ve Lisans Programları Akademik İndirimine konu olan ilgili döneme/dönemlere işlenen staj notundan/internlük değerlendirmesinden başarılı olmak.

         c) (Değişik SK 7.11.2018-351-A/11-MHK 26.11.2018-12) Önlisans ve Lisans Programları Akademik İndirimine konu olan ilgili dönemlerde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Hükümler

 

MADDE 18 - (1) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) (Değişik SK 18.06.2020-399-A/11- MHK 22.06.2020-39) (Değişik SK 22.07.2020 403/A25-MHK 27.07.2020-41) "Sporcu İndirimi", “Kültür ve Sanat İndirimi”, “Temel Bilimler Tercih İndirimi” ile “YKS Başarı İndirimi” almaya hak kazanan öğrenciler hariç, birden fazla burs veya indirim almaya hak kazanan öğrenciler, sadece kapsamı geniş ve tutarı yüksek olan burstan/indirimden yararlandırılır.

 

MADDE 19 - (1) ÖSYS Burslu veya ÖSYS İndirimli öğrencilerin yatay geçiş yapmaları halinde “Ön Lisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esasları”nda yer alan koşullar geçerlidir.

 

MADDE 20 - (1) İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından verilen burslar karşılıksız olup bu burslardan yararlanan öğrencilere her hangi bir mali veya hizmet yükümlülüğü getirmez.

 

Yürürlük
MADDE 21 -
(1) Bu yönerge, Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme
MADDE 22 -
(1) Bu yönergeyi İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

GEÇİCİ MADDE 1- (Mülga SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15)

 

GEÇİCİ MADDE 2- (Mülga SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15)

 

GEÇİCİ MADDE 3- (Değişik  SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15) (1) 2015 ve öncesinde 11. madde kapsamında İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne ÖSYS indirimi kapsamında kayıtlanan öğrenciler yurt ücretlerini, tabi oldukları indirim oranlarında indirimli olarak öderler.

 

GEÇİCİ MADDE 4- (Değişik  SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15)  (Ek SK 07.02.2017-303/A8-MH 07.03.2017-28) (1) 2016 ve öncesinde madde 5, 8 ve 11 kapsamında İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne ÖSYS bursu,  ÖSYS indirimi veya uluslararası öğrenci bursu kapsamında kayıtlanan öğrenciler yaz okulu ücretlerini bursluluk oranında indirimli olarak öderler.

 

GEÇİCİ MADDE 5-(Mülga SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15)

 

GEÇİCİ MADDE 6-(Mülga SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15)

 

GEÇİCİ MADDE 7-(Ek SK 30.01.2019-357- A/10-MHK 12.02.2019-16) 2018 ve öncesinde ÖSYS bursu kapsamında Üniversitemize kayıtlanan öğrencilerin yurtta ücretsiz kalabilmeleri için, 5.maddenin birinci fıkrasında yer alan başarı koşulunu sağlamış olmaları şartı aranmaz.

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Milli Sporcu Bursu (Başlık Değişik SK 21.06.2023-505-2023-19-C/4-MHK 06.07.2023-81) (Ek Madde SK 22.07.2020 403/A25-MHK 27.07.2020-41)

GEÇİCİ MADDE 8- (1) (Değişik SK 21.06.2023-505-2023-19-C/4-MHK 06.07.2023-81)  (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Gençlik ve Spor Bakanlığı Milli Sporcu Bursu 2020 ve sonraki yıllardaki YKS sınavı ile “Ücretli” veya “İndirimli” kontenjandan Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarına kayıtlanmaya hak kazananlardan, son 4 yıl içerisinde aşağıda belirtilen alanlarda başarılı olduğunu belgelendiren, başvurduğu tarihte milli takımda aktif olarak yer alan ve 24 yaşından küçük olan milli sporculara verilen %100 oranında öğretim ücreti bursunu kapsar.

     a)   1. grup alan: Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları, Gençlik Olimpiyatları, Olimpik ve Paralimpik spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri’nde madalya kazanan sporcular,

     b)   2. grup alan: Olimpik ve Paralimpik spor dallarında Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri, Avrupa Oyunları, Üniversite Oyunları, Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU (Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları'nda madalya kazanan sporcular ve Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları ile Gençlik Olimpiyatları'na katılan sporcular,

    c)   3. grup alan: Olimpik ve Paralimpik spor dallarında düzenlenen ve uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi spor dallarında en az 16 ülke sporcusu, takım sporlarında en az 9 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvalarda madalya kazanan sporcular ile Olimpik ve Paralimpik spor dallarının Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonası finalleri ile Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Kupaları finallerine katılan sporcular

(2) (Değişik SK 21.06.2023-505-2023-19-C/4-MHK 06.07.2023-81) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Gençlik ve Spor Bakanlığı Milli Sporcu Bursu kontenjanı, lisans ve önlisans programlarında olmak üzere toplamda 5 kişiyi aşmayacak şekilde Senato’nun önerisi üzerine belirlenir. Senato’nun kontenjan önerisinin 5’i aşması halinde Mütevelli Heyeti onayına sunulur.

(3) (Değişik SK 21.06.2023-505-2023-19-C/4-MHK 06.07.2023-81) Bursun başvuru tarihleri ve koşulları, Üniversitenin web sayfasında ilan edilir. Adayların başvurusunun geçerli sayılabilmesi için ilan edilen tarihlerde aşağıda yer alan belgeleri Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğüne eksiksiz olarak teslim etmesi gerekir.

     a) Başvuru Formu

     b) Referans yazısı ya da yazıları,

     c) (Değişik SK 24.08.2022-477-2022-21-C2- MHK 26.08.2022-70) Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından web sitesinde ilan edilen başvuru koşulları kapsamında, branşına ait millilik belgesi ve diğer belgeler.

    ç) Son 4 yıl içinde alınmış tüm milli müsabaka sonuçları,

    d) (Ek SK 21.06.2023-505-2023-19-C/4-MHK 06.07.2023-81)  YKS sonuç belgesi

(4) (Değişik SK 21.06.2023-505-2023-19-C/4-MHK 06.07.2023-81)  İlan edilen tarihlerde geçerli başvurusu bulunan tüm adaylar,  Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü tarafından ön görüşmeye tabi tutulur. Ardından Mütevelli Heyeti tarafından yetkilendirilen  Burs/İndirim Komisyonunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

a) (Mülga SK 21.06.2023-505-2023-19-C/4-MHK 06.07.2023-81)

b) (Mülga SK 21.06.2023-505-2023-19-C/4-MHK 06.07.2023-81)

c) (Mülga SK 21.06.2023-505-2023-19-C/4-MHK 06.07.2023-81)

(5) (Mülga SK 21.06.2023-505-2023-19-C/4-MHK 06.07.2023-81)

(6) (Mülga SK 21.06.2023-505-2023-19-C/4-MHK 06.07.2023-81)

(7) (Değişik SK 21.06.2023-505-2023-19-C/4-MHK 06.07.2023-81)Başvurusu kabul edilen adaylara, başvuru sonucu ilan edilen tarihler içerisinde tebligat mevzuatına uygun olarak tebliğ edilir.

(8) (Mülga SK 21.06.2023-505-2023-19-C/4-MHK 06.07.2023-81)

(9) (Değişik SK 21.06.2023-505-2023-19-C/4-MHK 06.07.2023-81) (Değişik SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Gençlik ve Spor Bakanlığı Milli Sporcu Bursu, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl, ön lisans programlarında 4 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 9 yıl geçerli olup yaz okulları ve yurt ücretleri ile uzayan öğrenim dönemlerini kapsamaz. Herhangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreleri burs süresine ilave edilir.

(10) (Mülga SK 21.06.2023-505-2023-19-C/4-MHK 06.07.2023-81)

(11) (Mülga SK 21.06.2023-505-2023-19-C/4-MHK 06.07.2023-81)

GEÇİCİ MADDE 9-(Ek Madde SK 27.07.2021-442- A/22-MHK 03.08.2021-56) Bu yönergede 14 üncü maddesi kapsamında değişiklik yapılan koşullar, 2020-2021 öğretim yılı ve sonrasında Üniversitemize kayıtlanan öğrenciler ile daha önceki yıllarda kayıt olmuş olmakla beraber 2020-2021 öğretim yılında ilk kez başvuru yaparak, evrak sunan öğrenciler veya yönergenin farklı bir şirket üzerinden yeniden evrak sunan öğrenciler için geçerlidir.

 


Bu yönerge 28.02.2018 tarih ve 334/A-7 sayılı Senato kararı ve 06.03.2018  tarih ve 41 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.