EKOEĞİTİM (Öğretme ve Öğrenme Merkezi)

Seminer ve Çalıştaylar

EKOEĞİTİM, İEÜ’nde verilen eğitimin kalitesini artırmak amacıyla öğrenme-öğretme teknikleri ve uygulamaları konusunda çeşitli hizmetler sunmakta ve bu konularda faaliyetler düzenlemektedir. Merkezimizin öğretim elemanlarımıza sunduğu hizmetlerin arasında teknoloji destekli eğitim araçlarının tanıtılması ve yaygınlaştırılması geniş bir yer tutmaktadır.

EKOEĞİTİM;

Ekim 2016 Blackboard Eğitim Programı

Kasım 2016 Blackboard Eğitim Programı

Bahar 2017 Blackboard Eğitim Programı

Ekim 2017 Blackboard Eğitim Programı

Şubat 2018 Blackboard Eğitim Programı

Daha fazla bilgi için lütfen bize yazın: tlc@ieu.edu.tr