EKOEĞİTİM (Öğretme ve Öğrenme Merkezi)

Akıllı Kampus Hakkında

 

2015- 2016 akademik yılı itibariyle üniversitemiz ‘eğitimde mükemmellik’ stratejik hedefi çerçevesinde Akıllı Kampüs adıyla teknoloji destekli eğitim modelini benimsemiş ve bu amaçla Blackboard Öğrenme Yönetim Sistemini öğrenci ve öğretim elemanlarının erişimine sunmuştur. Blackboard Learn, öğretim elemanlarının gerek ders-içi gerekse ders-dışı etkinlikleri tasarlamasını ve uygulamasını sağlayan ve böylece eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunan, internet tabanlı bir öğrenme yönetim sistemidir. Blackboard Learn ile öğretim elemanları; öğrenciler ile çevrimiçi iletişim kurabilmekte, ders materyallerini öğrencilerle paylaşabilmekte, sınav ve ödevler tasarlayabilmektedir. Blackboard öğrenme yönetim sistemi ile öğrencilerimiz, kayıtlı oldukları derslerin materyallerine, internet erişimi olan her ortamdan diledikleri saatte erişebilmekte, forum, blog, tartışma panosu gibi etkileşimli ortamlarda öğretim elemanları ve diğer öğrencilerle ile iletişim kurabilmektedirler. Blackboard, yüzyüze ders ortamlarını destekleyici ve/veya uzaktan öğretim programlarında içerik sağlayıcı olarak etkin bir biçimde kullanılabilmektedir.


Blackboard Öğrenme Yönetim Sisteminin bir diğer öğesi Blackboard Collaborate uygulamasıdır. Collaborate gerçek zamanlı çevrimiçi öğrenmeyi sağlayan etkileşimli bir platform ve sanal sınıf aracıdır. Bb Collaborate ile öğretim elemanları uzaktan eğitim programlarını yürütebilmekte, ses, görüntü ve metin yoluyla öğrencileriyle etkileşimli bir ortamda buluşabilmektedirler.


Akıllı Kampüs oluşumunun bir diğer öğesi Panopto’dur. Panopto video kaydı, ekran kaydı, canlı görüntü akışı ve yayını ve de video içerik yönetimi imkânları sunan bir ders kayıt platformudur. Panopto, öğretim üyelerinin derslerini ve ders esnasında kullandıkları görsel materyalleri (powerpoint sunusu ve diğer yazılım uygulamaları) kaydederek paylaşmalarına olanak verir. Bununla birlikte, arama fonksiyonu sayesinde Panopto kullanıcıları anahtar kelimeleri girerek video içeriklerinde ulaşmak istedikleri bölüme hızlı bir şekilde ulaşabilirler. Panopto’nun sağladığı bu özellikler sayesinde, öğrenciler herhangi bir nedenle derslere katılamadıklarında, bulundukları ortamdan bilgisayarlarını kullanarak dersleri izleyebilirler; ya da derste tam olarak kavrayamadıkları konuları, daha sonra ilgili dersin video kaydını izleyerek öğrenebilme imkânına sahiptirler. Panopto, öğrenme yönetim sistemi olan Blackboard ile entegre bir şekilde çalışmaktadır ve ders video kayıtları sadece ilgili derse kayıtlı öğrencilerin erişimiyle sınırlandırılmıştır.