OLANAKLAR


"Bilimle anla bilgiyle yönet"

LİSANS PROGRAMLARINDA ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI (ÇAP)

Çift Anadal Programıyla iki diplomaya birden sahip olabilirsin.
Tam burslu, yüzde 50, yüzde 25 indirimli olarak öğrenim görürken, anadal eğitimin devam ettiği sürece ÇAP için ek ücret ödemezsin
Ücretli kontenjandan öğrenim görürken de anadal eğitimin devam ettiği sürelerde herhangi bir ek ücret ödemezsin. 
Bu sayede, arzu ettiğin bölümde çift anadal yaparak, farklı alanlarda uzmanlaşabilirsin.
Çift Anadal Programı’na (ÇAP) başvurmak için;

 • En erken üçüncü, en geç beşinci dönem başında olman,
 • 4.00 üzerinden 3.00 genel not ortalaması ile bölümünün ilk %20’lik diliminde yer alman(*)
 • 1. sınıfın sonunda en az 50 AKTS, 2. sınıfın sonunda en az 110 AKTS’lik ders alman,
 • Aldığın tüm derslerden başarılı olman,
 • Mühendislik-Mimarlık-Hukuk için gerekli olan başarı sırası şartını sağlıyor olman, (*) İlk yüzde 20’lik dilim içinde yer alamayan ancak ÇAP yapılması talep edilen programın ilgili yıldaki taban puanına eşit veya yüksek puanı olanlar da çift anadal programına başvurabilir.
ÇAP kontenjanları, Senato tarafından belirlenir.
Başvurular, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.
ÇAP’a devam eden burslu/indirimli öğrencilerin bursları/indirimleri, birinci anadal programına başladığı eğitim-öğretim yılından başlamak üzere 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl boyunca bursları/indirimleri oranında devam eder. 4 yıllık lisans programlarında 7 yılı aşan sürelerde ÇAP’a devam eden öğrenciler, tam öğretim ücreti öderler.
Ücretli öğrencilerden anadaldan mezun olup ÇAP’ı devam eden öğrenciler, tam ücret öder. 
Yaz Okulunda alınan ÇAP dersleri için ücret alınır.

Çap Yönergesi

MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARINDA ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP)

Çift Anadal Programıyla iki diplomaya birden sahip olabilirsin.
Tam burslu, yüzde 50, yüzde 25 indirimli olarak öğrenim görürken, anadal eğitimin devam ettiği sürece ÇAP için ek ücret ödemezsin.
Ücretli kontenjandan öğrenim görürken de anadal eğitimin devam ettiği sürelerde herhangi bir ek ücret ödemezsin. 
Bu sayede, arzu ettiğin bölümde çift anadal yaparak, farklı alanlarda uzmanlaşabilirsin.

Meslek Yüksekokullarında Çift Anadal Programı'na (ÇAP) başvurmak için;
 • En erken ikinci, en geç üçüncü yarıyılın başında olman,
 • 4.00 üzerinden 3.00 genel not ortalaması ile bölümünün ilk %20'lik diliminde yer alman,
 • 1. Sınıfın güz dönemi sonunda en az 25 AKTS, 1. sınıfın bahar dönem sonunda en az 50 AKTS'lik ders alman,

Aldığın tüm derslerden başarılı olman gerekir.

Önlisans programlarında ÇAP yapabileceğin programları öğrenmek için tıkla. İlk yüzde 20'lik dilim içinde yer alamayan ancak ÇAP yapılması talep edilen programın ilgili yıldaki taban puanına eşit veya yüksek puanı olanlar da çift anadal programına başvurabilir.
ÇAP kontenjanları, Senato tarafından belirlenir.
Başvurular, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.
ÇAP'a devam eden burslu/indirimli öğrencilerin bursları/indirimleri, birinci anadal programına başladığı eğitim-öğretim yılından başlamak üzere önlisans programlarında 4 yıl bursları/indirimleri oranında devam eder. Önlisans programlarında 4 yılı aşan sürelerde ÇAP’a devam eden öğrenciler, tam öğretim ücreti öderler.
Ücretli öğrencilerden anadaldan mezun olup ÇAP'ı devam eden öğrenciler, tam ücret öder. 
Yaz Okulunda alınan ÇAP dersleri için ücret alınır.

Çap Yönergesi

YANDAL PROGRAMLARI (YDP)

Yan dal programıyla başka bir bölümün sertifikasına da sahip olabilirsin. Tam burslu, yüzde 50, yüzde 25 indirimli olarak öğrenim görürken, anadal eğitimine devam ettiğin sürece yan dal için ek ücret ödemezsin.

Ücretli kontenjanda öğrenim görürken de anadal eğitimin devam ettiği sürelerde herhangi bir ek ücret ödemezsin. 

Yan dala başvurmak için;

 • En erken üçüncü, en geç altıncı yarıyıl başında olman,
 • 4.00 üzerinden 2.50 genel not ortalamasına sahip olman,
 • 1. sınıfın sonunda en az 50 AKTS, 2. sınıfın sonunda en az 110 AKTS, 3. sınıfın güz dönemi sonunda en az 135 AKTS’lik ders alman,
 • Alınan tüm derslerden başarılı olman gerekir.Yan dal kontenjanları, Senato tarafından belirlenir.

Başvurular, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.
Tam burslu, yüzde 50, yüzde 25 indirimli öğrencilerden anadaldan mezun olup yan dalı devam edenlerin bursları/indirimleri aynı oranda devam eder.

Ücretli öğrencilerden anadaldan mezun olup yan dalı devam eden öğrenciler, tam ücret öder. 

Yazokulunda alınan yan dal dersleri için ücret alınır.

Yandal Yönergesi

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

Üniversitemiz ön lisans, Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için zorunlu ve isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programımız bulunmaktadır.
Kayıtların ardından yapılan İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (İDBS) ile Hazırlık Programı'nda hangi seviyeye yerleşeceğin belirlenir.
Düzey Belirleme Sınavı'ndan 69,50 ve üzeri puan alırsan, İngilizce Yeterlik Sınavı'na katılmaya hak kazanırsın.
İngilizce Yeterlik Sınavı'ndan (İYS) 64,50 ve üzeri puan alırsan da İngilizce Hazırlık Programı'ndan muaf olursun.Ayrıca, Lisans ve ön lisans programlarının İngilizce Hazırlık Programı'nda başarılı olmak ve/veya muafiyet almak için aşağıda belirtilen yabancı dil sınavları ve puanları kabul edilmektedir.


Sınav
Türü

Ön Lisans – Lisans Programları

Eşdeğeri Kabul Edilen Uluslararası Sınavlar

PTE
(Pearson Test of English-Academic)

71

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınavlar ve eşdeğer puanları geçerlidir.

CAE
(Cambridge English Advanced)

B

TOEFL
(Test of English as Foreign Language)

IBT 84

YDS
(Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)

70

YÖKDİL
(Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı)

70

İYS
(İEÜ İngilizce Yeterlik Sınavı)

64.5

-

Öğrencilerimizin Üniversitemizde akademik hayatlarındaki gereksinimleri göz önüne alınarak 2009-2010 Akademik Yılı'nda İngilizce Hazırlık Programında Modüler Sistem uygulanmasına gidilmesi uygun görülmüştür. Uygulamaya konulan Modüler Sistem, seviye gruplarına göre öğrencilerin devam edecekleri modüller sonunda hedeflenen dil becerilerine ulaşmalarını ve dil eğitim kalitesinin yükselmesini sağlayan değişikliklere hızla cevap veren, esnek bir yapıya sahiptir.  Modül mantığı öğrencinin kendi hızında ilerlemesine ve kaydettiği başarının kendisine anında bildirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu sisteme göre bir akademik yılda 4 modül bulunur ve her bir modülün süresi 8 haftadır.
Üniversitemize kesin kaydını yaptırarak İDBS (İngilizce Düzey Belirleme) Sınavı'ndan 69,50'in altında ve İYS'den (İngilizce Yeterlik Sınavı) 64,50'nin altında puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı'na devam ederler.
Bu programda eğitim görecekleri seviye gruplarına İDBS sınav sonuçlarına göre karar verilir.
İngilizce Hazırlık Programı aşağıda belirtilen düzeyleri içerir:

Elementary (A)
Pre-Intermediate (B)
Intermediate (C)
Upper-Intermediate (D)
Pre-Faculty (PF)

A, B ve C düzeylerindeki öğrencilerin devam ettikleri Modül Çıkış Sınavı'na girebilmeleri için, sınıf-içi değerlendirmelerinin toplamının en az 59,50 olması gerekmektedir. D düzeyi sonunda Modül Çıkış Sınavı bulunmamaktadır. D düzeydeki öğrencilerin İYS'ye girebilmeleri için sınıf-içi değerlendirmelerinden en az 64,50 almaları gereklidir.
Modül Sonu Sınavına girebilmek için devamsızlık limitinin aşılmamış olması ve Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından tespit edilen Modül İçi Değerlendirme Esaslarında belirtilen koşulların yerine getirilmiş olması zorunludur. Başladığı modülde başarılı olamayan öğrenci bir sonraki modüle geçemez, aynı modülü tekrar eder.
Öğrencilerin A, B ve C düzeyi Modül Çıkış Sınavı'ndan başarılı olabilmeleri için 100 üzerinden en az 59,50 almaları gerekir.
İngilizce Hazırlık Programı'nda öğrenim gören herhangi bir öğrencinin o akademik yıl içinde ve / veya sonunda yapılan İYS'e girebilmesi için İngilizce Hazırlık Programında Upper – Intermediate seviyesini başarıyla tamamlamış olması gerekir.
İngilizce Hazırlık Programı'nda öğrenim görecek tüm öğrencilere sistemin esasları derslerin başlamasından önce düzenlenen oryantasyon programında tüm detayları ile anlatılır. Ayrıca akademik yıl başında öğrencilerle paylaşılan Öğrenci El Kitapçığı yine ayrıntılı olarak sistemin esaslarını içermektedir.

Hazırlık Yönergesi

STAJ

İzmir Ticaret Odası’nın liderliğinde, Kariyer Yönlendirme Merkezimizin yaptığı çalışmalar sayesinde ‘garantili staj’ imkânına sahipsin. Garantili staj projemize başvuru koşullarını sağladığın takdirde, nitelikli firmalarda iş hayatını tanıyacak, hayal ettiğin kariyer hedefine ilk adımı atacaksın.Kariyer Yönlendirme Merkezimizin yaptığı çalışmalar, staj konusunda duyduğun tüm endişeleri ortadan kaldıracak. Üniversite hayatın boyunca, 98 bin üyeli İzmir Ticaret Odası’nın gücünü hep arkanda hissedeceksin. Sektörünün önde gelen firmalarında yapacağın staj, deneyim kazanmanın yanı sıra çevreni de geliştirmeni sağlayacak. Kendi bölümüne en uygun yerde stajını gerçekleştireceksin ve bu sayede yaşıtların arasında ön plana çıkacak, hedeflerine daha kolay ulaşma fırsatı bulacaksın.

Staj Yönergesi

İKİNCİ YABANCI DİL PROGRAMI

Üniversitemizde Fransızca, İtalyanca, Almanca, Rusça, İspanyolca, Japonca ve Çince’den oluşan 7 farklı dilden biri ile ikinci yabancı dilini geliştirebilirsin. İlk iki yıl zorunlu, üçüncü ve dördüncü yılda isteğe bağlı dil eğitimi sayesinde, farklı ülkelerin kültürlerini de yakından tanıma fırsatı yakalayabileceksin.Zorunlu ikinci yabancı dil eğitimi 2 yıldır.  Talep etmen durumunda 3. ve 4. sınıflarda sunulan seçmeli ikinci yabancı dil derslerine devam edebilirsin. Seçtiğin dili, “İş”, “Kültür”, “Sertifika Sınav Hazırlığı” gibi özel amaçlı alanlarda kullanarak, bilgi ve deneyimlerini geliştirebilirsin.

Zorunlu dil dersleri haftada 4 saat işlenir.

Her dönem bir ortak vize, iki quiz, bir sözlü sınav, bir ödev, final sınavı ve bir sunum (üçüncü ve dördüncü yıl öğrencileri için) yapılır.

Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterlerine göre 2. sınıfın sonunda başarılı bir yabancı dil öğrencisi A2 seviyesine gelmiştir ve ilgili dil için yapılan resmi sınavlarla bunu belgeleyebilir. İki yıl ve net 224 saatlik bir program sonunda, öğrencilerin ikinci yabancı dilde, metinleri rahatlıkla okumaları, yazmaları, okuduklarını anlamaları sağlanmaktadır. Aynı zamanda, güncel konularda ve kendi branşlarındaki mesleki konularda kendilerini ifade edebilecek düzeyde dili öğrenmeleri hedeflenmektedir.