OLANAKLAR


"Bilimle anla bilgiyle yönet"

ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI (ÇAP)

Çift Anadal Programıyla iki diplomaya birden sahip olabilirsin.
Tam burslu, yüzde 50, yüzde 25 indirimli olarak öğrenim görürken, anadal eğitimin devam ettiği sürece ÇAP için ek ücret ödemezsin
Ücretli kontenjandan öğrenim görürken de anadal eğitimin devam ettiği sürelerde herhangi bir ek ücret ödemezsin. 
Bu sayede, arzu ettiğin bölümde çift anadal yaparak, farklı alanlarda uzmanlaşabilirsin.
Çift Anadal Programı’na (ÇAP) başvurmak için;

  • En erken üçüncü, en geç beşinci dönem başında olman,
  • 4.00 üzerinden 3.00 genel not ortalaması ile bölümünün ilk %20’lik diliminde yer alman(*)
  • 1. sınıfın sonunda en az 50 AKTS, 2. sınıfın sonunda en az 110 AKTS’lik ders alman,
  • Aldığın tüm derslerden başarılı olman,
  • Mühendislik-Mimarlık-Hukuk için gerekli olan başarı sırası şartını sağlıyor olman, 
  • ‘’Tekstil ve Moda Tasarımı” bölümü için yetenek sınavında başarılı olman gerekir.(*) İlk yüzde 20’lik dilim içinde yer alamayan ancak ÇAP yapılması talep edilen programın ilgili yıldaki taban puanına eşit veya yüksek puanı olanlar da çift anadal programına başvurabilir.
ÇAP kontenjanları, Senato tarafından belirlenir.
Öğrencilerimizin ÇAP başvurularında dikkate alınan yüzde 20’lik dilim içindeki başarı sıralaması, ilgili akademik yılın bahar dönemi sonundaki genel not ortalamalarına göre belirlenir. Yaz okulunda alınan dersler dikkate alınmaz.
Başvurular, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.
Tam burslu, yüzde 50, yüzde 25 indirimli öğrencilerden anadaldan mezun olup ÇAP’ı devam edenlerin bursları/indirimleri aynı oranda devam eder.
Ücretli öğrencilerden anadaldan mezun olup ÇAP’ı devam eden öğrenciler, tam ücret öder. 
Yaz Okulunda alınan ÇAP dersleri için ücret alınır.

YANDAL PROGRAMLARI (YDP)

Yan dal programıyla başka bir bölümün sertifikasına da sahip olabilirsin. Tam burslu, yüzde 50, yüzde 25 indirimli olarak öğrenim görürken, anadal eğitimine devam ettiğin sürece yan dal için ek ücret ödemezsin.

Ücretli kontenjanda öğrenim görürken de anadal eğitimin devam ettiği sürelerde herhangi bir ek ücret ödemezsin. 

Yan dala başvurmak için;

  • En erken üçüncü, en geç altıncı yarıyıl başında olman,
  • 4.00 üzerinden 2.50 genel not ortalamasına sahip olman,
  • 1. sınıfın sonunda en az 50 AKTS, 2. sınıfın sonunda en az 110 AKTS, 3. sınıfın güz dönemi sonunda en az 140 AKTS’lik ders alman,
  • Alınan tüm derslerden başarılı olman gerekir.Yan dal kontenjanları, Senato tarafından belirlenir.

Başvurular, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.
Tam burslu, yüzde 50, yüzde 25 indirimli öğrencilerden anadaldan mezun olup yan dalı devam edenlerin bursları/indirimleri aynı oranda devam eder.

Ücretli öğrencilerden anadaldan mezun olup yan dalı devam eden öğrenciler, tam ücret öder. 

Yazokulunda alınan yan dal dersleri için ücret alınır.

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

Üniversitemiz İngilizce lisans bölümleri ve Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik önlisans programı için İngilizce hazırlık eğitimi alman gerekir.
Kayıtların ardından yapılan İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (İDBS) ile dört modülden hangisine yerleşeceğin belirlenir.
Düzey Belirleme sınavından 69,50 ve üzeri puan alırsan, İngilizce Yeterlik sınavına katılmaya hak kazanırsın.
İngilizce Yeterlik Sınavından (İYP) 64,50 ve üzeri puan alırsan da İngilizce Hazırlık Programından muaf olursun.Ayrıca, İngilizce Hazırlık Programından muaf olmak için aşağıda yer alan Yabancı Dil Yeterliği Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavları ve puanları kabul edilmektedir.


Sınav
Türü

Ön Lisans – Lisans Programları

Eşdeğeri Kabul Edilen Uluslararası Sınavlar

PTE
(Pearson Test of English-Academic)

55

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınavlar ve eşdeğer puanları geçerlidir.

FCE
(Cambridge English First)

B

CAE
(Cambridge English Advanced)

C

TOEFL
(Test of English as Foreign Language)

IBT 78

YDS
(Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)

65

İYS
(İEÜ İngilizce Yeterlik Sınavı)

65

-

Öğrencilerimizin Profilleri ve Üniversitemizin akademik gereksinimleri göz önüne alınarak 2009-2010 Akademik Yılı’nda İngilizce Hazırlık Programlarında Modüler Sistem uygulanmasına gidilmesi uygun görülmüştür. Uygulamaya konulan Modüler Sistem, seviye gruplarına göre öğrencilerin devam edecekleri modüller sonunda hedeflenen dil becerilerine ulaşmalarını ve dil eğitim kalitesinin yükselmesini sağlayan değişikliklere hızla cevap veren, esnek bir yapıya sahiptir.  Modül mantığı öğrencinin kendi hızında ilerlemesine ve kaydettiği başarının kendisine anında bildirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu sisteme göre bir akademik yılda 4 modül bulunur ve her bir modülün süresi 8 haftadır.

Üniversitemize kesin kaydını yaptırarak İDBS (İngilizce Düzey Belirleme) sınavından 69,50’in altında ve İYS’den (İngilizce Yeterlik Sınavı) 64,50’nin altında puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programına devam ederler.

Bu programda eğitim görecekleri seviye gruplarına İDBS sınav sonuçlarına göre karar verilir.

İngilizce Hazırlık Programında
Elementary (A)
Pre-Intermediate (B)
Intermediate (C)
Upper-Intermediate (D)
Pre-Faculty (PF)
seviyeleri bulunur.

Öğrencilerin devam ettikleri her hangi bir modülden başarılı olabilmeleri için Modül Sonu Notunun 100 üzerinden en az 60,00 olması gerekir.

Modül Sonu Sınavına girebilmek için devamsızlık limitinin aşılmamış olması ve Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından tespit edilen Modül İçi Değerlendirme Esaslarında belirtilen koşulların yerine getirilmiş olması zorunludur. Başladığı modülde başarılı olamayan öğrenci bir sonraki modüle geçemez, aynı modülü tekrar eder.

İngilizce Hazırlık Programında öğrenim gören herhangi bir öğrencinin o akademik yıl içinde ve / veya sonunda yapılan İYS’e girebilmesi için İngilizce Hazırlık Programında Upper – Intermediate seviyesindeki modülü başarıyla tamamlamış olması gerekir.

İngilizce Hazırlık Programında öğretim görecek tüm öğrencilere sistemin esasları derslerin başlamasından önce düzenlenen 2 günlük oryantasyon programında tüm detayları ile anlatılır. Ayrıca akademik yıl başında öğrencilere dağıtılan Öğrenci El Kitapçığı yine ayrıntılı olarak sistemin esaslarını içermektedir.

STAJ

İzmir Ticaret Odası’nın liderliğinde, üniversitemiz Kariyer Planlama Merkezi’nin yaptığı çalışmalar sayesinde garantili staj imkânına sahipsin. Stajımı nerede yapabilirim diye düşünmene gerek yok. Nitelikli staj olanağı ile akademik gelişimini sürdürürken iş hayatını da tanıyacaksın.İzmir Ticaret Odası’nın öncülüğünde, Kariyer Planlama Merkezi’nin yaptığı çalışmalar, staj konusunda duyduğun tüm endişeleri ortadan kaldırıyor. Üniversite hayatın boyunca, 80 üyeli Ticaret Odası’nın gücünü hep arkanda hissedecek ve garantili staj imkanına sahip olacaksın. Nitelikli firmalarda yapacağın staj sayesinde, akademik gelişimini sürdürürken iş hayatını da tanıyacaksın. Acaba nerede staj yapabilirim diye düşünmene gerek kalmadan, kendi bölümüne en uygun yerde stajını gerçekleştireceksin. Tüm bu avantajlar, seni her alanda bir adım öne çıkaracak, hayal ettiğin hedeflere daha kolay ulaşmanı sağlayacak.

İKİNCİ YABANCI DİL PROGRAMI

Üniversitemizde Fransızca, İtalyanca, Almanca, Rusça, İspanyolca, Japonca ve Çince’den oluşan 7 farklı dilden biri ile ikinci yabancı dilini geliştirebilirsin. İlk iki yıl zorunlu, üçüncü ve dördüncü yılda isteğe bağlı dil eğitimi sayesinde, farklı ülkelerin kültürlerini de yakından tanıma fırsatı yakalayabileceksin.Zorunlu ikinci yabancı dil eğitimi 2 yıldır.  Talep etmen durumunda 3. ve 4. sınıflarda sunulan seçmeli ikinci yabancı dil derslerine devam edebilirsin. Seçtiğin dili, “İş”, “Kültür”, “Sertifika Sınav Hazırlığı” gibi özel amaçlı alanlarda kullanarak, bilgi ve deneyimlerini geliştirebilirsin.

Zorunlu dil dersleri hafta 4 saat işlenir.

Her dönem bir ortak vize, iki quiz, bir sözlü sınav, bir ödev, final sınavı ve bir sunum (üçüncü ve dördüncü yıl öğrencileri için) yapılır.

Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterlerine göre 2. sınıfın sonunda başarılı bir yabancı dil öğrencisi A2 seviyesine gelmiştir ve ilgili dil için yapılan resmi sınavlarla bunu belgeleyebilir. İki yıl ve net 224 saatlik bir program sonunda, öğrencilerin ikinci yabancı dilde, metinleri rahatlıkla okumaları, yazmaları, okuduklarını anlamaları sağlanmaktadır. Aynı zamanda, güncel konularda ve kendi branşlarındaki mesleki konularda kendilerini ifade edebilecek düzeyde dili öğrenmeleri hedeflenmektedir.