BURSLAR / İNDİRİMLER


ÖSYS %100 Bursu, ÖSYS %75, %50, %25 İndirimi

Üniversitemizde, eğitim süren boyunca kesintisiz ÖSYS bursundan, ÖSYS yüzde 75, yüzde 50, yüzde 25 indiriminden faydalanabilirsin. Hazırlıkta 2, ön lisansta 4, 4 yıllık lisansta 7, Tıp Fakültesinde 9 yıl boyunca bursun kesilmeden öğrenim görebilirsin.

Lisans programlarındaki %100 ÖSYS bursu;

 • Yazokulu hariç yıllık öğretim ücretini ve
 • Yurtta ücretsiz kalma olanağını (Yerleştirme başarı sırası SÖZ ve DİL puan türünde ilk 2.500, EA ve SAY puan türünde ilk 10.000 içinde olanlardan ailesiyle birlikte şehir dışında ikamet edenler ile İzmir ili içinde olmakla beraber genel ulaşım araçlarıyla gün içinde Üniversiteye ulaşımı mümkün olmayanların (karayolu ile 50 kilometreden daha uzak yerlerden gelenler), Üniversite tarafından belirlenen ilçelerde ikamet etmekte olan öğrencilerden isteyenlere verilir) kapsar. Yurtlardan yararlanma süresi; Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 4 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 6 yıldır.

Lisans programlarındaki %75-%50-%25 ÖSYS indirimi;

 • Yaz okulu hariç öğretim ücreti üzerinden kayıtlanılan oranındaki indirimi kapsar,
 • Yurt ücretlerini kapsamaz.

Ön lisans programlarındaki %100 burs,

 • Yazokulu hariç yıllık öğretim ücretini kapsar,
 • Yurt ücretini kapsamaz.

Ön lisans programlarındaki %75-%50-%25 ÖSYS indirimi;

 • Yaz okulu hariç öğretim ücreti üzerinden kayıtlanılan oranındaki indirimi kapsar,
 • Yurt ücretlerini kapsamaz.

Burslardan/indirimlerden yararlanma süresi, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; ön lisans programlarında 4 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 9 yıldır.
Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez.
Kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler bursluluk süresine ilave edilir.

Dikey Geçiş %100 Bursu;

Dikey geçiş sınavı ile burslu kontenjandan yerleşen lisans öğrencilerine sağlanan %100 burs;

 • Yaz okulu hariç öğretim ücretini kapsar,
 • Yurt ücretini kapsamaz.

Burslardan yararlanma süresi Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıldır.

Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez.

Kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler bursluluk süresine ilave edilir.

Dikey geçiş sınavı %75-%50-%25 ÖSYS indirimi;

 • Yaz okulu hariç öğretim ücreti üzerinden kayıtlanılan oranındaki indirimi kapsar,
 • Yurt ücretlerini kapsamaz.

İndirimlerden yararlanma süresi, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıldır.

İndirimler, bu sürenin sonuna kadar kesilmez.

Kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler bursluluk süresine ilave edilir.

Tahsisli Burslar

Bağış yapanlar tarafından verilen tahsisli burslar,

 • Yaz okulu hariç öğretim ücreti üzerinden verilen oranındaki bursu kapsar,
 • Yurt ücretini kapsamaz.

Bursun kontenjanları, dağıtımı, süresi ve uygulamasına ilişkin esaslar, bağış yapan ile Üniversite arasında imzalanan protokol doğrultusunda Senato ve Mütevelli Heyet tarafından karara bağlanır.

Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Bursu;

Yurt Dışından Kabul Edilecek %100 burs;

 • Yaz okulu hariç öğretim ücretini kapsar,
 • Yurt ücretini kapsamaz.

Burslardan yararlanma süresi Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; ön lisans programlarında 4 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 9 yıldır. Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez.

Kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler bursluluk süresine ilave edilir.

Uluslararası Öğrenci Bursu

Üniversitenin uluslararasılaşma misyonu belirlenen ülke kontenjanları dahilinde lisans programlarında öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerine verilen burstur. Uluslararası öğrenci bursunun kapsamı ve kontenjanları, Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Burslardan yararlanma süresi azami süreler kadardır. Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; ön lisans programlarında 4 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 9 yıldır.

Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez.

Kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler bursluluk süresine ilave edilir.

Akademik Başarı Bursu İndirimi

Yıllık not ortalaması 3.50 veya daha yüksek olan öğrencilere şartları sağlamları halinde öğretim ücreti üzerinden %50 oranında indirim uygulanır.

İzmir Ticaret Odası Üyeleri İndirimi

Üniversitemiz ücretli kontenjanından yerleşen öğrencilerden İzmir Ticaret Odası üyelerinin eşleri ile 1. derece kan ve kayın hısımlarına öğretim ücreti üzerinden % 25 oranında indirim uygulanır.

Diğer Ticaret Odası Üyeleri İndirimi

Üniversitemiz ücretli kontenjanından yerleşen öğrencilerden anlaşmalı diğer Ticaret Odası üyelerinin eşleri ile 1. derece kan ve kayın hısımlarına öğretim ücreti üzerinden % 15 oranında indirim uygulanır.

Kardeş, Ebeveyn, Çocuk, Eş İndirimi

Aynı süreler içinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında öğrenim gören ebeveynlere, çocuklara ve eşlere öğretim ücretleri üzerinden %10 oranında indirim uygulanır.

Dikey Geçiş Mezun İndirimi

Ön lisans mezunlarımız dikey geçiş ile üniversitemiz ücretli lisans programlarına kayıtlandığında öğretim ücreti üzerinden %25 oranında indirim uygulanır. 

Yabancı Dil Hazırlık Programı İkinci Yıl İndirimi

İlk yılın sonunda Yabancı Dil Hazırlık Programında başarılı olamayan öğrencilere, ikinci yılında öğretim ücretleri üzerinden %50 oranında indirim uygulanır.

Yabancı dil hazırlık programı ikinci yıl indirimi,

 • Yaz okulunu ve
 • Yurt ücretlerini kapsamaz.

 

Mensup İndirimi

İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi kadrolu personeline, personelin eş ve çocuklarına, İzmir Ekonomi Üniversitesi kurucu vakıf üyelerine, vakıf üyelerinin eş ve çocukları ile vakıf personeline, öğretim ücreti üzerinden %25 oranında indirim uygulanır.
Bu indirim, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 1 yıl, ön lisans programlarında 3 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 5 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 7 yıl geçerlidir.

Mensup İndirimi;

 • Yaz okulları ve
 • Yurt ücretleri ile
 • Uzayan öğrenim dönemlerini kapsamaz.

 

Lisans Mezun İndirimi

Lisans programından mezun olanlara yüksek lisans ve doktora eğitimi için öğretim ücreti üzerinden %25 oranında indirim uygulanır. 

Lisansüstü Programları Akademik Başarı İndirimi

Son sınıf öğrencilerinden genel not ortalaması 3.50 veya daha yukarı olanlara şartları sağlaması halinde öğretim ücreti üzerinden %50 oranında indirim uygulanır.

İndirimin süresi azami öğrenim süresi kadardır.

Kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler indirim süresine ilave edilir.

Sporcu İndirimi

Spor alanında üstün yetenekli öğrencilere, kendi branşında üniversite takımında yer alarak İzmir Ekonomi Üniversitesi’ni temsil edecek öğrencilere verilir.

Sporcu indirimi;

 • Yaz okulu hariç, öğretim ücreti üzerinden kayıtlanılan oranındaki indirimi ve/veya yurt ücretini kapsar.

Sporcu indirimi, öğrencinin indirimi aldığı akademik yıl için geçerlidir.
Öğrenci, aranan koşulları sağlaması halinde birden fazla akademik yılda sporcu indirimi alabilir.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

 • Birden fazla burs veya indirim almaya hak kazanan öğrenciler, sadece kapsamı geniş ve tutarı yüksek olan burstan/indirimden yararlandırılır.
 • ÖSYS Burslu veya ÖSYS İndirimli öğrencilerin yatay geçiş yapmaları halinde “Ön Lisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esasları”nda yer alan koşullar geçerlidir.
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından verilen burslar karşılıksız olup bu burslardan yararlanan öğrencilere herhangi bir mali veya hizmet yükümlülüğü getirmez.