DİKEY GEÇİŞ SIKÇA SORULAN SORULAR


Hayır. Dikey geçişte intibak sınıfı uygulaması YÖK kararı ile kaldırılmıştır.

Dikey geçişle kayıtlanan öğrenciler 3. sınıfa intibak ettirilmektedir.

Yasal süre, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıldır.

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öncelikle üniversitemizin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavından başarılı olmanız veya ulusal/uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından belirlenen başarı düzeyinde bir puanı almış olmanız gerekir. Bu şartları sağlamayan öğrenciler öncelikle yabancı dil hazırlık eğitimi alırlar. Yabancı dil yeterliliği ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Yabancı dil hazırlık programında azami süre 2 yıldır. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin kaydı silinir.

Ancak bu öğrenciler talep etmeleri durumunda YÖK’ün ilgili yönetmeliği kapsamında Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilebilir.

Mezun olunan ön lisans programında alınan dersler, kayıtlanılan Fakülte veya Yüksekokul tarafından incelenir ve eşdeğer kabul edilen derslerden muafiyet verilerek, alınması gereken diğer dersler belirlenir. Müfredatların eşleşmesi halinde birçok dersten muafiyet alınarak 3. sınıftan devam edilir. Yapılan değerlendirmede 1. ve 2. sınıflardan da dersler alınması gerekli görülebilir.

Öğrencilerin intibak değerlendirmeleri Dikey Geçiş Komisyonu’nun onayı ile kesinleşir.

ÖSYS Burslu (tam burs) ve ÖSYS indirimli (%50, % 25) kontenjanlarımız bulunmaktadır. 2019 DGS Kontenjanları için tıklayınız.

Burslardan/indirimlerden yararlanma süresi azami süreler kadardır. Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıldır. Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez.

Lisans programlarımıza ücretli kontenjandan kayıtlanmaya hak kazanan Üniversitemiz ön lisans mezunlarına %25 oranında indirim uygulanır.

Üniversitemize başarılı öğrencilerin yerleşmesini sağlamak; devam eden öğrencilerimizi başarılı olmaya teşvik etmek ve başarılarını ödüllendirmek için çeşitli burslar ve indirimler uygulanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Mezun olduğunuz yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış; ders içeriklerinin ve resmi not durum belgesinin (Transkript) kayıt esnasında teslim edilmesi gerekir.

Derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, dönem içinde ve sonunda yapılan her türlü sınava girmek ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmak zorunludur.