| 
EN

Üst Yönetim

Üst Yönetim

Mütevelli Heyeti Başkanı

Ekrem DEMİRTAŞ
0 (232) 441 77 77
Dahili: 224 ve 300

Mütevelli Heyeti Üyeleri

Rektörlük

Rektör

Prof. Dr. F. N. Can ŞIMGA-MUĞAN
0 (232) 488 81 08

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Murat AŞKAR
0 (232) 488 83 05

Genel Sekreter

Levent GÖKÇEER
0(232) 488 81 15

Senato

Başkan

Prof. Dr. F. N. Can ŞIMGA-MUĞAN
Rektör

Üye

Prof. Dr. Murat AŞKAR
Rektör Yardımcısı / Hukuk Fakültesi Dekan V.

Üye

Prof. Dr. İsmihan BAYRAMOĞLU
Fen - Edebiyat Fakültesi Dekanı

Üye

Prof. Dr. Ender Yazgan BULGUN
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Üye

Prof. Dr. Yaşar Güneri ŞAHİN
Mühendislik Fakültesi Dekanı

Üye

Prof. Dr. Y. Hakan ABACIOĞLU
Tıp Fakültesi Dekanı / Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili

Üye

Prof.Dr. Hasan Fehmi BAKLACI
İşletme Fakültesi Dekan Vekili

Üye

Prof. Dr. Filiz BAŞKAN
İletişim Fakültesi Dekan Vekili

Üye

Prof. Dr. Neslihan YETKİNER
Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi

Üye

Prof. Dr. Hakkı ESKİCİOĞLU
Mühendislik Fakültesi Temsilcisi

Üye

Prof. Dr Filiz ÖĞCE
Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Mine TURHAN
Hukuk Fakültesi Temsilcisi

Üye

Doç. Dr. Muhittin Hakan DEMİR
İşletme Fakültesi Temsilcisi

Üye

Prof. Dr. Süleyman TETİK
Tıp Fakültesi Temsilcisi

Üye

DoçDr. Sema MİŞÇİ KİP
İletişim Fakültesi Temsilcisi

Üye

Yrd. Doç. Dr.Altuğ KASALI
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi

Üye

Prof. Dr. M. İlgi ŞEMİN
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

Üye

Öğr. Gör. Burçin ÖNDER
Meslek Yüksekokulu Müdürü

Üye

Prof. Dr. Gül AKDOĞAN GÜNER
Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü

Üye

Prof. Dr. Abbas Kenan ÇİFTÇİ
Fen Bilimleri Enstitü Müdürü

Üye

Doç. Dr. M. Efe BİRESSELİOĞLU
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Üye

Yrd. Doç. Dr. Betül ÖZTÜRK
Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Müdür Vekili

Üye

Yrd. Doç. Dr. Evrim ÜSTÜNLÜOĞLU
Yabancı Diller Yüksek Okul Müdürü

Üye

Yrd. Doç. Dr. Cem ÖZCAN
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü

Raportör

Genel Sekreter Levent GÖKÇEER

Üniversite Yönetim Kurulu

Başkan

Prof. Dr. F. N. Can ŞIMGA-MUĞAN

Üye

Prof. Dr. Murat AŞKAR

Üye

Prof. Dr. Yaşar Güneri ŞAHİN

Üye

Prof. Dr. İsmihan BAYRAMOĞLU

Üye

Prof. Dr. Ender Yazgan BULGUN

Üye

Prof. Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU

Üye

Prof. Dr. Hasan Fehmi BAKLACI

Üye

Prof. Dr. Filiz BAŞKAN

Üye

Prof. Dr. Murat BENGİSU

Üye

Prof. Dr. Hakkı ESKİCİOĞLU

Üye

Prof. Dr. M. İlgi ŞEMİN

Raportör

Genel Sekreter Levent GÖKÇEER

Üst Yönetim Sekreteryası

Özel Kalem

Melike DEMİRTAŞ
(232) 488-8107
melike.demirtas@ieu.edu.tr