ADAY ÖĞRENCİLER        | 
EN

Uluslararası Danışmanlar

Profesör Philip Kitchen

Prof. Philip Kitchen ESC Rennes School of Business üniversitesinde Stratejik Pazarlama konusunda alanında lider profesörlerden biridir. Prof. Kitchen pazarlama alanının geleceğini etkileyen anket sıralamasında dünyadaki ilk 50 kişi arasına seçilmiştir. Fransa’daki görevine başlamadan önce Malezya, İtalya, Kolombiya, Yunanistan, Norveç ve Yeni Zelanda’da önemli çalışmalarda ve danışmanlık görevlerinde bulunmuş, 12 kitap yazmış ve pazarlama yönetimi, kurumsal iletişim, pazarlama teorileri ve pazarlama iletişimi konularında 25’ten fazla ülkede konferanslar vermiştir. Kendisi “the Journal of Marketing Communications” adlı derginin kurucusu ve aynı zamanda editörüdür. Bunun yanı sıra alanı ile ilgili birçok dergide akademik kurul üyeliğini yürütmektedir. Farklı ülkelerde görev aldığı birçok üniversitede Araştırma Merkezi kuruculuğunu ve direktörlüğünü üstlenmiştir. Prof. Kitchen’ın akademiye katkılarının yanı sıra sektöre yönelik verdiği eğitimler arasında “European Foundation for Management Development” (Avrupa Yönetim Kalkındırma Derneği), “Media Training Enterprise” (Medya Eğitimi Teşebbüsü) sayılabilir. Prof. Kitchen, iletişim ve pazarlama alanında akademiye kazandırdığı birçok makale ve kitaba ek olarak, bu alanlarda sektöre yönelik çıktıları da olan, birçok uluslararası araştırmayı yürütmüş ve bu araştırmaların fonlandırılmasına ön ayak olmuştur. Prof. Kitchen, alanın önemli akademisyenlerinden biri olmakla birlikte öncü araştırmacılarından biri olarak da anılmaktadır. Prof. Kitchen bağlı bulunduğu birden fazla üniversitenin yanı sıra, uluslararası kuruluşların bünyesinde hem akademik hem de idari görevler üstlenerek, bu kuruluşların ilgilendikleri alanlardaki ilerlemelere önderlik etmiştir. Bunların başlıcaları arasında “Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce” adlı, uluslararası arenada sanat, sanayi ve ticarete yön veren fikir önderlerinin oluşturduğu örgütlenme; öğretimin profesyonelleşmesi yönünde uluslararası yükseköğretim standartlarına katkıda bulunmayı amaçlayan akademisyenlerin yer aldığı “Higher Education Academy” üyeliği yer almaktadır.


 

Profesör Seeram Ramakrishna 

Prof. Seeram Ramakrishna National University of Singapore üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde çalışmakta olup aynı zamanda Nanofibers and Nanotechnology merkezinin direktörlüğünü yapmaktadır. Çalışmakta olduğu alan üzerine 5 kitabı ve 550’nin üzerinde yayını bulunmakta olup, malzeme bilimi alanında dünyada yayınlarına en fazla atıf yapılan ilk üç kişi arasındadır. Dünya çapında 120’den fazla konferansa açılış konuşmacısı olarak katılmıştır. Yapmış olduğu değerli araştırmalar, buluşlar ve bilimsel çalışmalarla sağlık, su, enerji ve çevre konularında yeni ve ileri çözümler geliştirmiş; pek çok buluşu ticarileştirilerek sanayiye transfer edilmiştir.

Prof. Seeram, Asia Society for Innovation & Policy kuruluşunun da yönetim kurulu üyesidir. Kendisi pek çok ülkede yüksek öğrenim, bilimsel araştırma ve inovasyonda küresel eğilimler konulu dersler vermiş; dünya standartlarında geliştirmiş olduğu ve Singapur Ulusal Üniversitesi’nde uygulanan üniversite sistemi sayılı uygulamalar arasına girmiştir. 1990’ların başında eğitim ağırlıklı bir üniversite olan Singapur Ulusal Üniversitesi Prof. Seeram’ın geliştirdiği stratejiler ve bunlara yönelik uygulamalarla bugün dünyanın en iyi 26. üniversitesi konumuna yükselmiştir. Prof. Seeram, Singapur Eğitim Bakanlığı’nın üniversitelerin yönetimi ve özerkliği çalışma grubu üyesi olarak akademik mükemmellik ve üniversitelerin küresel sıralamaları alanlarında performans göstergeleri, karşılaştırmalı metodolojiler, veri tabanları ve kalite güvencesi üzerinde çalışmalar yapmakta olup asıl sorumlulukları arasında dünyanın ileri gelen üniversiteleri ile araştırma ortaklıkları kurmak ve ülkesinin faydasına olacak araştırma alanlarını tespit ederek harekete geçirmek bulunmaktadır.