| 
EN

Rektörlük

Rektörlük

Rektör V.

Prof. Dr. Murat AŞKAR
0 (232) 488 83 05

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Çiğdem Kentmen ÇİN
0(232) 488 83 82

Senato

Başkan

Prof. Dr. Murat AŞKAR
Rektör V. 

Üye

Prof. Dr. Çiğdem Kentmen ÇİN
Rektör Yardımcısı / Hukuk Fakültesi Dekan V.

Üye

Prof. Dr. Filiz BAŞKAN
İşletme Fakültesi Dekan V.

Üye

Prof. Dr. İsmihan BAYRAMOĞLU
Fen - Edebiyat Fakültesi Dekanı

Üye

Prof. Dr. Ender Yazgan BULGUN
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Üye

Prof. Dr. Mehmet Barış ÖZERDEM
Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili

Üye

Prof. Dr. Y. Hakan ABACIOĞLU
Tıp Fakültesi Dekanı / Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili

Üye

Prof. Dr. Ebru UZUNOĞLU
İletişim Fakültesi Dekanı

Üye

Prof. Dr. Neslihan YETKİNER
Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi

Üye

Prof. Dr. Hakkı ESKİCİOĞLU
Mühendislik Fakültesi Temsilcisi

Üye

Prof. Dr Gülem Atabay
Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Mine TURHAN
Hukuk Fakültesi Temsilcisi

Üye

Doç. Dr. Muhittin Hakan DEMİR
İşletme Fakültesi Temsilcisi

Üye

Prof. Dr. Süleyman TETİK
Tıp Fakültesi Temsilcisi

Üye

Doç. Dr. Sema MİŞÇİ KİP
İletişim Fakültesi Temsilcisi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Altuğ KASALI
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi

Üye

Prof. Dr. M. İlgi ŞEMİN
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

Üye

Öğr. Gör. Burçin ÖNDER
Meslek Yüksekokulu Müdürü

Üye

Prof. Dr. Gül AKDOĞAN GÜNER
Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü

Üye

Prof. Dr. Abbas Kenan ÇİFTÇİ
Fen Bilimleri Enstitü Müdürü

Üye

Prof.Dr. Hasan Fehmi BAKLACI
İşletme Enstitüsü Müdürü

Üye

Doç. Dr. M. Efe BİRESSELİOĞLU
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Betül ÖZTÜRK
Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Müdürü

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Donald Francis STAUB
Yabancı Diller Yüksek Okul Müdürü

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Cem ÖZCAN
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü

Raportör

Melike AŞIR

Üniversite Yönetim Kurulu

Başkan

Prof. Dr. Murat AŞKAR

Üye

Prof. Dr. Çiğdem Kentmen ÇİN

Üye

Prof. Dr. Filiz BAŞKAN

Üye

Prof. Dr. Mehmet Barış ÖZERDEM

Üye

Prof. Dr. İsmihan BAYRAMOĞLU

Üye

Prof. Dr. Ender Yazgan BULGUN

Üye

Prof. Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU

Üye

Prof. Dr. Ebru UZUNOĞLU

Üye

Prof. Dr. Süleyman TEKİK

Üye

Prof. Dr. Hakkı ESKİCİOĞLU

Üye

Prof. Dr. M. İlgi ŞEMİN

Raportör

Melike AŞIR

Üst Yönetim Sekreteryası

Özel Kalem

Melike DEMİRTAŞ
(232) 488-8107
melike.demirtas@ieu.edu.tr