| 
EN

Kurucular

Mütevelli Heyeti

İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu almış olduğu kararla, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyelerini aşağıdaki kişilerden oluşturmuştur.

Ekrem DEMİRTAŞ (Mütevelli Heyeti Başkanı) Metin AKDURAK (Mütevelli Heyeti Başkan Yrd.)
Prof. Dr. F. N. Can ŞIMGA-MUĞAN Vahdet SARIKAYA
Rebii AKDURAK İsa AYKANAT
Mizyal AKIMSAR Cahit Yaşar EREN
Ali YILMAZ M. Ertan SOYDAN
Turan ŞEN Tahsin Cem HERİS
Ender KIZILTOPRAK Bekir ŞAHİNER
Cüneyt ALTINKAPI  

Mütevelli Heyet üniversitenin en üst karar organı olup, mali ve idari konularda her türlü karar almaya yetkilidir.

İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı

İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Ticaret Odası’nın girişimleriyle İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından kurulmuştur. 19. yüzyılda kurulan İzmir Ticaret Odası, köklü yapısını her dönemde güçlendirerek, bugün Türkiye’nin önde gelen sivil toplum örgütlerinden biri olarak dikkat çekmektedir.

Şu anda 55 bin aktif, 85 bin gayri-aktif üyesi vardır. Saygınlığı ile Türkiye’nin en önde gelen Odalarından birisi olan İzmir Ticaret Odası, Ulu Önder Atatürk’ün bizzat katıldığı 1923’teki İzmir İktisat Kongresi’nden bu yana her zaman yeniliklerin ve değişimin simgesi olmuştur. Yüzyılı aşkın sürede gelirlerini sürekli artıran İzmir Ticaret Odası, 1988 yılında İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı’nı kurarak, bu alanda İzmir’e katkılarını sürdürmüştür.

İzmirli hayırseverlerin desteği ile gelişimini sürdüren İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı, İTO Vakfı Endüstri Meslek Lisesi kuruluşunu üstlenerek eğitim alanında pekçok öğrenciye destek vermiştir. Sağlık alanında hizmetlerini sürdüren vakıf, İTO Vakfı Süleyman Taştekin Eşrefpaşa Semt Polikliniği ile başarılı projelere imza atmıştır. Ancak İzmir'in yıllardır özlemini çektiği bir vakıf üniversitesini kurma gururunu 2001 yılında yaşamıştır.

İzmir Ticaret Odası ve İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın desteği hiç kuşkusuz, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin ilk akademik yılından bu yana gösterdiği başarı grafiğindeki hızlı yükselmede kendini göstermiştir.