| 
EN

İdari Birimler

Genel Sekreterlik

İzmir Ekonomi Üniversitesi Genel Sekreteri, idari yapının düzenli, verimli ve koordineli çalışmasını sağlamakla yükümlü, Rektörlük Makamı’na bağlı, en üst düzey idari yetkilisidir.


Öğrenci İşleri Müdürlüğü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü, siz öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili her türlü işlemlerini yürütmek ve sorunlarınıza çözüm getirmek üzere görev yapmaktadır.


Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekim-2001'de öğretim hayatına başlamış olan İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir ili ve Ege Bölgesi'nin ilk özel vakıf üniversitesi olarak öncü bir rol üstlenmenin heyecanı ile bugün BALÇOVA KAMPÜSÜ'müzde kuruluş çalışmalarını tamamlamış ve eğitimlerini sürdürmektedir.


Uluslararası İlişkiler Ofisi

Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğü (UİOM) İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin uluslararası akademik ilişkilerindeki hızlı gelişme ve yoğunlaşmaya cevap vermek, uluslararası seçkin kurum ve kuruluşlarla  işbirliği içerisine girerek hem İEÜ’ye hem de İzmir’e uluslararası platformda saygın bir yer kazandırmak amacıyla 2003 yılında kurulmuştur.


İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde görevlendirilecek tam ve yarı zamanlı öğretim elemanları ile idari, teknik ve destek personel ile ilgili her türlü özlük işlerini mevcut kanun, ilgili tüzük, yönetmelik ve uygulama esasları doğrultusunda yürütmek, takip etmek, çalışanların hizmetiçi eğitimini sağlamaktır.


Teknik ve İdari İşler Müdürlüğü

Teknik ve İdari İşler Müdürlüğü, Üniversitenin ana kapısından başlayan ve bütün yerleşke yaşamında kişisel güvenlik, teknik güvenlik, sağlıklı ve sağlığa uygun ortamlar yaratmaya çalışan, Akademik, İdari mekanizmaların çalışmalarını kolaylaştıracak gereken tüm destekleri sağlamakla görevli bir birimdir.


Mali İşler Müdürlüğü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mali İşler Müdürlüğü, akademisyenlere, araştırmacılara ve idari personele mali mevzuat, finansal, vergisel ve muhasebesel bilgileri sağlar.


Yurt Müdürlüğü

Yurt Binamız, Üniversite kampüsü içinde 460 öğrenci kapasitelidir. 8 katlı binamızın 4 katı kız, 4 katı erkek öğrencilere ayrılmıştır. Tüm kapılar kişiye özel kartlı sistem ile çalışmaktadır. Ortak kullanım alanları kamera sistemiyle sürekli izlenmektedir.


Proje ve İnşaat Müdürlüğü

Müdürlüğümüz ,Üniversitemizin kuruluşu ile birlikte Proje ve İnşaat Koordinatörlüğü adıyla göreve başlamış , 2010 yılında Proje ve İnşaat Müdürlüğü olarak çalışmalarına devam etmektedir.


Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü

Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü - eski adıyla Web Yönetim Ofisi, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin giderek artan web çözümleri ihtiyacı üzerine Mayıs 2006′da rektörlüğe bağlı olarak kuruldu. Kuruluşunun hemen ardından özellikle Akademik birimlerin web sayfalarında yer alan ders programları, ders bilgileri, akademik kadro gibi içeriklerin yönetimini sağlayan web yönetim sistemini devreye soktu.


Kütüphane Müdürlüğü

Kütüphanemiz 2002 yılı içinde Üniversitemizin kuruluşuna paralel olarak akademik personelin, öğrencilerin ve araştırmacıların bilgi ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim ve araştırma hayatına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.


Tanıtım ve Kurumsal Pazarlama İletişimi Müdürlüğü

Tanıtım ve Kurumsal Pazarlama İletişimi Müdürlüğü, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin akademik programlarının, olanaklarının ve değerlerinin her koşulda doğru temsil edilmesini sağlayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitemizi en etkin şekilde tanıtmayı, bilinirliğini arttırmayı hedeflemektedir.


Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü

Kariyer Yönlendirme Merkezimiz aracılığı öğrencilerimize mezuniyet sonrasında adım atacakları iş yaşamını tanıtarak kariyer bilinci oluşturmak ve onların eğitimleri sırasında geleceklerini planlama olanağı sağlamaktayız.


Kalite ve Koordinasyon Müdürlüğü

Öğretim Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, kanun, tüzük, yönetmelik ve uygulama esaslarının takibi ve uygulamaya konulması, Üniversitemiz kurul işlerinin yürütülmesi, akademik birimlerin kurulması veya ilgili değişikliklerin yapılması, Üniversitemize ait resmi raporların hazırlanması, Kalite ve Stratejik Plan ile ilgili verilerin hazırlanması, Üniversitemize ait diğer verilerin hazırlanması, Üniversitemiz kontenjan ve koşul işlemlerin yürütülmesi ve takibinin sağlanması için kurulmuştur.