| 
EN

İdari Birimler

Genel Sekreterlik

İzmir Ekonomi Üniversitesi Genel Sekreteri, idari yapının düzenli, verimli ve koordineli çalışmasını sağlamakla yükümlü, Rektörlük Makamı’na bağlı, en üst düzey idari yetkilisidir.


Öğrenci İşleri Müdürlüğü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü, siz öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili her türlü işlemlerini yürütmek ve sorunlarınıza çözüm getirmek üzere görev yapmaktadır.


Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü

Ekim-2001'de öğretim hayatına başlamış olan İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir ili ve Ege Bölgesi'nin ilk özel vakıf üniversitesi olarak öncü bir rol üstlenmenin heyecanı ile bugün BALÇOVA KAMPÜSÜ'müzde kuruluş çalışmalarını tamamlamış ve eğitimlerini sürdürmektedir.


Uluslararası İlişkiler Ofisi

Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğü (UİOM) İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin uluslararası akademik ilişkilerindeki hızlı gelişme ve yoğunlaşmaya cevap vermek, uluslararası seçkin kurum ve kuruluşlarla  işbirliği içerisine girerek hem İEÜ’ye hem de İzmir’e uluslararası platformda saygın bir yer kazandırmak amacıyla 2003 yılında kurulmuştur.


İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde görevlendirilecek tam ve yarı zamanlı öğretim elemanları ile idari, teknik ve destek personel ile ilgili her türlü özlük işlerini mevcut kanun, ilgili tüzük, yönetmelik ve uygulama esasları doğrultusunda yürütmek, takip etmek, çalışanların hizmetiçi eğitimini sağlamaktır.


İdari İşler Müdürlüğü

İdari İşler Müdürlüğü, Üniversitenin ana kapısından başlayan ve bütün yerleşke yaşamında kişisel güvenlik, teknik güvenlik, sağlıklı ve sağlığa uygun ortamlar yaratmaya çalışan, Akademik, İdari mekanizmaların çalışmalarını kolaylaştıracak gereken tüm destekleri sağlamakla görevli bir birimdir.


Mali İşler Müdürlüğü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mali İşler Müdürlüğü, akademisyenlere, araştırmacılara ve idari personele mali mevzuat, finansal, vergisel ve muhasebesel bilgileri sağlar.


Yurt Müdürlüğü

Yurt Binamız, Üniversite kampüsü içinde 460 öğrenci kapasitelidir. 8 katlı binamızın 4 katı kız, 4 katı erkek öğrencilere ayrılmıştır. Tüm kapılar kişiye özel kartlı sistem ile çalışmaktadır. Ortak kullanım alanları kamera sistemiyle sürekli izlenmektedir.


Yapı İşleri ve Teknik Hizmetler Müdürlüğü

Müdürlüğümüz ,Üniversitemizin kuruluşu ile birlikte Proje ve İnşaat Koordinatörlüğü adıyla göreve başlamış , 2010 yılında Proje ve İnşaat Müdürlüğü olarak çalışmalarına devam etmektedir.


Kütüphane Müdürlüğü

Kütüphanemiz 2002 yılı içinde Üniversitemizin kuruluşuna paralel olarak akademik personelin, öğrencilerin ve araştırmacıların bilgi ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim ve araştırma hayatına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.


Tanıtım Direktörlüğü

Tanıtım Direktörlüğü, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin akademik programlarının, olanaklarının ve değerlerinin her koşulda doğru temsil edilmesini sağlayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitemizi en etkin şekilde tanıtmayı, bilinirliğini arttırmayı hedeflemektedir.


Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü

Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin akademik başarıları kadar kişisel, sosyal, sportif ve kültürel gelişimlerinin de çok önemli olduğuna inanıyoruz.

Bu hedeften yola çıkarak; sosyal sorumluluk ve ve sosyal bilinci geliştirmek, öğrencilerimizin kendileri ve toplum için gelişme sağlama becerilerini kazanmalarına yardımcı olmak, girişimci, öncü ve tercih edilen bireyler olmaları için gerekli ortam ve alt yapıyı sağlamaya çalışmak üzere görev yapmaktayız. 


Kalite ve Koordinasyon Müdürlüğü

Kalite ve Koordinasyon Müdürlüğü; mevzuat işlerinin takibi ve yürütülmesi, Bologna Eşgüdüm Komisyonu çalışmalarının takibi ve yürütülmesi, kurul işlerinin takibi ve yürütülmesi (Senato ve Yönetim Kurulu), akademik birim kurulması işlemlerinin yürütülmesi, Üniversite verilerinin hazırlanması ve raporlanması, resmi raporların hazırlanması ve yürütülmesi, ÖSYM ve kontenjan-koşul işlemlerinin yürütülmesi, işlerini sürdürmektedir.


Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü

Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü  Akademik birimlerin web sayfalarında yer alan ders programları, ders bilgileri, akademik kadro gibi içeriklerin yönetimini sağlayan web yönetim sistemini geliştirmiştir. Hala Web Yönetim Sistemi, OASIS – Öğrenci Bilgi Sistemi gibi büyük projeleri geliştirmekte ve yönetimini yapmakta olan YBSM, üniversitemizin oluşan Web Teknolojileri İhtiyaçlarında en iyi çözümleri sunmak için çalışmalarına devam etmektedir.