| 
EN

Öğrenci Kulüpleri


Üniversitemizde sayısı her yıl artmakta olan aktif öğrenci kulüpleri, gerçekleştirdikleri sosyal aktiviteler ve önemli organizasyonlar ile üniversitemizin gelişip büyümesine katkı sağladıkları gibi, prestijini ve her daim genç kalan misyonunu koruma görevini gerçekleştirmektedirler. Bu doğrultuda Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü öğrenci topluluklarının aktivitelerine maddi-manevi desteği ve yardımı vermeyi sorumluluk bilmektedir. Özellikle basında da geniş yere sahip olan İEU Öğrenci Kulüpleri organizasyonları sayesinde Üniversitemizin, sadece kaliteli eğitimi değil sosyal ve faal olan öğrenci odaklı genç yüzü de vurgulanmaktadır. Öğrenci Kulüpleri Üniversitenin etkin sosyal yapısını en güzel şekilde sergilemektedir.

İEÜ Yelken Kulübü

Öğrenci Kulüplerinde yer almak, sadece öğrenim yaşamında aktif ve sosyal bir kişi sıfatına sahip olmayı değil, ayrıca meslek hayatına atıldığınızda, siz öğrencilerimize iş yaşantınızdaki duruş ve pozisyonunuzda artılar kazandırmaktadır.

Sorularınız için; sinem.konuralp@ieu.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.

Motor sporlarına gönül veren, rüzgarı her daim yüzünde hissetmeyi sevenlerin kurduğu bu kulüp İzmir Ekonomi Üniversitesi meraklılarını motor sporları hakkında bilgilendirme misyonu taşıyor. Düzenlenmekte olan her çeşit motor sporları organizasyonunda aktif veya pasif olarak yer almayı ve konu hakkında uzman kişileri kampusa davet ederek seminerler düzenlemeyi hedefleyen kulüp motor sporları tutkunlarının buluşma noktası.Başkan : Hazar Tezer Yavuz

Kulübün amacı, Almancanın yaygınlaştırılması ve Almanca bilen kişilerin meslekî, sosyal, kişisel, sanatsal ve kültürel gelişimini sağlayarak gerek meslekî gerekse sosyal yaşamda kişiler arasında almanca kullanımı sağlamak, kişiler arasındaki iletişimi geliştirmek, Ekonomi Üniversitesi öğrencileri almanca eğitimi almış bulunan kişiler ve öğrenciler arasında Almancanın doğru, düzgün ve bilinçli kullanımı sağlamaktır.

Ekonomi Üniversitesi Almanca Kulübü, kulüp yönetmeliği uyarınca kulüp danışmanının denetiminde çalışmak üzere kurulmuştur.Başkan : Melahat Zeynep İşcan

Ekonomi Üniversitesi Alt Kültür Topluluğu olarak amacımız bilim kurgu, fantastik dünya, çizgi roman, anime, oyun ve fantasy role play(fantastik rol yapma oyunu)  gibi ve benzeri alt kültür hobileriyle ilgilenen insanların bir araya gelmesini sağlamak ve ortak hobilere sahip insanları birbiriyle tanıştırmak, eğlenmek amaçlı etkinliklerle topluluğun aktifliğini sağlamaktır.Başkan : Mehmet Dilsiz

İzmir Ekonomi Üniversitesi  Atatürkçü Düşünce Kulübü, Mustafa Kemal  Atatürk’ümüzün  kurduğu  ve  Cumhuriyetimizin temel   ilkelerine bağlı  ve bu ilkeler doğrultusunda  Üniversitemizde toplumsal  ve ulusal  olaylara karşı hassasiyeti arttırıp, genç arkadaşlarımızın  bu konulara ilgisini  arttırmayı amaçlamaktadır.Başkan : Mehmet Kılıç

Bağımsız Sanat'ın tüm dünyada gölgede kalmasından rahatsız olarak, "sanatın kuralı yoktur" sloganıyla kurulmuştur. Gösterimler,söyleşiler,

etkinlikler ile farkındalık yaratmayı amaçlar.


Başkan : Büşra Melisa Taşan

Dünyanın gelişmiş üniversitelerinde uygulanan bir sistem olan Mentorluk, eğitim kurumları tarafından çok farklı şekillerde yürütülmektedir.


Bölümü tanımaktan hedeflerin belirlenmesine, öğrencinin yeteneklerinin desteklenmesinden yurt dışındaki ilgili eğitim programlarının belirlenmesine, sosyal, kültürel, akademik ve mesleki anlamda donanım kazanmasından rehberlik hizmetlerine kadar pek çok konuda danışmanlığı içeren bu sistem sayesinde, öğrenciler hedeflerine ulaşırken izleyecekleri yolu kolaylıkla bulabilmektedirler.

Mentorluk Projesi sayesinde geleceğe daha bilinçli hazırlanan gençler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.Başkan : Altan Kayacan

Başta İngilizce olmak üzere yabancı dillere olan ilgiyi pekiştirici paylaşımlarda bulunmayı,
Türkiye'deki yabancı dil bölümlerine kaynak olacak çalışmalarda bulunmayı,
Yabancı dildeki kitaplar ile dilimizdekiler arasında senkronizasyon sağlamayı,
Mütercimlik başta olmak üzere çeviri ve dil üzerine değişik meslek gruplarını bir araya toplamayı,
Dil ve Tercüme alanlarında detaylı araştırmalar yaparak bireysel ve özgür çeviri kavramlarını benimsetmeyi,
Nitelikli çevirmenlerin yetiştirilmesinde izlenmesi gereken yolları ortaya koymayı,
Genel bir öz geçmiş havuzu oluşturarak tercüman ile büro ya da tercüman ile müşteri arasında bağ kurmayı,
öğrenci arkadaşların kendilerini geliştirmelerine, hem dil ve tercüme hem de bilişim teknolojilerini işlerinde kullanma becerisi kazandırmayı amaçlamaktayız.Başkan : Barış Sadıç

Çin Kültür Kulübü, dünyanın büyüyen gücü haline gelen Çin hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen, Çin geleneklerine ve kültürüne meraklı olan okulumuzdaki ve diğer üniversitelerdeki öğrencilerin bir araya gelebileceği bir platform oluşturmayı amaçlar.Başkan : Çağatay Kırmızıay

Dağcılık sporunu bilimsel bir çerçeve içerisinde ve amatör bir yaklaşımla algılayıp, bu sporla ilgilenmek isteyen tüm Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine tamamen ücretsiz olarak dağcılık sporunu öğrenme ve yapma olanağı sağlamayı amaçlar.

Eğitim programımız temelde iki bölümden oluşuyor; teorik eğitimler ve pratik eğitimler. Teorik eğitimlerde; yürüyüş bilgisinden temel yaz ve kış kampçılığına, ilk yardımdan doğada arama-kurtarmaya, çığ bilgisinden meteorolojiye, kış teknik eğitiminden kaya tırmanışına kadar birçok değişik alanda teorik bilgiler sporcu adaylarına aktarılır. Pratik eğitimler ise, teorikte öğrenilen bilgilerin ülkemizin birçok değişik bölgesindeki dağlarda uygulanmasıyla geçekleşir.Başkan : Mert Akıllı

Demokrasi 101 öğrenci kulübü, günlük hayattan akademik çevreye toplumun her kesimini dâhil ederek, demokrasi kavramını tartışmaya açmayı ve kendi içerisinde uygulamayı amaç edinen bir kulüptür.

Bu bağlamda her türlü farklı inanç, görüş, kimlik ve ideolojiyi ortak bir zeminde buluşturmayı hedefler.

Gerek Üniversitemiz bünyesindeki kulüpler gerek ulusal gerek ise uluslararası her türlü kurum ile ortak çalışmalar üretmeyi hedefler.

Ülkemiz ve Ortadoğu’daki demokrasi kavramı üzerine yapılacak çalışmalarla bu coğrafyanın ihtiyaç duyduğu demokrasi normlarına ulaşmak için çalışır.

Kulübümüzde yapılan her türlü çalışma tamamen akademik kriterleri hedef alır ve tarafsızdır. Her türlü farklılığın çoğulcu bir demokrasi anlayışıyla temsil edilmesi için çalışır.

Kulübümüzde her türlü ideolojiye ve düşünceye açıktır. Ancak hiçbir siyasi gruba veya ideolojiye taraf olmaz.

Çağımızın ve coğrafyamızın en güncel ve önemli konusu olan demokrasi üzerine yapacağımız çalışmalarla adımızı dünyaya duyurmayı amaçlamaktadır.Başkan : Umutcan Çatalyürek

Kulübün amacı öğrencilere yaratıcılık, eleştirel düşünme, takım içinde etkin çalışabilme, zamanı en iyi şekilde kullanma, kendilerine özgü yeteneklerini geliştirme, problem çözme becerileri kazandırmaktır.Başkan : Eylül Dinçer

Geleneksel Türk el sanatlarından biri olan Ebru Sanatını okul çapında tanıtıp öğrencilerimize sevdirmek gayesiyle kurulmuştur. Öğrencilerimizin yaratıcılıklarının gelişmesini destekleyerek el becerisini en üst düzeye çıkarıp düzenlenen sergilerle de bireyin özgüvenine katkıda bulunmak amaçları arasında yer almaktadır.Başkan : Ümmü Öztürk

Edebiyat yaşam için gerekli bir süsleme sanatı, hayata dair her şeyin dantel gibi işlenip paylaşılmasıdır.Başkan : Erdem Çiçek

Elektrik elektronik mühendislerinin, teknik öğretmenlerin, tekniker ve teknisyenlerin ve bu dallarda eğitim gören öğrencilerin eğitim ve iş yaşamlarının yanısıra sosyal yaşamlarında da iletişim içinde olmalarını sağlar ve bu amaçla meslekte güncel konuları ve hedef kitlesinden gelen  talepleri esas alarak  bilgi ve becerilerin  arttırıldığı,  eğitim, seminer ve teknik geziler düzenler.Başkan : Onur Ertek

Beşiktaş Spor Kulübü taraftarı öğrencilerimiz tarafından kurulan kulüp, Beşiktaş Spor Kulübü’nün çeşitli branşlardaki karşılaşmalarına taraftar desteği sağlamaktadır.Başkan : Batuhan Sargı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekonomi Kulübü, küreselleşen dünyada, ekonomideki değim ve gelişimleri yakından takip ederek örencilere en iyi şekilde aktarmayı hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda; konferanslar, açık oturumlar, söyleşiler ve paneller düzenlemek kulübün en temel amaçlarındandır. Örencilerin, yeniliklere açık, analitik düşünebilen ve olayları farklı boyutlarıyla ele alabilen, gelişmiş bireylere dönüşmelerine yardımcı olmayı amaç edinmiştir.Başkan : Gizem Şentürk

İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki Galatasaraylıları bir araya getiren topluluk.Başkan : Görkem Aydın

Endüstri Sistemleri Topluluğu, üyeleri ile birlikte gerçekleştirdiği çalışmalarla Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nün tanıtımı ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı, düzenlediği seminer, konferans, teknik gezi ve sosyal aktivitelerle üyelerinin akademik ve sosyal birikimlerini artırmayı, endüstri sistemleri mühendisliği öğrencileri, öğretim üyeleri ve mezunlarını bir araya getirmeyi amaç edinmiştir. 

Endüstri Sistemleri Topluluğu, ulusal ve uluslararası Endüstri Mühendisliği ile ilgili organizasyon ve konferansları takip ederek kulüp üyelerini bilgilendirmektedir.Başkan : Berk Arık

Eşit Platform Kulübü, teoride savunulan eşitliği günlük hayata yansıtmak, her türlü din, dil, ırk, yaş, sosyoekonomik statü,cinsiyet,etnik,cinsel tabanlı ayrımcılık ve mizojini karşıtı olan feminist ve kuir (queer) yaklaşımları içselleştirmiş bir kulüptür. Bu konularla ilgili olarak, film ve belgesel gösterimleri, konferans,semineri atölyeler, kuir piknik ve sportif faaliyetler, ayrımcılık karşıtı günler, kampüs eylemleri düzenler.
 


Başkan : Ege Ulya Özer

Factory of Business (F.O.B.) öğrenci topluluğu İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) bünyesinde 2016 yılının bahar döneminde resmi olarak faaliyete geçmiş bir öğrenci topluluğudur. 
Amacımız, okulumuzun öğrencilerini iş dünyasının güçlü isimleriyle bir araya getirmek ve bu isimlerin tecrübeleriyle öğrencilerimizi iş dünyası için daha donanımlı kılmak. Bunun için elimizden geldiği kadar konferans, teknik geziler ve sertifika programları gibi etkinlikler düzenliyoruz. Bunların yanısıra bir birinden eğlenceli etkinlikler düzenleyerek F.O.B ailesi olarak üniversite yıllarımızda unutamayacağımız çok değerli zamanlar geçireceğiz. Ayrıca bütün öğrenci topluluklarının yapması gerektiğine inandığımız sosyal projeler düzenleyerek, kitap,kırtasiye ürünleri,kıyafet,spor eşyaları gibi eksikleri olan okullara elimizden geldiği kadar yardımda bulunuyoruz.Başkan : Tuğrulhan Yıldız

İzmir Ekonomi Üniversitesi Fotoğraf Kulübü, fotoğraf sanatına gönül vermiş İEÜ öğrenci ve mezunlarının bir araya geldikleri topluluktur.Başkan : Zeki Parlak

Amaçları, gezmek, gezerek öğrenmek, ülkemizin kültürel değerlerini tanımak, köklü tarihimize yolculuk yapmak, sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek, yaşadığımız şehrin kapılarını aralamak, gezerken fikir alış verişi yapıp düşünce ve fikirlerimizi kültürümüzle birleştirmek, farklı yerler görerek ufkumuzu genişletmektir.Başkan : İlayda Akyüz

Gıda mühendisliği, bilimsel bilgiler ve mühendislik bilgileri yardımıyla gıdaların güvenilir bir şekilde üretimini, hazırlanmasını, işlenmesini, paketlenmesini, dağıtılmasını sağlayan ve gıdalardan uygun bir şekilde yararlanmayı sağlayan mühendislik dalıdır.

Temel amacı insanların sağlıklı beslenmesidir.Başkan : Ege Onat Doğuşlu

İEU Halk Dansları Kulübü, Türkiye'de odalar tarafından kurulan ilk vakıf üniversitesi olma özelliği taşıyan İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin eğitim ve öğretime geçtiği 2001 – 2002 Akademik Yılı'nda kurulmuştur. Kulüp ilk gösterisini IEU 1. Bahar Şenliği'nde Zeybek Ekibi ile gerçekleştirdi. Daha sonra kulüp, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin bütün Akademik Yıl Açılış, Kuruluş Yıldönümü Törenlerinde, Bahar Şenliklerinde ve nitelikli organizasyonlarda en ön sırada yerini almış, birçok devlet başkanı, bakan vb. gibi organizasyondaki üst düzey protokole kültürel simgelerin vurgulandığı hediyeler takdim etmiştir. Her sene misafir ettiği ekiplerle birlikte halk dansları geceleri düzenleyerek kültür mirasını her yeni nesle aktarmaya çalışmaktadır.

Orta Asya'dan Anadolu'ya geçen Türkler, yüzyıllar içerisinde farklı kıtalarla buluşmaları sırasında değişkenlik gösteren farklı dansları benimsemişlerdir. IEU Halk Dansları Kulübü de, bu farklı dansların gösterilerini bünyesinde toplama başarısını göstermiştir. Ege, Karadeniz, Trakya, İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu yörelerinden farklı gösteriler oluşturulması sağlanmıştır. Ekonominin Sultanları(Halay) gösterisinde yörelerin modernize bütünleşmesi ile farklı bir görsellik sağlanmıştır.

Sergilenen Danslar: Zeybek, Kafkas, Halay, Üsküp, Roman, Köçekçe, Karadeniz, Anamur, Fethiye, Bendir, SemazenBaşkan : Emre Temese

Havacılık Kulübü olarak üniversitemizde hava sporları faaliyetlerini etkin kılmak amacıyla kurulan "Ekohavk",üniversite bünyesinde havacılıkla ilgilenen herkesi tek çatı altında toplayıp bu alanda eğitim ve etkinlikler düzenlemektedir.Bu konuda havacılık alanında faaliyet gösteren profesyonel bilgi birikimine ve uygulamalarına sahip olan ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip kuruluşlardan eğitim alanında işbirliği yapmayı amaçlamaktayız.Başkan : Alican Baydır

Dünyanın bir köşesinde bir kuş kalbinin atmaya devam etmesi, eğer bizim elimizde ise, İEÜ Hayvanseverler Kulübü o kalbin durmaması için her fedakarlığı yapar.Başkan : Ezgi Nur Kaplan

2012 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesinin ilk öğrencileri olarak kurulan kulübümüz , fakülte öğrencilerimizin hukuk vizyon ve misyonunu geliştirerek hem hukuk bilgilerini hem de bu bilgilerin hayatın olağan akışına doğru bir şekilde uygulanması bakımından yardımcı olabilmektir. Faaliyetlerimizi ve amaçlarımızı hayata geçirirken hiç bir kurum , kuruluş veya siyasi partinin düşüncelerine değil sadece Hukuk Devletinin sahip olduğu demokratik ilkerine ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı olarak gerçekleştirerek Üniversitemizin saygınlığına değer katmak temel amacımızdır.


Başkan : İlkin Deniz Hasbioğlu

Erasmus Student Network (ESN) Avrupadaki en büyük interdisipliner öğrenci oluşumlarından birisidir. Bu network’ün bir parçası olan ESN IUE, Ağustos 2014’te kurulmuş olup 2015’te toplanan Uluslararası Platformda İzmir’in resmi şubelerinden birisi haline gelmiştir ESN IUE, diğer ESN oluşumları gibi kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. 

Şubenin temel amacı; Erasmus’a giden İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesindeki öğrencilere ve Erasmus değişim programına İzmir Ekonomi Üniversitesinde katılmayı seçen, ülke dışından gelen Erasmus öğrencilerine yardımcı olmaktır. Öğrencilere adaptasyon süreçleri, kalacak yer sağlanması gibi çeşitli konularda aktif yardım sağlamakta olup, çeşitli etkinlikler ve Sosyal Erasmus projeleri düzenleyerek çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. Başkan : Siyar Çelebi

Toplumdaki fırsat eşitsizliğinin ortadan kalkmasını hedef alan projelerin yanı sıra, üye ve misafirlerin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak eğitimler ve uygulamalar gerçekleştirmektedir.Başkan : Zeynep Eylül Erdem

Türkiye çapında saygın bir yere sahip olan, girişimci ve yenilikçi çizgisini koruyarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisinin parçası olmaktan gurur duyacağı, lider, çağdaş bir kulüp olarak kulübümüzün öncelikli misyonu, iş dünyasıyla üniversitemizin sıcak ilişkiler kurmasını sağlamak ve bu doğrultuda Ekonomi Üniversitesi’ni iş dünyasına tanıtmak, öğrencileri henüz üniversite yıllarında çalışma hayatıyla karşılaştırmaktır. İşletme bölümünün öğrencileri, kulübün doğal üyesidir. Diğer bölümlerdeki öğrenciler de kulüp üyesi olabilmekte ve aktivitelerde yer alabilmektedir.Başkan : Ahmet Civci

İzmir Ekonomi Üniversitesi Futbol Kulübü'nde, futbola gönül veren herkesi bir araya getirerek futbola hizmet ediyoruz. Futbolun sadece bir spor dalı değil aynı zamanda bir yaşam tarzı olduğunu düşünüyorsan bize katıl ve futbol meşalesini İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde taşımamıza yardımcı ol.Başkan : Oğuz Timur Taşdelen

Kariyer Kulübü, faaliyetlerinin her aşamasında öğrencilerin görev aldığı, kar amacı gütmeyen bir topluluktur. Kariyer Kulübü üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel ve akademik yaşantılarında birtakım değişiklikler yaparak onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı, iş dünyası ve akademik çevreleri bir araya getirerek şehrimizde ve üniversitemizde yeni ve yararlı bir süreç yaratmayı amaçlamaktadır. Kulüp gerek yapısıyla, çalışma düzeniyle, sahip olduğu değerleriyle, hedefleriyle her zaman öğrencilerin pusulası olmayı, üyelerimizin iş dünyası ile bağlantı halinde olmasını, mezun olmadan önce alabileceği çalışma disiplinini, her zaman hayal edilen çalışma ortamının ve sonsuza kadar sürecek olan arkadaşlıkların bulunabileceği bir ortamı yaratır.Başkan : Hüseyin Ozan Kamalı

İEÜ Kızılay Kulübü olarak, Türk Kızılayının temel ilkelerinin üniversitemiz öğrencileriyle birlikte uygulanmasını sağlayarak, genç kızılaycıların bu sosyal ortamda sorumluluklarını bilerek, kültür ve değerlerini koruyarak; din, dil, mezhep ayırmadan tüm insanlık için beraber çalışacağı bir ortam yaratıyoruz.

Bu ortamda sorumluluklarımız yanı sıra; öğrencilerin sosyalleşmeleri, kendi özgüvenini kazanmaları, Avrupa fırsatları konusunda bilgilendirme yaparak öğrencilere yurt dışına çıkmaları için yol gösteriyoruz. Ayrıca kulubümüz; gençlerle ilgili yerel proje ve eğitimler düzenleyerek, onların sosyal yaşamlarında daha aktif olmalarını sağlıyor.

UNUTMA SEN YOKSAN, BİR EKSİĞİZ!Başkan : Ece Avşar

2002 yılında resmi olarak faaliyetlerine başlayan kulüp her geçen gün artan üye sayısı ile İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin en aktif kulüplerinden birisidir. Her sene 100’ü aşkın üyesi olan kulüpte şimdiye kadar 1500 e yakın dans eğitimi alan öğrenci sayısı bulunmaktadır. Eşli salon danslarını ve sosyal Latin danslarını tanıtmak ve sevdirmek için her dönem çeşitli faaliyetler düzenlemektedir. Yurt içindeki organizasyonlarda İzmir Ekonomi Üniversitesi’ni temsil etmek için kurulan ve dans branşlarında yeterli eğitmen kadrosu ile gerçekleştirilen eğitimlerle oluşturulan gösteri gruplarıyla şehir dışındaki üniversiteler dahil dans festivallerine katılarak Latin Dansları Kulübü’nü en iyi şekilde temsil etmektedir.Başkan : Büşra Kaya

 
"Lojistik Kulübü kurulduğu 2004-2005 eğitim-öğretim yılından bu yana bilimsel ve sosyal alanda bir çok başarılı organizasyon gerçekleştirmiştir. Gönüllük esasıyla çalışmalarını sürdüren Lojistik Kulübü bir öğrenci topluluğudur. Üyelerinin kişisel gelişiminde tamamlayıcı rol oynamasının yanında, 150'den fazla üyesi ve 9 kişilik yönetim kuruluyla teorik bilgiyi pratiğe çevirmeyi amaç edinerek bilimsel ve sosyal alanlarda ki projelerini tasarlamakta ve uygulamaktadır."


Başkan : Mehmet Anıl Özcan

Matematik Kulübü matematikçilerin, matematik öğretmenlerinin, matematikle ilgilenen herkesin fikirlerini duyurabileceği, görüş ve önerilerini paylaşabileceği bir platform oluşturma çabasının ürünüdür. Amacımız çıkarttığımız yayınlarla, düzenleyeceğimiz konferans ve seminerlerle ve internet üzerinden gerçekleştireceğimiz etkinliklerle matematiği korkulan  değil, sevilen bir ders ve bir uğraş haline getirebilmektir.Ayrıca, genel olarak öğretilen matematikle yaşamdaki matematiğin birbirinden farklı olduğu bilinmektedir. Bu çelişkinin azalmasına/çözülmesine katkı yapmak ve matematiği doğru yol, yöntem ve materyallerle zevkli bir uğraşa dönüştürmek temel amacımızdır.Başkan : Atike Elanur Hızarcı

Üniversitede sinema etkinliklerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır ve öğrencileri sinema sektöründen isimlerle bir araya getirmeye çalışmaktadır. Medya ve Sinema Kulübünün amacı öğrencilere derin bir sinema bilgisi aşılamak ve sinema ile ilgili öğrencileri, üreten ve eleştiren bir seviyeye getirmeye aracılık etmektir.Başkan : Muhammet Murat Etyemez

Üniversitemizde özellikle çok önemli bölümlerin başında gelen Moda ve Tasarım bölümü öğrencileri yanı sıra moda ve tasarım konularıyla ilgilenen tüm öğrencilerle çalışma imkanı oluşturarak, bu konularda ünlenmiş çeşitli konukları davet ederek bilgi ve deneyimleri paylaşmak amacıyla kurulan öğrenci grubumuza sizleri de bekliyoruz.Web Sitesi : https://tr-tr.facebook.com/ieu.moda/

Başkan : Sırma Naz Akdemir

Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine akademik bilgilerinin yanında kendilerini rahatça ifade edebilecekleri, geliştirebilecekleri, sanatın ve dansın farklılığını farkındalığını yaşayabilecekleri, amatör ruhların bir araya gelerek oluşturduğu sosyal bir ortam sunmak amacıyla kurulmuştur. Üniversite öğrencilerinin temel modern dans eğitimini alarak yaratıcılıklarını bedensel hareketlerle ortaya koymalarına olanak sağlamaktadır.Başkan : Melis Namze Emkin

MUN (Model United Nations) evrensel ve uluslar arası bir konferans olup Türkiye ayağının da Türkiye nin çeşitli illerinde düzenlendiği bir Birleşmiş Milletler simülasyonudur. Dünya üzerinde BM’nin tanıdığı tek resmi etkinliktir ve Başbakanlık tarafından finansal olarak desteklenir. MUN’ da dünyanın ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden katılan lise ve üniversite öğrencileri, resmi formatta, komitelere ayrılarak BM’ de olduğu gibi dünyadaki güncel sorunlara tartışma yoluyla çözüm üretirler. Ortaya çıkan sonuç Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderilir. MUN’ da, BM prosedürleri bir bir uygulanır. MUN’ un amacı, öğrencilerin araştırma ve tartışma becerilerini geliştirmek, İngilizceyi rahatça kullanarak dünya sorunlarına kafa yormalarını sağlamak, sosyal çevrelerini geliştirerek güçlü bir CV oluşturabilmelerini sağlamak.Başkan : Buse Bircan

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerinin müzik konusunda ilgileri, yetenekleri ve becerileri doğrultusunda müziğe gönül veren öğrencileri bir araya toplamak ve birlikte müziğe dair farklı projelere imza atmak amacıyla kurulmuş kulübümüz, farklı müzik tarzlarını da aynı çatı altında toplamayı hedeflemiştir. Tarzın ne olursa olsun müzik hayat tarzınsa bize katılmanı bekliyoruz.Başkan : Ömer Mert Demir

Ülkemizde emekleme aşamasında olan oyun sektörü, bu tür organizasyonlar sayesinde ilerlemeye ve büyümeye devam ediyor. Bizim için bu çabalar çok önemli çünkü Türkiye'de halen lisans düzeyinde 'Bilgisayar Oyunları' eğitimi ilk ve tek olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde veriliyor.Başkan : Ahmet Muazim Tunç

Birer “psikolog” adayı olarak, hepimiz “Ben de hep psikoloji okumak istemiştim ama…” şeklindeki söylemlerle çok sık karşılaşıyoruz. Bu söylenceden yola çıkarak, Psikoloji'yle ilişkili paylaşıma, bilgiye ve ilgiye açlığı gidermek için ortak paylaşım alanımızı yarattık. Henüz çok genç sayılabilecek olan bu bilim dalına gönül vermiş bir topluluk olarak can damarlarımızın genişlemesine katkıda bulunabileceğini düşündüğümüz psikolojiye gönül vermiş sizlere ihtiyacımız var. Bu topluluğun içindeki bitmek bilmez merak dürtüsünün dışavurumu bizlere ne mi kazandıracak: Paylaşıldıkça büyüyen ve bizler için hayati bir bilgi birikimi…Başkan : Nilah Gökçe

Üniversitemiz öğrencilerinin bireysel girişimleri sonucunda okulumuzda bir iletişim ağının oluşması ve üniversite Radyosu, RadyoEko projesinin hayata geçmesi ile Radyo Kulübü kurulmuştur. Kulübümüzün ve içeriği olan iletişim ve radyo kollarının en önemli özelliği tamamıyla öğrencilerin girişimi ve sosyal gelişimlerine dayalı özgür bir platform oluşudur. Dolayısıyla bu amaç doğrultusunda emek vermek isteyen özgür, yenilikçi, girişimci ve yeteneklerinin bilincinde olan tüm fertlerimiz bizlerin birer parçasıdır.Başkan : Oğulcan Bakiler

Kulübümüz Reklamcılık dünyasındaki gelişmeleri takip ederek kazandığı bilgi birikimini yaptığı etkinlikler ile diğer öğrencilerle paylaşması amacıyla kurulmuştur.

Kulübümüz, Reklamcılığın toplumsal yapısını, yapıcı ve yıkıcı değişim gücünün olduğunun farkında ve bu farkındalığın gerektirdiği sorumluluğu üstlenmiş kişilerin oluşturduğu bir kulüptür. Kulübümüzün “Herkes; hem öğrenci hem öğretmendir.” ana felsefesini benimsemiş ve bu felsefemiz doğrultusunda herkesin özgürce fikrini paylaşabildiği, hiyerarşinin değil; alınan kararlara kulüp üyelerinin katkısının olduğu bir sistem doğrultusunda çalışmalarını sürdürecektir.Başkan : Samet Daş

İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde 2006 yılında kurulmuş olan ve birçok gösteride yer alan Ritim Kulübünün amacı, üyeleri arasındaki dostluk bağını güçlendirmek, eğlenip öğrenerek öğrendiklerini uygulamalı olarak gösterilerde sunmaktır. Darbuka, tumba, bendir, erbane başta olmak üzere çekitli vurmalı çalgı aletleri için nota ile birlikte sıfırdan eğitim verilmekte ve her yıl çeşitli kompozisyonlar oluşturulmaktadır. Perküsyon aletlerinin yanı sıra diğer müzik aletlerini de çalan arkadaşlarla ortak parçalar oluşturuyoruz. Kulübümüzde eğlenmek birinci sırada yer almaktadır. Kuruluşundan bu yana daima gelişim gösteren Ritim Kulübü, yurtiçi ve yurt dışı birçok aktivitelerde ve projelerde görev almıştır. Deneyimli eğitmenlerle eğitimlere devam eden kulübün bünyesinde 100 üyesi bulunmaktadır. Grubumuz değişik Arap, Oryantal, Salsa vb. ezgilerle gösterilerine renk katmaktadır. Daha fazla bilgi edinmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: ritim.club.izmirekonomi.edu.trBaşkan : Kardelen Sönmez

Öğrenci kulübümüz, yakın ve uzak çevresine karşı duyarlı, ülke ve dünya sorunlarını izleyen ve çözüm konusunda çalışmalar yapan, bilgi ve kültürü paylaşan bir kulüptür. Ayrıca üniversitemizin misyonu doğrultusunda akademik çalışmaların yanısıra öğrencilerin bedensel, zihinsel, kültürel, sanatsal gelişimlerini sağlamak ve bu alanlardaki yeteneklerini ve niteliklerini arttırmak amacıyla faaliyet göstermekte ve çalışmalarını bu çerçevede sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda kulübümüz aracılığıyla öğrencilerimiz kongre,seminer,konferans,söyleşi,sergi,panel.gösteri gibi hem sosyal alanda hem de akademik alanda faydalanacakları etkinlikleri yapmaktayız.Başkan : Belgin Korkmaz

Kulübün amacı şu şekildedir; öğrencilerin ders dışında bilgi, görgü, deneyimini arttırıcı nitelikte sosyal, kültürel faaliyetler yürütmelerini sağlamak, ilgili konularda duyarlılığın geliştirilmesine katkıda bulunmak, siyasal, toplumsal ve ilgili diğer kurumlarda öğrencilerin bilgilenmesi, fikir paylaşımında bulunması için çalışmalarda bulunmak. Amaçları doğrultusunda konferans, panel, söyleşi, sempozyum, vb. aktivitelerde bulunarak öğrencileri konuyla ilgili uzman kişilerle buluşturarak ufuklarını genişletmek ve alana ilişkin güncel bilgilerden haberdar olmalarını sağlamak ayrıca bilgilendirici yayınlar yapmak; dergi vb. yayın faaliyetlerinde bulmak. Ulusal-uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yürütmek ve üniversite öğrencilerini bu etkileşim içerisinde aktif hale getirmek.Başkan : Doğukan Demirel

Sosyal ve Kültürel faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişmesini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve akademik gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla kurulmuş sosyoloji kulübü gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklerle gelişim ve değişimi topluma kazandırmayı amaç edinmiştir.Başkan : Dilruba Tatar

Amacı öncelikli olarak sualtı dünyasına bilinçli ve iyi eğitimli dalgıçlar kazandırmak olan kulübümüzün yeni olmasına rağmen kısa sürede çok önemli gelişmeler kaydeden ve Türkiye de en çok tercih edilen üniversitelerden biri haline gelen üniversitemiz ile aynı paralelde kısa sürede önemli bir yere geldiğini düşünüyoruz. Bugün 60'ı aktif olmak üzere 400 den fazla üyemiz ile faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

Özellikle eğitmenlerimizin kendi içimizden olmasının avantajı ile samimi ve aktif bir ortamda her seviye eğitimi verebiliyoruz. Genel olarak bakış açımızı açıklamak gerekirse ise; Biz üniversiteyi sadece akademik altyapı kazanılan bir yer olarak görmüyoruz. Bu görüşümüz doğrultusunda üyelerimize vaat ettiğimiz yegane şey, öncelikle sıcak bir sosyal ortam. Kulübümüzdeki herkesi üyeden önce arkadaşlarımız olarak görüyoruz ve bu arkadaşlıklar sualtıyla sınırlı kalmıyor. Aklınıza gelebilecek her konuda birbirimize destek olmaya çalışıyoruz.

İşimizi gerçekten çok ciddiye alıyoruz fakat bu eğlenceli vakit geçiremeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Tüm aktivitelerimizde herkesin olabildiğince keyif alıp eğlenmesi, kendine bir şeyler katabilmesi öncelikli amacımız. Bu görüşümüzden dolayı diğer bazı sualtı organizasyonlarından ayrı bir konumda olduğumuzu düşünüyoruz. Genel aktivitelerimizi sayacak olursak, düzenli aralıklarla değişik dalış noktalarına geziler düzenliyoruz, film belgesel gösterimleri yapıyoruz, sualtı dışında da birlikteliğimizin devamı amacıyla organizasyonlar düzenliyoruz, her sene başında üniversitemize yeni başlayan öğrencilerin adaptasyonu amacı ile düzenlenen oryantasyon haftalarında kulübümüze ait konferanslar düzenliyoruz, temizlik dalışları organize ediyoruz.Başkan : Delilcan Aynas

Think; bir İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrenci kulübüdür. Think’ in ana amacı öğrencilerin tasarım yeteneklerini geliştirmek ve tasarım için yeni sosyal alanları yaratmaktır.Başkan : Ceren Önsay

2002 yılında kurulan kulüp üniversite bünyesindeki en aktif kulüplerin başında gelir.2002 yılından bu yana öğrencilerin sosyalleşmesine katkısı dışında; düzene karşı olan eleştirel yapısı ve insanlara tiyatro yoluyla sanatı sevdirmek ve de hayata karşı eleştirel ve farklı bir bakış açısıyla bakmalarını sağlamayı amaçlamış olup bu doğrultuda birçok öğrenci yetiştirmiştir. Amfitrionmix, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Gülü Seven Dikenine Saplanır, Şahlarıda Vururlar, Lysistrata, Kaç Baba Kaç  ve Töre, Cimri ve birçok sergilenmiş oyun yanında Atilla İlhan Şiir gösterisi ve Aziz Nesin Anma gibi önemli günlerde oyunlar sergilemiştir.Başkan : Turuhan Alkır

Toplum Gönülleri,"eleştirmek için değil değiştirmek için" felsefesiyle çıktığı yolda, çeşitli sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirerek gençlerin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi, bunu yaparken de gençlerin kişisel gelişimini sağlamayı hedefleyen bir değişim ve gelişim projesidir. Gençlerin öncülüğünde ve yetişkinlerin rehberliğinde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi hedeflemektedir.Başkan : Aymila Doğdu

Türk Dili ve Edebiyatı’na ilgi duyan öğrencileri bir araya getirerek, Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılacak olan çalışmaları organize etmek ve diğer öğrencilerle paylaşmak kulübün kuruluş amacıdır./115/Web Sitesi : https://www.facebook.com/ieuTurkdilivetarihi/

Başkan : İbrahim Aksoy

Uluslararası Ticaret ve Finansman Kulübü, İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümüöğrencileri tarafından okulumuzun ilk kurulduğu yıllarda kurulmuş olup, 2011 yılında yeniden faaliyetegeçirilmiştir. Kulüp olarak amacımız; gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle katılımcılarını profesyonel yaşamahazırlamakta ve hem akademik hem de sosyal yönden gelişmelerini sağlamak ve üyelerinin vizyonunugenişletirken kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.Kulüp olarak sürekli gelişen, yenilikçi ve girişimciyapısıyla her zaman en iyiyi hedef olarak belirliyoruz.Kulüp yönetimi olarak demokratik yapıdan asla taviz vermeyerek, takım çalışması ruhu, kaliteli ve toplumodaklı yapımızdan vazgeçmiyoruz. Tecrübenin ve bilginin bir adım daha önde olduğunun farkındayız bunedenle, gerçekleştirdiğimiz veya gerçekleştireceğimiz tüm organizasyonlarda akademisyen ve iş dünyasındankişilerle eşgüdümlü olarak çalışarak profesyonel destek alıyoruz. Ayrıca tüm etkinliklerde kulüp üyelerine dedahil olma ve proje oluşturma ve yönetme imkanı sunarak sadece eğitim değil uygulamalı olarak eğitimfırsatı veriyoruz.Başkan : Oğuzhan Yalçınkaya

Kulübümüz genel yapı itibariyle Uzak Doğu Sporları içeren bir alt yapıya sahiptir. Uzak Doğu sporları bireysel spor olma öz yapısı nedeniyle kişiye pek çok kazanımlar sağlar. En önemli kazanım Ruh Disiplini sağlamasıdır. Genel ifadelerle bu tür sporları yapan kişilerin daha saldırgan olduğu ön yargısıdır. Bunun tam tersi Uzakdoğu sporlarını yapan kişilerin sakin, dingin çevresi tarafından sevilen, sayılan ve bu sporların vermiş olduğu Ruh Disipliniyle çevrelerine örnek olmalarıdır. İzmir Ekonomi Üniversitesi resmi kulübü olarak 8 branşta verdiğimiz eğitimlerle ilgilenen bütün öğrencileri kulübümüze bekliyoruz.

Branşlarımız:
* KENDO
* BOKS
* KICKBOKS
* CAPOEIRA
* JUJUTSU
* AİKİDO
* WHUSHU
* REIKIBaşkan : Ant Paker

Yapı Kulübü ailesi Ekonomili olmanın ayrıcalığını öğrencilere daha iyi hissettirmek ve onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilmek için çalışır. Öğrenciler kulüp çalışmalarında takım olabilmenin önemini kavrayarak hayatlarında daha aktif ve sosyal roller üstlenmektedirler. Kulübümüzü; iş sektörünü öğrencilerle bir araya getiren ve onların mesleki dünyayı daha iyi tanımasını sağlayan, sosyal ve kültürel anlamda gelişmeyi sağlayan bir köprü olarak da tanımlayabiliriz.Başkan : Ecem Melisa Türkoğlu

Topluluğumuz başta mühendislik öğrencilerine olmakla beraber, yazılım ve teknoloji alanlarına karşı ilgi duyan tüm öğrenceleri yönelik çalışmalar yürütmektedir.Başkan : Furkan Kavlak