EKOEĞİTİM (Öğretme ve Öğrenme Merkezi)

Akademik Akran Desteği

Bu programın temel amacı, akademik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere öğrenme süreçlerine katkıda bulunmaktır. Akran eğitmenleri, düzenlenen oturumlar birebir öğrencilerle veya öğrenci gruplarıyla çalışır, derslerde öğretilmiş olan kavramları açıklayarak ve tekrar imkânı sunarak, öğrencilere belli beceriler kazanmaları için yardım ederler.

Akademik Akran Desteği programı öğrenci merkezlidir ve her bir oturumun içeriği öğrencilerin ihtiyacı doğrultusunda belirlenir. Bu program derslere takviye amaçlıdır; oturumlarda öğrencilerin soruları yanıtlanır ve yönlendirme sağlanır. Bu oturumların, derslerin yerini almadığı, sadece öğrencilerin öğrenme süreçlerine destek amacını taşıdığı unutulmamalıdır. Akran eğitmenleri gerekli eğitimi almış, akran desteği sundukları derslerde yüksek başarı göstermiş ve iyi çalışma alışkanlıklarını öğrencilere aşılayabilen son sınıf öğrencileridir.

Akademik Akran Desteğinin Amaçları