EKOEĞİTİM (Öğretme ve Öğrenme Merkezi)

Akademisyenler için

İEÜ’de verilen derslerin öğrencilerimiz için en üst seviyede faydalı olabilmesi, öğrenci odaklı ve kaliteli bir öğretimle mümkündür. Başka bir deyişle, eğitim içeriğinin öğrencilere ne şekilde sunulduğu ve öğretildiği büyük önem taşır. EKOEĞİTİM’in, verdiği destek, akademisyenlerimizin ders içeriklerinin planlanması ve sunulması aşamalarında, öğrencilerin en yüksek öğrenim çıktılarına ulaşmaları için izlenebilecek yöntemlerle ilgilidir. Aşağıdaki linklerde akademisyenlerimizin faydalanabileceği çeşitli kaynaklar bulunmaktadır.

 

Öğrenme Çıktıları Yazımı

Sınıflarda Aktif Öğrenim

Öğrenci Etkileşimlerinin Arttırılması

Sınıf Değerlendirme Teknikleri

Web Konferansı

Podcast Hazırlama

Ters-yüz Sınıflar

Discussion Board Facilitation

Faydalı uygulamalarımızı görmek için tıklayınız.

Seminer ve çalıştaylarımızı görmek için tıklayınız.


 

 

 

 

Akademisyenler için Akıllı Kampüs Destek