EKOEĞİTİM (Öğretme ve Öğrenme Merkezi)

Hoşgeldiniz!


Öğretme ve Öğrenme Merkezi:

İzmir Ekonomi Üniversitesi, öğrencilerin sosyal olarak sorumlu vatandaş olmaya ve tatmin edici bir kariyere sahip olmaya teşvik eden bilgi ve beceriler kazandığı bir öğrenme ortamı oluşturarak " eğitimde mükemmellik " taahhüt eder. Öğrenme ve Öğrenme Merkezi-TLC bu amaç doğrultusunda kurulmuş olup, hem öğrencilere hem de öğretim üyelerine IEÜ'deki öğretim kalitesini arttırmak için eğitim ve destek hizmetleri sağlamaktadır.

  • öğrencilerimizin hayat boyu öğrenen bireyler olmalarına ve eleştirel düşünce yapısını içselleştirmelerine yardımcı olacak yenilikçi ve teknolojik öğrenme tekniklerini yaygınlaştırmaya çalışır.

  • öğretim elemanlarımıza, öğretme süreçlerinde duydukları ihtiyaçları dikkate alarak yenilikçi eğitim ve öğretim teknolojilerine erişme ve bunları uygulamaya geçirme konusunda yardımcı olur.

  • pedagoji ve öğrenme süreçlerinden, eğitim amaçlı video çekimi ve kurgulanmasına kadar geniş bir yelpazeye sahip bir uzmanlık platformudur.

 

Hizmetlerimiz:

 

Burada, öğrenci olarak akademik kariyerinizi geliştirmeye yardımcı olmak için her türlü yardımı ve gerekli araçları bulabilirsiniz. Öğrenciler için ->

Öğretim ve Öğrenme Merkezi, fakülte üyelerini öğretim kadrosunun rehberliğinde yaratıcı öğretim teknikleri geliştirmeye ve benimsetmeye teşvik eder. Akademisyenler için ->

Eğitimde mükemmellik için kararlıyız ve bu nedenle sınıflarımızda bazı teknolojik araçları kullanıyoruz. Burada bu araçlar hakkında bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz. Akıllı Kampüs Destek ->

 

 


 

 

HABERLER