BURSLAR VE ÜCRETLER


Lisans ve Meslek Yüksekokulu Programları Ücretleri

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim ücretleri her akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Yeni öğrenciler için 2018-2019 akademik yılı öğretim ücretleri aşağıda yer almaktadır.

Bölüm/Program Adı

Yeni Öğrenciler

İngilizce Hazırlık Sınıfı
*(isteğe bağlı veya zorunlu)

37.500 TL
(KDV Dahil)

Hukuk Fakültesi

39.750 TL
(KDV Dahil)

Mühendislik Fakültesi

39.750 TL
(KDV Dahil)

Tıp Fakültesi

52.500 TL
(KDV Dahil)

Mimarlık Bölümü

39.750 TL
(KDV Dahil)

Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü

39.750 TL
(KDV Dahil)

Diğer Lisans (dört yıllık) Programlar

37.500 TL
(KDV Dahil)

Meslek Yüksekokulu (Türkçe Programlar ve Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programı)

15.750 TL
(KDV Dahil)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

16.750 TL
(KDV Dahil)

Adalet Meslek Yüksekokulu

16.750 TL
(KDV Dahil)

Meslek Yüksekokulu (İkinci Öğretim Programları)

14.900 TL
(KDV Dahil)

* 2018-2019 öğretim yılında Üniversitemize yeni kayıtlanacak önlisans (2 yıllık) öğrencileri İngilizce Hazırlık eğitimi için (isteğe bağlı veya zorunlu) kayıtlandıkları programın ücretini ödeyeceklerdir.

ÖDEME BİLGİLERİ

Öğretim ücretleri iki eşit taksitte tahsil edilmektedir. Birinci ödeme ilk kayıt sırasında, ikinci ödeme bahar dönemi ders kayıtlarından önce akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılmaktadır.

Öğretim ücretleri, öğrenci numarasıyla Akbank’ın herhangi bir şubesinden EFT/Havale ücreti alınmaksızın ödenmektedir.

Tüm yılın peşin ödenmesi durumunda ikinci dönem taksiti üzerinden %3,5 indirim uygulanacaktır.

Üniversitenin anlaşmalı bankalarının kredi kartı sahiplerine (Axess, Bonus, Maximum, World) isteğe bağlı olarak (banka koşullarına göre vade farkı eklenerek) 12 aya kadar taksitlendirme yapılabilmektedir. 

Kredi kartı ödemeleri OASIS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden yapılmaktadır. Öğrencilerimiz kendi OASİS şifreleri ve parolası ile sisteme girdikten sonra "Kontrol-Öğrenci Ödeme Bilgileri-Online Ödeme" butonlarını seçmek suretiyle ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirler.


Ayrıntılı Bilgi İçin: accounting@ieu.edu.tr

Mali İşler Müdürlüğü Telefon Rehberi

ÖSYS Bursu
Burslu öğrenci kontenjanları ile özel yetenek sınavı sonuçlarına göre burs verilecek öğrenci kontenjanları, her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilir.

Lisans programlarındaki öğrencilere sağlanan burs; yazokulu hariç yıllık öğretim ücretini ve yerleştirme başarı sırası SÖZ ve DİL puan türünde ilk 2.500, EA ve SAY puan türünde ilk 10.000 içinde olanlardan ailesiyle birlikte şehir dışında ikamet edenler ile İzmir ili içinde olmakla beraber genel ulaşım araçlarıyla gün içinde Üniversiteye ulaşımı mümkün olmayanların (karayolu ile 50 kilometreden daha uzak yerlerden gelenler), Üniversite tarafından belirlenen ilçelerde ikamet etmekte olan öğrencilerden isteyenlerin Üniversitenin sağladığı yurtta ücretsiz kalma olanağını kapsar. Burslu lisans öğrencilerinin yurtlardan yararlanma süresi; Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 4 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 6 yıldır.

Ön lisans programlarında öğrencilere sağlanan burs yazokulu hariç yıllık öğretim ücretini kapsar, yurt ücretini kapsamaz.

Burslardan yararlanma süresi, azami süreler kadardır. Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; ön lisans programlarında 4 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 9 yıldır. Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler bursluluk süresine ilave edilir.

Dikey Geçiş Bursu
Burslu öğrenci kontenjanları her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilir.
Dikey geçiş sınavı ile burslu kontenjandan yerleşen lisans öğrencilerine sağlanan burs yaz okulu hariç öğretim ücretini kapsar, yurt ücretini kapsamaz.

Burslardan yararlanma süresi azami süreler kadardır. Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıldır. Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler bursluluk süresine ilave edilir.

Tahsisli Burslar
Üniversite ve üniversite kurucu vakfı dışındaki gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından burs verilmek üzere Üniversitenin kullanımına tahsis edilecek fonlar ya da Üniversitenin kişi ve kuruluşlar adına oluşturacağı fonlardan çeşitli burslar verilebilir.

Bursun kontenjanları, dağıtımı, süresi ve uygulamasına ilişkin esaslar, bağış yapan ile Üniversite arasında imzalanan protokol doğrultusunda Senato ve Mütevelli Heyet tarafından karara bağlanır.

Bağış şartında bursiyerler ile ilgili koşul/yükümlülük belirtilmemişse, bu yönergedeki tüm hükümler şartlı bağışlardan sağlanacak burslar için de geçerlidir.

Tahsisli burslar, yaz okulunu ve yurt ücretini kapsamaz.

Uluslararası Öğrenci Bursu
Üniversitenin uluslararasılaşma misyonu kapsamında, belirlenen ülke kontenjanları dahilinde lisans programlarında öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerine verilen uluslararası öğrenci bursunun kontenjanları, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Burslardan yararlanma süresi azami süreler kadardır. Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; ön lisans programlarında 4 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 9 yıldır. Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler bursluluk süresine ilave edilir.

Uluslararası öğrenci burslarının kapsamı Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
Genel Hükümler
Birden fazla burs veya indirim almaya hak kazanan öğrenciler, sadece kapsamı geniş ve tutarı yüksek olan burstan/indirimden yararlandırılır.

ÖSYS Burslu veya ÖSYS İndirimli öğrencilerin yatay geçiş yapmaları halinde “Ön Lisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esasları”nda yer alan koşullar geçerlidir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından verilen burslar karşılıksız olup bu burslardan yararlanan öğrencilere her hangi bir mali veya hizmet yükümlülüğü getirmez.

ÖSYS İndirimleri
%75, %50 veya %25 indirimli öğrenci kontenjanları ile özel yetenek sınavı sonuçlarına göre indirim verilecek öğrenci kontenjanları, her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilir.

ÖSYS indirimi, yaz okulu hariç öğretim ücreti üzerinden kayıtlanılan oranındaki indirimi kapsar, yurt ücretlerini kapsamaz.

İndirimlerden yararlanma süresi azami süreler kadardır. Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; ön lisans programlarında 4 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 9 yıldır. İndirimler, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreleri indirim süresine ilave edilir.

Önlisans ve Lisans Programları Akademik Başarı İndirimi
Önlisans ve Lisans Programları Akademik başarı indirimi kontenjanı ve indirim oranları, Üniversite bütçesi ve olanakları göz önüne alınarak Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından kararlaştırılır.

Önlisans ve Lisans Programları Akademik başarı indirimi, Yabancı Dil Hazırlık Programı dışında, öğrenim gördüğü lisans/ön lisans eğitiminin kayıtlı olduğu bölümünde/ programında, bulunduğu öğretim yılının güz ve bahar yarıyıllarında üstün başarı gösteren aşağıda belirtilen koşulları sağlayan ara sınıf öğrencilerine, öğretim ücreti üzerinden Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranda indirim yapılmasını kapsar.

         a)  Bulunduğu öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyıllarında kayıt yenilemek,

         b) 1. sınıfın sonunda en az 60 AKTS, 2. Sınıfın sonunda en az 120 AKTS, 3. Sınıfın sonunda en az 180 AKTS, 4. sınıfın sonunda en az 240 AKTS, 5. sınıfın sonunda en az 300 AKTS’lik ders almış olmak ve ilgili yılın AKTS toplamı en az 50 olmak,

         c) Bulunduğu öğretim yılının güz ve bahar yarıyıllarında aldığı derslerin not ortalaması 3.50 veya daha yukarı olmak.

         ç) Önlisans ve Lisans Programları Akademik başarı indiriminde konu olan ilgili döneme/dönemlere işlenen staj notundan başarılı olmak.

         d) Önlisans ve Lisans Programları Akademik başarı indirimine konu olan ilgili dönemlerde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

Önlisans ve Lisans Programları Akademik başarı indirimi, öğrencinin indirimi aldığı akademik yıl için geçerli olup süreklilik arz etmez ve yaz okulu ücretlerini kapsamaz.

Öğrenci aranan koşulları sağlaması halinde birden fazla akademik yılda Önlisans ve Lisans Programları Akademik Başarı indirimi alabilir.

4 yıllık lisans programlarındaki dördüncü sınıf öğrencileri ile 6 yıllık lisans programlarındaki altıncı sınıf öğrencileri şartları sağlamaları halinde Lisansüstü Programları Akademik Başarı İndirimi’nden yararlanabilirler.

Yabancı Dil Hazırlık Programı İkinci Yıl İndirimi
İlk akademik yılın sonunda Yabancı Dil Hazırlık Programında başarılı olamayan öğrencilere, Yabancı Dil Hazırlık Programının ikinci yılında öğretim ücretleri üzerinden %50 oranında indirim uygulanır.

Yabancı dil hazırlık programı ikinci yıl indirimi, yaz okulunu ve yurt ücretlerini kapsamaz.

Kardeş, Ebeveyn, Çocuk, Eş, İndirimi
Aynı süreler içinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında öğrenim gören ebeveyn (anne-baba), çocuklara ve eşlere öğretim ücretleri üzerinden %10 indirim uygulanır.

Kardeş, ebeveyn, çocuk, eş indirimi, yaz okulunu ve yurt ücretlerini kapsamaz.

Kardeş, ebeveyn, çocuk, eş indirimden yararlananlardan herhangi birinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda diğer öğrencinin de izleyen yarıyıldan itibaren indirimi kesilir.

Ticaret Odası Üyeleri İndirimi

İzmir Ticaret Odası Üyeleri İndirimi Üniversiteye ücretli kontenjanlarından kabul edilen öğrencilerden, ilgili Ticaret Sicil Memurluğuna kayıtlı olup aynı zamanda İzmir Ticaret Odası üyesi olan gerçek kişilerin 1. derece kan hısımları (anne/baba/kendisi) ile tüzel kişi üyelerin temsil ve ilzama yetkili temsilcisi olup aynı zamanda son bir yıldan bu yana ortaklığı olan kişilerin 1. derece kan hısımlarına %25 indirim uygulanır.

Söz konusu gerçek veya tüzel kişiler her bir üyelik için bir kere indirim hakkından istifade edebilir. Gerçek ve tüzel kişilerin indirim hakkından yararlanabilmeleri için ilgili ticaret odasına 1 yıllık üyelik, son 1 yıldan bu yana ortaklık, temsil ve ilzama yetkili olma şartlarının hepsini sağlamış olması gerekir. Bu indirimden yararlanmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen evrakları Üniversiteye teslim etmeleri gereklidir.

Protokol İmzalanan Diğer Ticaret Odaları İndirimi

Üniversiteye ücretli kontenjanlarından kabul edilen öğrencilerden, ilgili Ticaret Sicil Memurluğuna kayıtlı olup aynı zamanda aşağıda listesi bulunan Ticaret Odası üyesi olan gerçek kişilerin 1. derece kan hısımları (anne/baba/kendisi) ile tüzel kişi üyelerin temsil ve ilzama yetkili temsilcisi olup aynı zamanda son bir yıldan bu yana ortaklığı olan kişilerin 1. derece kan hısımlarına %15 indirim uygulanır.

Söz konusu gerçek veya tüzel kişiler her bir üyelik için bir kere indirim hakkından istifade edebilir. Gerçek ve tüzel kişilerin indirim hakkından yararlanabilmeleri için ilgili ticaret odasına 1 yıllık üyelik, son 1 yıldan bu yana ortaklık, temsil ve ilzama yetkili olma şartlarının hepsini sağlamış olması gerekir. Bu indirimden yararlanmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen evrakları Üniversiteye teslim etmeleri gereklidir

a) Gerçek kişi olanların ilgili Ticaret Sicil Memurluğundan alacakları oda kayıt belgesi.

b) Tüzel kişi olanların Ticaret Sicil Memurluğundan alacakları son 1 yıldan bu yana ortak olduklarını gösteren belge, oda kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduklarını belirten belge.

c) İndirim hakkından yararlanacak öğrenci ve ebeveynlerinin nüfus fotokopileri.
Bu indirim, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 1 yıl, ön lisans programlarında 3 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 5 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 7 yıl geçerli olup yaz okulları ve yurt ücretleri ile uzayan öğrenim dönemlerini kapsamaz.

İndirim Uygulanan Ticaret Odaları;

•  İzmir Ticaret Odası 
•  Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası
•  Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Aliağa Ticaret Odası 
•  Amasya Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
•  Aydın Ticaret Odası 
•  Ayvalık Ticaret Odası 
•  Balıkesir Ticaret Odası 
•  Bayındır Ticaret Odası 
•  Bergama Ticaret Odası 
•  Bodrum Ticaret Odası 
•  Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası
•  Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası
•  Buldan Ticaret Odası 
•  Burhaniye Ticaret Odası 
•  Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Denizli Ticaret Odası 
•  Didim Ticaret Odası 
•  Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Edremit Ticaret Odası 
•  Eskişehir Ticaret Odası 
•  Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Isparta Ticaret ve Sanayi Odası 
•  İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası
•  Kuşadası Ticaret Odası 
•  Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Malkara Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Manisa Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Menemen Ticaret Odası 
•  Mersin Ticaret Odası 
•  Milas Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Muğla Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Nazilli Ticaret Odası 
•  Nizip Ticaret Odası
•  Ödemiş Ticaret Odası 
•  Salihli Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Sarayköy Ticaret Odası 
•  Selçuk Ticaret Odası 
•  Simav Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Soma Ticaret ve Sanayi Odası
•  Söke Ticaret Odası 
•  Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası  
•  Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Tire Ticaret Odası 
•  Torbalı Ticaret Odası 
•  Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası
•  Uşak Ticaret ve Sanayi Odası 

 

İEÜ (İzmir Ekonomi Üniversitesi), İZTO (İzmir Ticaret Odası) ve İEÜ Kurucu Vakıf Mensupları İndirimi
İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi kadrolu personeline, personelin eş ve çocuklarına, İzmir Ekonomi Üniversitesi kurucu vakıf üyelerine, vakıf üyelerinin eş ve çocukları ile vakıf personeline, Mütevelli Heyetin uygun gördüğü oranda öğretim ücreti indirimi uygulanır.

Bu indirim, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 1 yıl, ön lisans programlarında 3 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 5 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 7 yıl geçerli olup yaz okulları ve yurt ücretleri ile uzayan öğrenim dönemlerini kapsamaz.

İndirim alma hakkı verilen durumun ortadan kalkması halinde izleyen yarıyıldan itibaren öğrencinin indirimi kesilir.

Dikey Geçiş İndirimi
Üniversitemiz önlisans programından mezun olarak Dikey Geçiş Sınavı ile Üniversitemiz lisans programlarına kayıtlanmaya hak kazananlara %25 oranında öğretim ücreti indirimi uygulanır.

İndirimden yararlanma süresi azami süreler kadardır. Bu süreler, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, geçerli olup yaz okulları ve yurt ücretleri kapsamaz. İndirimler, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler indirim süresine ilave edilir.