İEÜ SOSYAL MEDYA

BURSLAR VE ÜCRETLER

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
BURSLAR
İNDİRİMLER
Lisans ve Meslek Yüksekokulu Programları Ücretleri

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim ücretleri her akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. 2017-2018 akademik yılında üniversitemize yeni başlayacak öğrenciler için geçerli öğretim ücretleri aşağıda yer almaktadır.


Bölüm/Program Adı Yeni Öğrenciler
Mimarlık Bölümü 37.500 TL
Hukuk Fakültesi 37.500 TL
Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü 37.500 TL
Mühendislik Fakültesi  37.500 TL
Tıp Fakültesi  50.000 TL
Diğer Lisans (dört yıllık) Programları için 35.000 TL
Adalet Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 15.500 TL
Meslek Yüksekokulu – Meslek Yüksekokulu İkinci Öğretim 14.500 TL

İngilizce hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerden de bölümlerinde/ programlarında belirtilen ücretler alınmaktadır.


ÖDEME BİLGİLERİ


Öğretim ücretleri iki eşit taksitte tahsil edilmektedir. Birinci ödeme ilk kayıt sırasında, ikinci ödeme bahar dönemi ders kayıtlarından önce akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılmaktadır.

 

Öğretim ücretleri, öğrenci numarasıyla Akbank’ın herhangi bir şubesinden EFT/Havale ücreti alınmaksızın ödenmektedir.

 

Tüm yılın peşin ödenmesi durumunda ikinci dönem taksiti üzerinden %3,5 indirim uygulanacaktır.

 

Üniversitenin anlaşmalı bankalarının kredi kartı sahiplerine (Axess, Bonus, Maximum, World) isteğe bağlı olarak (banka koşullarına göre vade farkı eklenerek) 12 aya kadar taksitlendirme yapılabilmektedir. 

 

Kredi kartı ödemeleri OASIS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden yapılmaktadır. Öğrencilerimiz kendi OASİS şifreleri ve parolası ile sisteme girdikten sonra "Kontrol-Öğrenci Ödeme Bilgileri-Online Ödeme" butonlarını seçmek suretiyle ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirler.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: accounting@ieu.edu.tr


Mali İşleri Personeli
Muammer ŞAKAR
0 232 488 83 74
muammer.sakar@ieu.edu.tr

Puanlar&Bölümler&Genel Konularla İlgili:
Seçil TEZEL
0232 488 82 36
secil.tezel@ieu.edu.tr

İpek BAŞPINAR
0232 488 84 28
ipek.baspinar@ieu.edu.tr

Özlem AYAR
0232 488 84 33
ozlem.ayar@ieu.edu.tr

LISANS VE ÖNLISANS BURSLARI

A-ÖĞRETİM ÜCRETİ BURSU
A.1. TAM BURS
A.2. DİĞER KONTENJAN BURSLARI
B- TAHSİSLİ BURSLAR

C- BAŞARI BURSU


A- ÖĞRENİM ÜCRETİ BURSU


A-1. TAM ÖĞRETİM ÜCRETİ BURSU

ÖSYS kılavuzunda belirtilen “Tam Burslu” kontenjanlarından yerleştirilen öğrencilere verilmektedir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne lisans programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan "Tam Burs":

 

a) Yaz okulu hariç yıllık Öğretim ücretini,

 

b) Şehir dışında ikamet edenler ile İzmir ili içinde olmakla beraber genel ulaşım araçlarıyla gün içinde Üniversiteye ulaşımı mümkün olmayan ve Üniversite tarafından belirlenen ilçelerde ikamet etmekte olan öğrencilerden isteyenlerin Üniversitenin sağladığı yurtta ücretsiz kalma olanağını kapsar.

 

Ön lisans (2 yıllık) programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan "Tam Burs", yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanı kapsamında kayıtlanan lisans öğrencilerine sağlanan "Tam Burs" ile dikey geçiş sınavı ile yerleşen lisans öğrencilerine sağlanan "Tam Burs" yalnızca öğretim ücretini kapsar.

 

A-2. DİĞER KONTENJAN BURSLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilen %50,%25 vb. burslu programlardan birini tercih ederek yerleştirilen öğrencilere verilen bu burslar öğrencilerin her yıl ödemeleri gereken yıllık öğretim ücreti üzerinden belirlenen bursluluk oranlarında indirim yapılmasını kapsar.

 

Bu öğrenciler eğitim-öğretim süreleri boyunca yaz okulu hariç tüm eğitim ücretlerini bursluluk oranlarında indirimli olarak öderler.

 

B-TAHSİSLİ BURSLAR

Üniversite ve üniversite kurucu vakfı dışındaki gerçek ve tüzel kişi yada kurumlar tarafından burs verilmek üzere Üniversitenin kullanımına tahsis edilecek fonlar ya da Üniversitenin kişi ve kuruluşlar adına oluşturacağı fonlardan çeşitli burslar verilebilir.

 

"Şartlı Burs Bağışları"nın bağış yapanın isteğine göre tahsis edilmesi esastır. Tahsisli bursların kontenjanları, dağıtımı ve uygulanmasına ilişkin esaslar Senato'nun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

 

Bağış şartında bursiyerler ile ilgili koşul/yükümlülük belirtilmemişse, bu yönerge’deki tüm hükümler şartlı bağışlardan sağlanacak burslar için de geçerlidir.

 

Tahsisli burslar, yaz okulunu kapsamaz.

 

Bursların Devam Süresi ve Kesilmesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından verilen başarı bursu haricindeki bursların süresi, devamı ve kesilmesine ilişkin hükümler aşağıda belirtilmiştir.

 

Burslardan yararlanma süresi Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda azami 1 yıl; ön lisans ve lisans programlarında normal öğrenim süresi kadardır.

 

Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler azami bursluluk süresine ilave edilir.

 

Tam burslu öğrencilerin üniversitenin sağladığı yurtlardan ücretsiz yararlanma süresi hazırlık sınıfı için 2 yıl, lisans programlarında normal öğrenim süresi kadardır.

 

Burslar yukarıda belirtilen öğrenim süresi kadar devam eder ve bu sürenin sonuna kadar kesilmez.


C- BAŞARI BURSU

Hazırlık programı dışında, öğrenim gördüğü lisans/ön lisans eğitiminin kayıtlı olduğu bölümünde/ programında, bulunduğu öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyıllarında üstün başarı gösteren öğrencilere öğretim ücreti üzerinden Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranda indirim yapılmasını kapsar. Başarı bursu hazırlık eğitimini kapsamaz.

 

Üniversite bütçesi olanakları göz önüne alınarak öğrencilere verilecek başarı bursları kontenjan ve oranları Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından kararlaştırılır.

 

Hazırlık programı dışında, öğrenim gördüğü lisans/ön lisans eğitiminin kayıtlı olduğu bölümünde/ programında, bulunduğu öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyıllarında üstün başarı gösteren öğrencilere verilir.

 

Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan ara sınıf öğrenciler "Başarı Bursu" almaya hak kazanırlar.

 

a) Bulunduğu öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyıllarında kayıt yenilemek ve 1. Sınıfın sonunda en az 60 AKTS, 2. Sınıfın sonunda en az 120 AKTS, 3. Sınıfın sonunda en az 180 AKTS, 4. Sınıfın sonunda en az 240 AKTS, 5. Sınıfın sonunda en az 300 AKTS’lik ders almış olmak ve ilgili yılın AKTS toplamı en az 50 olmak,

 

b) Bu iki dönemde aldığı derslerin ağırlıklı not ortalaması 3.50 veya daha yukarı olmak.

 

c) Başarı bursuna konu olan ilgili döneme/dönemlere işlenen staj notundan başarılı olmak.

 

ç) Başarı bursuna konu olan ilgili dönemlerde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

 

Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan 4 yıllık lisans programlarındaki dördüncü sınıf öğrencileri ve 6 yıllık lisans programlarındaki altıncı sınıf öğrencileri "Başarı Bursu" almaya hak kazanırlar.

 

a) 4 yıllık lisans programlarında dördüncü sınıfa devam ettiği, 6 yıllık lisans programlarında beşinci sınıfa devam ettiği Güz ve Bahar dönemlerinde, kayıtlı olduğu 4 yıllık lisans programında dördüncü sınıfta (7 ve 8. yarıyıllarda), 6 yıllık lisans programında beşinci sınıfta (9 ve 10. yarıyıllarda) aldığı derslerin ağırlıklı not ortalaması 3.50 veya daha yukarı olmak.

 

b) Başarı bursuna konu olan ilgili döneme/dönemlere işlenen staj notundan/internlük değerlendirmesinden başarılı olmak.

 

c) Başarı bursuna konu olan ilgili dönemlerde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

 

Başarı bursu, öğrencinin bursu aldığı akademik yıl için geçerli olup süreklilik arz etmez ve yaz okulu ücretlerini kapsamaz. Öğrenci aranan koşulları sağlaması halinde birden fazla akademik yılda başarı bursu alabilir.

 

4 yıllık lisans programındaki 4.sınıf öğrencileri ile 6 yıllık lisans programındaki altıncı sınıf öğrencileri başarı bursu için aranan koşulları sağlamaları halinde bu burslarını Üniversitede kabul edilecekleri bir Lisansüstü programa kabul edildikleri ilk yılında bir defaya mahsus olarak kullanabilirler. Bu bursların devamına ilişkin hususlar Üniversite tarafından belirlenir.

Genel Hükümler

Tam burslu öğrencilere, “Ön Lisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esasları”nda belirtilen şartları sağlamaları halinde kurum içinde başka bölümlere burslu olarak yatay geçiş yapmasına izin verilebilir.

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından verilen burslar karşılıksız olup bu burslardan yararlanan öğrencilere her hangi bir mali veya hizmet yükümlülüğü getirmez.

 

Birden fazla burs veya indirim almaya hak kazanan öğrenciler, kapsamı geniş ve tutarı yüksek olan burstan/indirimden yararlandırılır.•BURS YÖNERGESİKayıt Kabul Müdürlüğü
Aytül TÜZEMEN APAYDIN
0 232 488 81 70
aytul.tuzemen@ieu.edu.tr
Pınar GÜVENİR
0 232 488 81 79
pinar.guvenir@ieu.edu.tr

Puanlar&Bölümler&Genel Konularla İlgili:
Seçil TEZEL
0232 488 82 36
secil.tezel@ieu.edu.tr

İpek BAŞPINAR
0232 488 84 28
ipek.baspinar@ieu.edu.tr

Özlem AYAR
0232 488 84 33
ozlem.ayar@ieu.edu.tr

Lisans ve Önlisans Programları İndirimleri

TİCARET ODASI ÜYELERİ İNDİRİMİ

Üniversiteye "Ücretli" kontenjanlarından kabul edilen öğrencilere uygulanır.

 

Ücretli kontenjanlara yerleşen adaylardan, ilgili Ticaret Sicil Memurluğuna kayıtlı olup aynı zamanda İzmir Ticaret Odası ve İzmir İlçe Ticaret Odaları ile Mütevelli Heyet tarafından belirlenen diğer il ve ilçe ticaret odası üyesi olan gerçek kişilerin 1. derece kan hısımları (anne/baba/kendisi) ile tüzel kişi üyelerin temsil ve ilzama yetkili temsilcisi olup aynı zamanda son bir yıldan bu yana ortaklığı olan kişilerin 1. derece kan hısımlarına %15 indirim uygulanır.

 

Söz konusu gerçek veya tüzel kişiler her bir üyelik için bir kere indirim hakkından istifade edebilir.

 

Gerçek ve tüzel kişilerin indirim hakkından yararlanabilmeleri için ilgili ticaret odasına 1 yıllık üyelik, son 1 yıldan bu yana ortaklık, temsil ve ilzama yetkili olma şartlarının hepsini sağlamış olması gerekir.

 

Bu indirimden yararlanmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen evrakları Üniversiteye teslim etmeleri gereklidir.

 

a) Gerçek kişi olanların ilgili Ticaret Sicil Memurluğundan alacakları oda kayıt belgesi.

 

b) Tüzel kişi olanların İzmir Ticaret Sicil Memurluğundan alacakları son 1 yıldan bu yana ortak olduklarını gösteren belge, oda kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduklarını belirten belge.

 

c) İndirim hakkından yararlanacak öğrenci ve ebeveynlerinin nüfus fotokopileri.

 

Bu indirim, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 1 yıl, ön lisans(2 yıllık) programlarında 3 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 5 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 7 yıl geçerli olup yaz okulları ve yurt ücretleri ile uzayan öğrenim dönemlerini kapsamaz.

 

İndirim Uygulanan Ticaret Odaları;

•  İzmir Ticaret Odası 
•  Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası
•  Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Aliağa Ticaret Odası 
•  Amasya Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
•  Aydın Ticaret Odası 
•  Ayvalık Ticaret Odası 
•  Balıkesir Ticaret Odası 
•  Bayındır Ticaret Odası 
•  Bergama Ticaret Odası 
•  Bodrum Ticaret Odası 
•  Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası
•  Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası
•  Buldan Ticaret Odası 
•  Burhaniye Ticaret Odası 
•  Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Denizli Ticaret Odası 
•  Didim Ticaret Odası 
•  Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Edremit Ticaret Odası 
•  Eskişehir Ticaret Odası 
•  Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Isparta Ticaret ve Sanayi Odası 
•  İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası
•  Kuşadası Ticaret Odası 
•  Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Malkara Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Manisa Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Menemen Ticaret Odası 
•  Mersin Ticaret Odası 
•  Milas Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Muğla Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Nazilli Ticaret Odası 
•  Nizip Ticaret Odası
•  Ödemiş Ticaret Odası 
•  Salihli Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Sarayköy Ticaret Odası 
•  Selçuk Ticaret Odası 
•  Simav Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Soma Ticaret ve Sanayi Odası
•  Söke Ticaret Odası 
•  Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası 
•  Tire Ticaret Odası 
•  Torbalı Ticaret Odası 
•  Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası
•  Uşak Ticaret ve Sanayi Odası 


HAZIRLIK SINIFI İKİNCİ YIL İNDİRİMİ

İngilizce Hazırlık Sınıfında ilk akademik yılın sonunda İngilizce Hazırlık Programını başarılı olarak tamamlayamayan öğrenciler öğrenimlerine başladıkları ikinci yıllarında "Kur Tamamlama (İngilizce Destek) Programı" na devam ederler.

 

Kur Tamamlama Programı'na kayıt olan hazırlık sınıfı öğrencilerine %50 indirim uygulanır.

 

KARDEŞ İNDİRİMİ

Aynı süreler içinde ebeveyn (anne-baba), çocuklar ve eşlerin Yüksek Lisans, lisans ve ön lisans programlarında öğrenim görmeleri halinde yıllık öğretim ücretlerinin toplamında %10 indirim uygulanır.

 

Kardeş indirimi, öğrencilerin devam edebileceği yaz okulları ve yurt ücretlerini kapsamaz.

 

Kardeş indirimden yararlananların öğrenim gören kardeşlerden herhangi birinin Üniversite ile ilişiğinin kalmaması durumlarında izleyen yarıyıldan itibaren, indirimleri kesilir.

 

İEÜ(İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ) VE İZTO(İZMİR TİCARET ODASI) MENSUPLARI İNDİRİMİ

İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin kadrolu akademik ve idari personeli ile eş ve çocuklarına %15 ücret indirimi uygulanır.

 

Bu indirim, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 1 yıl, ön lisans(2 yıllık) programlarında 3 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 5 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 7 yıl geçerli olup yaz okulları ve yurt ücretleri ile uzayan öğrenim dönemlerini kapsamaz.

 

İEÜ (İzmir Ekonomi Üniversitesi) ve İZTO (İzmir Ticaret Odası) Mensupları İndiriminden yararlananların eş, anne ve babasının Üniversiteden ayrılması durumlarında izleyen yarıyıldan itibaren indirimleri kesilir.Mali İşler Müdürlüğü Sorumlu Personeli

Muammer ŞAKAR
0 232 488 83 74
muammer.sakar@ieu.edu.tr

Kayıt Mezuniyet ve Burs İşlemleri Sorumlusu

Aytül TÜZEMEN APAYDIN
0 232 488 81 70
aytul.tuzemen@ieu.edu.tr

Puanlar&Bölümler&Genel Konularla İlgili:
Seçil TEZEL
0232 488 82 36
secil.tezel@ieu.edu.tr

İpek BAŞPINAR
0232 488 84 28
ipek.baspinar@ieu.edu.tr

Özlem AYAR
0232 488 84 33
ozlem.ayar@ieu.edu.tr