Bekir ŞAHİNER

1970 Konya doğumludur.

Lise mezunu olup Gıda sektöründe çalışmaktadır. ESİDEF ve İZEAD üyesidir.