Ekrem DEMİRTAŞ

1946 Muğla doğumludur.

Lise öğrenmini İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamlamasının ardından İzmir İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi, Ticaret ve Sanayi İşletmeciliği Bölümünden mezun oldu.

1970 - 1974 yılları arasında İzmir'de profesyonel yönetici olarak çalıştı. 1974 yılından itibaren kendi firmasını kurarak inşaat sektöründe malzeme toptan satıcılığı, iş merkezleri ve konut siteleri yapımı, gıda maddeleri ihracat ve ithalat işleri yapmaya başladı.

Yenişehir İnşaatçılar çarşısı, Modeko, Batı İş Merkezi güney çarşısı, İTOKENT, Sıraselviler ve konut siteleri ile İTOB organize bölgesi inşaatlarını yaptı.              

1981 yılından bu yana İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeliği yapmaktadır.

1992 yılında İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiş olup, 19 yıldır aralıksız olarak bu görevi sürdürmektedir.

Görev süresi içinde, İzmir ile dış dünya arasında en yakın ülkelerden başlayarak, yakın ilişki kurmuş, iş fırsatlan yaratmış, İzmir turizmine önemli katkılar yapmıştır. Güzel İzmir'in bir "MARKA KENT VE DÜNYA KENTİ" olması için, ticaretten spora ve tanıtıma kadar oldukça geniş bir yelpazede çalışmalar yürütmüştür.

1988 yılında Meslek Odalarında ilk "Vakıf" kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Halen İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Bu vakıf ile de ülkemizde ilk ihtisas üniversitesi ve kentimizin ilk vakıf üniversitesi olan İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ'ni  2001 yılında kurmuştur. 6500'ü aşkın öğrencisi olan ve İngilizce eğitim veren bu üniversitenin Mütevelli Heyeti başkanıdır.

2500 dönüm büyüklüğünde 387 sanayi parselinin yer aldığı İzmir Organize Ticaret ve İmalat Bölgesi'nin (İTOB) kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi (ESBAŞ) ile İzmir Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

İlk Türk Özel Sektör rakısı olan EFE rakısını üreten ELDA İçecek ve Enerji A.Ş.'nin kuruluşunu gerçekleştirmiş ve halen bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

Ayrıca Türkiye'nin ilk bölgesel havayolu şirketi olan İZMİR HAVAYOLLARI, şarap üretimi ve organik tanm konusunda güçlü şirketlerin kuruculuğunu yaparak İzmir ve ülke ekonomisine önemli markalar kazandırmıştır.

Türkiye - Yunanistan ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı 2008 yılında Yunanistan Hükümeti tarafından özel olarak ödüllendirilmiştir. Türkiye - İtalya ilişkilerine yönelik olarak yaptığı önemli çalışmalardan dolayı İtalya Hükümetinin önerisi İle Liyakat nişanı verilmesi değerlendirilmiş ve iki ülke arasındaki ilişkileri önemli bir düzeye taşıdığı için İtalya Başbakanı ve Cumhurbaşkanı'nın imzaları ile 2009 yılında Şövalyelik nişanına layık bulunarak onurlandırılmıştır. Demirtaş'a Türkiye - ABD ilişkilerine ve ticaretine yaptığı katkılar nedeniyle 2010 yılında ABD Ticaret Bakanlığı tarafından takdir belgesi sunulmuştur.