Mizyal AKIMSAR

1932 İzmir doğumludur. İlk ve orta öğretimini İzmir'de yapmıştır.1955 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olmuştur.


45 yıldır İzmir'de eczane işletmeciliği yapmaktadır. 1972-2002 yılları arasında İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeliği yapmıştır. 1973'de 1 yıl, 1993'de 2 yıl, 1999'da 1 yıl, toplam 4 yıl Yönetim Kurulu Üyeliği; 1986-1992 arası 6 yıl, 1995-1997 arası 2 yıl, toplam 8 yıl Meclis Başkan Vekilliği; 1984-1987 arası 3 yıl, 1992-1995 arası 3 yıl , toplam 6 yıl olmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurul Delegeliği yapmıştır.


Değişik zamanlarda İzmir Eczacılar Tenis Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır, İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı Kurucu Üyesi’dir. Halen Yüksek Teknoloji Enstitüsü Vakfı Kurucu Üyeliği görevini yürütmektedir.